ČEZ dál snáší zlatá vejce. Největší dá vládě Petra Fialy

4995
CEZ
Foto: Skupina ČEZ

Jen za letošní první pololetí skupina ČEZ vydělala 33,6 miliardy korun. Za extrémně dobrými výsledky podniku, v němž drží majoritní podíl stát, jsou extrémně vysoké ceny energií, včetně elektřiny.

Předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš očekává „zlaté časy“ i v následujících měsících. Čistý zisk ČEZu za celý rok odhadl na 60 až 65 miliard korun. Což mimo jiné značí rekordní dividendu pro akcionáře podniku – majoritní stát a minoritní drobné akcionáře.

„V případě stanovení dividendy na horní hranici intervalu platné dividendové politiky mezi akcionáře rozdělíme 48 až 52 miliard korun. Pro majoritního akcionáře Českou republiku by to znamenalo příjem 34 až 36 miliardy korun,“ vyjasnil generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Význam ČEZu pro český stát pak shrnul do následující statistiky. Podle něj Česko za 30 let od vzniku akciové společnosti ČEZ dostalo více než 1,145 bilionu korun. Jen na daních, dividendách, darech a za emisní povolenky celkem 771 miliard korun. Podíl České republiky na zvýšení hodnoty firmy vzrostl o 374 miliardy korun.

Nutno dodat, že ČEZ není štědrý pouze ke státu, ale i ke svým manažerům. Například jeho generální ředitel Daniel Beneš si podle někdejšího ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka [ANO] v minulých letech domů odnesl i 700 milionů korun na odměnách za rok. Což není málo vzhledem k tomu, že o obsazení funkce více než trh rozhodují akcionáři v čele s úředníky, kteří zastupují stát.

Výsledky ČEZu podrobně

V letošním II. čtvrtletí dosáhl provozní zisk před odpisy [EBITDA] 15,6 miliardy korun a čistý zisk 6,9 miliardy korun. Za I. pololetí EBITDA činila 59,3 miliardy korun [+27,7 mld. meziročně]. Čistý zisk skupiny v prvním pololetí činil 33,6 miliardy korun.

„Meziroční růst o 32,0 miliardy korun byl nad rámec provozních vlivů způsoben ztrátou v roce 2021 ve výši 11,6 miliardy korun z titulu tvorby opravných položek k majetku,“ uvedl ČEZ.

ČEZ chystá státu rekordní dividendu cca 27 miliard Kč

Podle vyjádření firmy bezprecedentní růst EBITDA segmentu „výroba“ částečně snížily výsledky hospodaření segmentu „prodej“. Na ten růst cen komodit dopadá negativně.

„EBITDA společnosti ČEZ Prodej, která dodává elektřinu a plyn koncovým zákazníkům, meziročně klesla o 2,2 miliardy korun. Důvodem jsou stále vyšší pořizovací ceny elektřiny a plynu a také péče o nové zákazníky. O ty se ČEZ Prodej postaral po dodavatelích, kteří selhali v loňském roce,“ uvedli zástupci firmy.

Provozní výnosy za I. pololetí dosáhly hodnoty 130,5 miliardy korun [+21 % meziročně].

ČEZ pracuje na stabilní pozici své i státu

Firma dále uvedla, že současná bezprecedentní geopolitická situace a její dopady na evropský trh zesilují dlouhodobé směřování Skupiny ČEZ k co největší soběstačnosti, bezpečnosti a bezemisním zdrojům. V březnu zahájila výběrové řízení na dodavatele nového jaderného zdroje v Dukovanech.

Tendr na blok v JED zahrnuje i poptávku na další bloky

Vybrala také nové dodavatele jaderného paliva pro Temelín, kterými budou od roku 2024 Westinghouse a Framatome. Rozšířila i zásoby a zdroje plynu. K 30.6. měla v pronajatých zásobnících v Česku 3,6 TWh plynu a pro Správu státních hmotných rezerv ČR do strategických zásob nakoupila 2,4 TWh plynu.

Moody’s: Vypadne-li ruský plyn, ČR hrozí hluboká recese

„Společně s českým státem jsme pro Českou republiku zajistili podíl na kapacitě v LNG terminálu v nizozemském Eemshavenu ve výši zhruba 1/3 roční spotřeby plynu ČR, a to včetně přepravních tras do ČR,“ uvedli zástupci ČEZ.

Zdůraznili, že dočasně prodlužují provoz vybraných uhelných zdrojů, například v Dětmarovicích do roku 2024. Závěrem dodejme, že výroba elektřiny ze současných obnovitelných a jaderných zdrojů dosáhla v I. pololetí výše 16,8 TWh a meziročně vzrostla o jedno procento. Výroba z emisních uhelných a paroplynových zdrojů dosáhla úrovně 10 TWh a meziročně naopak klesla o šest procent. To hlavně v důsledku nižší výroby elektřiny v paroplynové elektrárně Počerady o 47 procent.

–DNA–

3 KOMENTÁŘE

  1. rekordní dividendu pro akcionáře podniku – majoritní stát a minoritní drobné akcionáře, z nichž 60 % sídlí v USA a jsou mezi nimi i 2 banky. Hlavně proto pětikolka nic nekoná.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here