NP Životní prostředí dá dotace i na úsporu energií

1042
zivotni_prostredi
Ve městě Žaclér na Trutnovsku získali dotaci Výměna osvětlení. Projekt získal dotaci 1 949 472 Kč na výměnu 36 kusů osvětlení. Zda čerpali dotaci i na výsadbu stromů, na kterou program NPŽP také přispívá, není známo. / Foto: MŽP ČR

V srpnu odstartuje nová podoba Národního programu Životní prostředí [NPŽP]. Ten poskytne municipalitám, firmám a domácnostem miliardy korun i na snižování spotřeby energií. Alokace programu činí 61 miliard korun.

Dotace zamíří i na hospodaření s vodou v obcích, výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod nebo modernizace vodovodů a nové zdroje pitné vody. Další peníze půjdou na ochranu přírody a městskou zeleň. Dotace program poskytuje i na environmentální výuku. Co se týče domácností, v minulosti NPŽP nabízel bezúročné půjčky na výměnu kotlů, participoval tím na kotlíkových dotacích. Aktuálně nabízí dotace na domácí čistírny odpadních vod.

„První výzvy začneme vyhlašovat ještě do konce léta,” uvedla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková [za KDU-ČSL].

Solární panely ztrácejí ve vedrech na výkonu

Nejvíce peněz NPŽP připravil na projekty zaměřené na přístup k vodě a hospodaření s vodou [14,1 mld. korun]. 12,2 miliardy korun dá na zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů a 10,6 miliardy korun na ochranu přírody, včetně zeleně ve městech. Adaptace na změnu klimatu a prevenci katastrof si vyžádají 10,2 mld. Na odpadové hospodářství úřad vyčlenil 7,1 miliardy korun, na výstavbu nových obnovitelných zdrojů sedm miliard korun.

Pomáhá i Operační program Životní prostředí

Nejen Národní program Životní prostředí ale nabízí environmentální dotace. Podporu lze čerpat také z evropského Operačního programu životní prostředí [OPŽP]. Ten by měl v novém programovém období 2021-2027 do konce letošního roku nabídnout přes dvacet výzev ze všech specifických cílů.

„Vycházíme vstříc žadatelům a zjednodušujeme potřebnou administrativu. To znamená, že redukujeme povinné přílohy žádosti o podporu a při hodnocení uplatníme co nejvíce sloučenou kontrolu formálních náležitostí,” upozorňuje na novinku náměstek ministryně životního prostředí Jan Kříž.

Jde o legalizaci obnovitelných zdrojů, říká Pavel Podruh

OPŽP spravuje dotace na snižování spotřeby energií, čímž tlačí dolů vysoké účty za energie pro obce a domácnosti. Tradičně nabídne dotace na čistírny odpadních vod a vodovody pro místa, která mají problémy s dodávkami pitné vody.

„Díky dotacím budou domácnosti moci získat kompostéry, obce mohou zmodernizovat sběrné dvory nebo zavádět efektivnější způsoby sběru odpadů,“ dodává Kříž.

Nový OPŽP vyzdvihuje komplexnost

OPŽP se dle náměstka Kříže od svého předchůdce z období 2014-2020 liší několika novinkami. Nově prosazuje komplexnost podpořených projektů. Například v případě rekonstrukce obecních nebo krajských budov to znamená nejen snížení spotřeby energií, ale zároveň co nejlepší využití obnovitelné energie spolu s prvky, které pomáhají adaptaci na změnu klimatu. Jako jsou například zelené střechy a využívání dešťové vody. Zároveň má taková rekonstrukce zlepšit vnitřní prostředí budov.

Mikroplasty v řekách a mořích prospívají virům

Nové programové období cílí na zadržování vody v krajině a zaměří se na důležité regiony z hlediska ohrožení kvality a kvantity povrchových a podzemních vod. V oblasti odpadů budou hlavními tématy prevence vzniku odpadů, hlavně z potravin, textilních odpadů, jednorázových plastů a odpadů ze zdravotnictví. Podpora směřuje i na moderní technologie využívané v odpadovém hospodářství.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here