Blíží se čas na podání přiznání k dani z nemovitosti

4456
priznani
Foto: Pixabay.com

Na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí zbývají zhruba tři týdny. Nejzazší termín pro odevzdání dokumentu letos připadá na úterý 31. ledna. Zaplatit daň nebo její první splátku musí poplatníci do konce května 2023.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí podávají ti, kdo v roce 2022 nově nabyli do vlastnictví pozemek, dům nebo bytovou i nebytovou jednotku. A nejen oni.

„Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu,“ doplňuje výčet zástupce generálního ředitele Finanční správy ČR [FS ČR] Jan Ronovský.

Změny ve vlastnictví prostřednictvím daňového přiznání podávají i ti, kteří své veškeré nemovitosti v loňském roce pozbyli. Nezáleží, jestli šlo o darování, prodej nebo jiný převod vlastnického práva k nemovitostem. I jejich povinností je změny finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna 2023 písemně oznámit. Stejně tak podávají přiznání i lidé, kteří prodali či darovali třeba jen část nemovitosti nebo ji naopak přistavěli či jiným způsobem rozšířili.

„Upozorňujeme, že daňové přiznání se podává na zdaňovací období roku 2023, dopředu, a to podle stavu k 1. lednu 2023,“ připomíná správce daně.

Změna koeficientu daně není důvod k novému přiznání

Naopak daňová přiznání nepodávají majitelé nemovitostí, kteří přiznání podali v předchozím období a současně nedošlo k žádným změnám ovlivňující stanovení daně. Stejně tak není důvod pro podání dalšího daňového přiznání změna koeficientu pro výpočet daňové povinnosti. Sazbu si určuje každoročně sama obec.

„Je-li jedinou změnou ve vztahu k nemovité věci k 1. 1. 2023 změna koeficientu, daňové přiznání se nepodává,“ uvádí Finanční správa ČR.

Ceny nemovitostí klesají a zřejmě ještě klesat budou

To znamená, že správce daně tyto změny sám a a automaticky zohlední při výpočtu daně na aktuální rok. A důvodem pro podání nového daňového přiznán není ani změna průměrné ceny pozemku.

Za platbu daně složenkou lidé letos nově zaplatí

Od 1. ledna 2023 už majitelé nemovitostí nevyrovnají svoji daňovou povinnost bezplatně prostřednictvím poštovní poukázky typu A. Za převod peněz takzvanou daňovou složenkou lidé zaplatí částku podle platného ceníku České pošty. Tedy za daň do pěti tisíc korun při platbě složenkou zaplatí 49 korun. Od částky 5 001 korun do 50 tisíc korun je to 57 korun a za každých dalších 10 tisíc korun pak vždy o dalších sedm korun navíc.

Poplatkům České pošty se dá jednoduše vyhnout. Daňový poplatníci si mohou zřídit daňovou informační schránku plus [DIS+, MOJE daně], datovou schránku nebo se u finančního úřadu přihlásit k zasílání platebních údajů pro placení daně e-mailem. V takovém případě si o službu žádají nejpozději do 15. března na finančním úřadě. Pokud má poplatník zřízenou DIS+, zobrazí se v ní údaje pro placení daně a složenku už nedostane.

Složenku k dani z nemovitosti letos obdrží 2,8 milionu lidí

I letos zůstává možnost vyrovnat daň z nemovitých věcí pomocí poštovní služby SIPO. Zájemci o tuto formu převodu, respektive stržení peněz z bankovního účtu se k ní hlásí na finančním úřadě nejpozději do 31. ledna. Je ale třeba připomenout, že ani tato služba už není zdarma. Pošta ji nově zpoplatnila pěti korunami i při zasílání dokladu o platbě na email.

Samotné daňové přiznání k dani z nemovitých věcí odevzdávají majitelé dotčených nemovitostí nejjednodušeji pomocí Online finančního úřadu. Jde o elektronické podání. Nově mohou využít i službu Ověření na katastru nemovitostí, kde si zkontrolují správnost zadaných údajů podle dat zanesených do katastru nemovitostí.

VRN

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here