Skupina ČEZ v I. pololetí dosáhla provozního zisku 31,6 mld. Kč

280
Skupina_CEZ
„Stanovili jsme si ambiciózní strategické cíle do roku 2030 v souladu s Pařížskou dohodou a klimatickými cíli EU,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. / Foto: Skupina ČEZ

Provozní zisk Skupiny ČEZ před odpisy [EBITDA] dosáhl v I. pololetí 31,6 mld. korun. Meziročně je to o 7,1 mld. korun méně. Skupina ČEZ to vysvětluje prodejem rumunských aktiv a tržními vlivy za čtyři miliardy korun [3,9 mld. Kč].

Čistý zisk Skupiny ČEZ za I. pololetí dosáhl výše 1,6 miliardy korun a meziročně klesl o 13,1 miliardy korun. Čistý zisk Skupiny ČEZ očištěný o mimořádné vlivy dosáhl 11,3 miliardy korun, meziročně klesl o 5,1 miliardy Kč.

„Výsledky jsou oproti očekávání slabší na úrovni EBITDA zejména kvůli nižší než očekávané marži ve výrobě. C je částečně z důvodu jednorázových položek v loňském roce a kvůli méně pozitivnímu dopadu cenového vývoje komodit, zatímco objemy byly v souladu s odhady. Negativní překvapení částečně kompenzoval segment prodeje,” okomentoval výsledky Skupiny ČEZ analytik České spořitelny [ČS] Petr Bártek.

Dodal, že klíčovým faktorem pro ČEZ jsou raketově rostoucí ceny elektřiny. Podle vyjádření firmy čistý zisk negativně ovlivnilo zhoršení střednědobých tržních podmínek pro uhelnou energetiku v návaznosti na zvýšení klimatických cílů na úrovni EU. Dále pak doporučení Uhelné komise ČR ukončit spalování uhlí nejpozději do roku 2038.

„Z těchto důvodů klesla tržní hodnota Severočeských dolů a Skupina ČEZ v souladu s účetními standardy vytvořila opravnou položku k dlouhodobému majetku těžební společnosti ve výši 8,7 miliardy korun, reflektující nižší očekávanou poptávku po uhlí a dřívější ukončení těžby uhlí,“ uvedla firma.

Skupina ČEZ má ambiciózní cíle

Ve výrobě elektřiny ČEZ v I. pololetí meziročně zaostal o 19 procent. Přesto ČEZ navýšil celoroční výhled EBITDA na úroveň 58 až 60 miliard korun. To je čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy ve výši 18 až 20 miliard korun.

„Stanovili jsme si ambiciózní strategické cíle do roku 2030 v souladu s Pařížskou dohodou a klimatickými cíli Evropské unie. V rámci celospolečenské odpovědnosti v oblasti ochrany životního prostředí, sociálních vztahů a řízení společnosti máme ambici zvýšit ESG rating Skupiny ČEZ na 80 procent do roku 2023,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Akcionáři ČEZ potvrdili dividendu 52 Kč i odmítli Dana Ťoka

Podle člena představenstva a ředitele divize financí Martina Nováka čistý dluh Skupiny ČEZ klesl za první pololetí o 43 miliard korun. Novák pak očekává, že cash flow firmy ve třetím čtvrtletí podpoří již inkasovaný příjem z prodeje bulharských aktiv. 

ČEZ prodal aktiva v Bulharsku a dál se soudí

Skupina ČEZ aktuálně dokončila prodej bulharských aktiv za 8,6 miliardy korun. K vypořádání prodeje došlo 27. 7. 2021 mezi Skupinou ČEZ a společností Eurohold. Ta koupila sedm bulharských společností Skupiny ČEZ [335 mil. euro]. K podpisu kupní smlouvy došlo již v červnu 2019. Podej schvaloval bulharský antimonopolní úřad a bulharská komise pro regulaci energetiky. ČEZ působil na bulharském trhu 17 let.

Divestiční proces začal již v roce 2017 prodejem odstavené uhelné elektrárny Varna. Následovaly společnosti CEZ Bulgaria, CEZ Elektro Bulgaria, CEZ Razpredelenie Bulgaria, CEZ Trade Bulgaria, CEZ ICT Bulgaria, Free Energy Project Oreshets a Bara Group.

Firma uvedla, že celkově odchází z Bulharska s kladným peněžním saldem přesahujícím jednu miliardu korun. A potvrdila, že pokračuje v mezinárodní arbitráži vůči bulharskému státu, kde uplatňuje nároky s potenciálním dodatečným výnosem pro akcionáře ČEZ.

Celková výroba elektřiny: -6,0 %

Celková výroba elektřiny v rámci společností, které dle platné strategie nejsou určeny k prodeji, meziročně poklesla o šest procent. Z toho výroba v uhelných zdrojích klesla o 23 procent zejména v důsledku prodeje elektrárny Počerady a odstavení elektrárny Prunéřov I. Celkově už je podíl uhelné výroby nižší než 30 procent.

Významně vzrostl prodej elektřiny a plynu koncovým zákazníkům v České republice. U elektřiny došlo k nárůstu o 11 procent, u plynu dokonce o 20 procent. V oblasti tržeb za ESCO služby v ČR. Meziročně vzrostly tržby celkem o tři procenta a za celý rok je očekáván nárůst o osm procent.

ČEZ ESCO koupila EP Rožnov. Ta realizuje tzv. čisté prostory

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně vzrostla o 9 procent, klimaticky a kalendářně přepočtena pak o sedm procent. Spotřeba velkých podniků rostla meziročně o osm procent, spotřeba domácností o dvě procenta. Celkově dosáhla spotřeba vyšší úrovně než v roce 2019, tj. před rozšířením covidu-19 do Evropy.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here