Tendr na blok v JED zahrnuje i poptávku na další bloky

362
tendr
Foto: MPO

Součástí poptávkové dokumentace na včera [17.3.] vyhlášený tendr na výstavbu nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany [JED] je i nezávazná opce na další bloky v lokalitě Temelín a Dukovany. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] včera udělilo Skupině ČEZ, respektive jeho stoprocentní dceřiné společnosti Elektrárna Dukovany II [EDU II], souhlas se zahájením tendru na výstavbu nového bloku v JED. To v praxi značí přizvání uchazečů o zakázku do tendru. Jimi jsou:

  • Électricité de France / Francie
  • Korea Hydro and Nuclear Power Company / Jižní Korea
  • Westinghouse Electric Company LLC / USA

Výše uvedené uchazeče prověřilo na základě usnesení vlády MPO spolu s Ministerstvem vnitra ČR ve spolupráci jím řízených skupin zpravodajských služeb. Z možnosti účastnit se tendru s ohledem na bezpečnostní rizika stát již dříve vyloučil ruské a čínské společnosti.

Nejen tendr, ale i další povolení jsou v řešení

Podle harmonogramu tendru uchazeči předloží do konce listopadu letošního roku úvodní nabídky. Na zpracování finálních nabídek mají 20 měsíců. Předběžnou poptávkovou dokumentaci již mají déle než půl roku k dispozici. Následně nabídky posoudí ČEZ a hodnotící zprávu předloží ke schválení státu. S finalizací smluv se počítá v roce 2024.

„U vlastního výběrového řízení je samozřejmě cílem výběr nejlepšího dodavatele a kvalitní a výhodná smlouva. Po jejím podpisu pak důkladná příprava projektové dokumentace tak, abychom předem minimalizovali problémy, které provází některé zahraniční projekty. Věřím, že termín zahájení zkušebního provozu nového bloku v roce 2036 je dosažitelný,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

EK uznala jádro a plyn jako přechodové zdroje green dealu 

„Klíčovými aspekty v tendru budou kromě výše nabízené ceny i další podmínky. Bude to zejména garance dodavatelů za dodržení harmonogramu a rozpočtu. Z pohledu MPO je důležitá i významná míra zapojení českého průmyslu do přípravy a výstavby a transfer technologií, které zajistí nezávislý provoz a rozvoj českého know-how v jaderném sektoru,“ upřesnil náměstek ministra průmyslu a obchodu pro jadernou energetiku Tomáš Ehler.

Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely [za STAN] je zahájení tendru významný milník. Důležité je dle jeho slov nyní pokračování souvisejících povolovacích procesů. Poté, kdy v roce 2019 vydalo Ministerstvo životního prostředí kladné stanovisko k hodnocení vlivu na životní prostředí [EIA], získala EDU II loni i Povolení k umístění od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Má již i autorizaci výrobny od MPO. Aktuálně běží územní řízení, o které EDU II požádala stavební úřad 1.6. 2021.

Jádro a plyn ukrojí z unijních peněz na energetiku. A to se nelíbí

Důležitá je dle ministra Síkely i notifikace veřejné podpory. Z rozhodnutí vlády projekt se skládá z poskytnutí státní půjčky na výstavbu formou takzvané návratné finanční výpomoci podle nízkouhlíkového zákona. Ten vstoupil v účinnost 1. ledna 2022.

Tendr obsahuje i poptávku na další bloky

Nový dukovanský nový blok bude postaven vedle stávající elektrárny. V budoucnu nahradí část výkonu současné elektrárny, jejíž první blok byl spuštěn v roce 1985.

Součástí poptávkové dokumentace na nový zdroj v Dukovanech je i nezávazná opce na další bloky v lokalitě Temelín a Dukovany. MPO v souladu s programovým prohlášením vlády připraví podklady pro rozhodnutí dalším rozvoji jádra v ČR.

Rakušané hrozí soudem kvůli energii z jádra. Vlažní jsou i Němci

Podle výsledků pravidelného průzkumu veřejného mínění agentury IBRS z konce loňského roku se pro další rozvoj jaderné energetiky v Česku vyslovilo 65 procent respondentů. Předloni to bylo 62 procent respondentů. K nejdůležitějším výhodám jaderné energetiky patří nízké provozní náklady nebo spolehlivost dodávek. S tím souvisí i stabilní cena a spolehlivost dodávek elektřin. Zcela zásadní jsou ekologické aspekty. Výroba energie z jádra není doprovázena emisemi CO2.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here