Složenku k dani z nemovitosti letos obdrží 2,8 milionu lidí

1866
slozenka
Ilustrace: Pixabay.com

Výzvu k zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2022 dostanou jejich majitelé nejpozději do 25. května. Čas na zaplacení daně mají všichni do 31. května 2022. Složenku k dani dostane zhruba 2,8 milionu lidí, ostatní již fungují elektronicky.

O rozesílání obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2022 informuje Finanční správa ČR [FS ČR]. Na složence finanční úřad uvádí veškeré údaje nutné ke splnění daňové povinnosti, tedy číslo bankovního účtu daného finančního úřadu, předčíslí, kód banky i variabilní symbol. Na alonži složenky FS ČR píše i název a adresu spravujícího územního pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen svůj daňový spis k dani z nemovitých věcí.

„Nejpohodlnějším způsobem, jak daň zaplatit, je prostřednictvím internetového bankovnictví. Složenka obsahuje i QR kód, po jehož načtení se vyplní potřebné údaje,“ radí zástupce generálního ředitele FS ČR Jan Ronovský.

Zároveň upozorňuje, že složenka nedorazí majitelům datových schránek. Dále lidem, kteří daň odvádí prostřednictvím SIPO nebo se přihlásili k zasílání údajů pro placení daně na e-mail. Těm dorazí daňový výměr v elektronické formě. Složenku nedostávají lidé, jimž úřad vyčíslil výši daně do 30 korun.

Daň u nemovitostí v jednom kraji se sčítá

Daň z nemovitých věcí úřad vyměřuje v celkové částce za všechny nemovitosti v jednom kraji. To znamená, že majitelé vícero nemovitostí v jednom kaji pak dostanou jen jednu složenku nebo jeden elektronický výměr. V něm finanční úřad uvede jednu částku, v níž se odráží daňová povinnost za nemovitosti z jednoho kraje. Pokud tedy nevychází daň vyšší než pět tisíc korun.

„Kdo vlastní nemovité věci na území různých krajů nebo platí daň vyšší než 5 000 Kč, najde v obálce více složenek,“ vysvětluje postup FS ČR.

Daň z nemovitosti zvyšuje čím dál více obcí. I tak je nízká

Pokud vyjde daň z nemovitosti do pěti tisíc korun, pak je splatná nejpozději do úterý 31. května 2022. V tento den tak musí být částka připsaná na účet daného finančního úřadu. U daní vyšších než pět tisíc korun si mohou poplatníci částku rozložit do dvou splátek. Přičemž první z nich je splatná do 31. května, druhá pak do 30. listopadu 2022.

„Avšak poplatník ji může v termínu do 31. května 2022 zaplatit i najednou,“ dodává FS ČR.

Konstantní symboly
  • 1148 – při bezhotovostní platbě převodem z účtu
  • 1149 – při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou
  • 0001 – při hotovostní platbě daňovou složenkou
  • Variabilní symbolem pro úhradu daně z nemovitých věcí je rodné číslo poplatníka u fyzických osob. Právnické osoby uvádějí své identifikační číslo [IČ].

Daň poplatníci nejčastěji vyrovnávají bezhotovostním převodem z účtu, poštou prostřednictvím daňové složenky bez poplatku [platí jen pro fyzické osoby, pozn. red.]. Anebo běžnou složenkou či s pomocí SIPO. Což platí pro poplatníky, kteří se ke službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2022.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here