Invalidní důchodce výchovné nedostává, jen starobní

4770
Invalidni
Ilustrační foto: Pixabay.com

Pět set korun za každé vychované dítě přiznají úřady pouze starobním penzistům. Nikoli těm, kteří pobírají invalidní důchod. Počkat si proto musí až na dosažení důchodového věku nebo i předčasného důchodu. Teprve pak o výchovné žádají.

O tom, že na výchovné nemají nárok lidé v invalidním důchodu bez ohledu na jeho přiznaný stupeň, informuje Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ]. Dávka se totiž váže výhradně ke starobní penzi.

„Poživatelé invalidního důchodu nemají nárok na výchovné. Nárok na zvýšení důchodu jim může vzniknout až ve chvíli, kdy jim je přiznán starobní důchod nebo se invalidní důchod automaticky v jejich 65 letech transformuje na starobní důchod,“ upozorňuje ČSSZ.

Výchovné tak invalidní důchodci dostanou nejdříve v době dosažení důchodového věku. Pak ale musí požádat o přiznání starobního důchodu. Pokud tak neučiní, nebo jim žádost úřady zamítnou, pak se za současných podmínek invalidní důchod automaticky mění na starobní v době dosažení věku 65 let.

„V těchto případech pak mohou do dvou let požádat i o výchovné,“ uvádí ČSSZ.

Starobní, nebo invalidní důchod? Obojí nejde

Nicméně i v takové situaci správa sociálního zabezpečení prověřuje splnění zákonných podmínek pro přiznání starobní penze [před věkem 65 let, pozn. red.]. První z nich je dosažení stanoveného důchodového věku nebo věku pro přiznání předčasného starobního důchodu.

Druhou z podmínek je splnění doby důchodového pojištění, která při započtení náhradních dob pojištění činí 35 let, bez nich pak třicet let. Invalidní důchodci pak nesmějí zapomenout, že do doby pojištění pro nárok na starobní penzi se u nich nezapočítává doba, kdy pobírali či pobírají invalidní důchod prvního a druhého stupně.

Oproti tomu dobu pobírání invalidního důchodu třetího stupně úřady do náhradní doby pojištění započítají.

Vypočtený starobní důchod je vyšší než invalidní důchod

Ani splnění výše popsaných podmínek pro přiznání starobního důchodu ale vždy neznamená jeho přiznání. Může se totiž stát, že výše vypočtené starobní penze je nižší než invalidní. A ČSSZ vždy vyplácí jen jeden důchod, a to vždy ten vyšší z nich. Přičemž nárok na nižší dávku zaniká. A tak mohou podle ČSSZ nastat tři možné scénáře.

V takové situaci zaniká nárok na invalidní důchod a ČSSZ přizná výplatu starobního důchodu. A zároveň může dojít k přiznání dávky výchovného. O ni si ale musí každý sám požádat, úřad ji automaticky nepřiznává.

Ilustrační příklad: Paní Jana pobírá invalidní důchod II. stupně 14 500 Kč. Vychovala dvě děti, a dosáhla stanoveného důchodového věku 62 let. Proto paní Jana podá žádost o starobní důchod a současně požádá o výchovné za dvě děti.

„ČSSZ údaje ověří a zjistí, že paní Jana získala potřebnou dobu pojištění, a splňuje tedy veškeré podmínky pro přiznání starobního důchodu. ČSSZ provede výpočet výše starobního důchodu a ten činí včetně výchovného za dvě děti 18 500 Kč,“ popisuje proces ČSSZ.

Výchovné 500 Kč obdrží ženy automaticky, muži žádají

Starobní důchod je vyšší než pobíraný invalidní důchod. Nárok na invalidní důchod proto paní Janě zanikne a úřad jí přizná starobní penzi, která zahrnuje výchovné.

Vypočtený starobní důchod je nižší než invalidní důchod

Pokud je starobní důchod nižší než stávající invalidní, pak žádost o starobní důchod ČSSZ zamítne a ponechá invalidní důchod. Stejně tak ale nevzniká nárok na výchovné. To však platí jen do doby dosažení nároku na starobní důchod ve věku 65 let. Invalidní důchod se v tomto věku totiž u všech automaticky mění na starobní důchod. Teprve pak je možné žádat o výchovné. Pozor, nejpozději ve dvouleté lhůtě.

Ilustrační příklad: Paní Petra pobírá důchod pro invaliditu II. stupně 16 500 Kč. Vychovala dvě děti a dosáhla stanoveného důchodového věku 62 let. Požádá proto o starobní důchod a současně i o výchovné za dvě děti.

„ČSSZ údaje ověří a zjistí, že paní Petra získala potřebnou dobu pojištění, a splňuje veškeré podmínky pro přiznání řádného starobního důchodu. ČSSZ provede výpočet výše starobního důchodu a ten činí včetně výchovného za dvě děti 16 000 Kč,“ popisuje ČSSZ.

Průměrný starobní důchod v Česku: 19 438 korun

Jelikož je ale starobní důchod nižší než aktuálně pobíraný invalidní důchod, žádost o starobní důchod úřad zamítne a paní Petře zůstane invalidní důchod. Stejně tak úřad zamítne žádost o výchovné. Až paní Petra dosáhne věku 65 let, tak se její invalidní důchod automaticky přemění na starobní důchod. Teprve pak může žádat o výchovné a při splnění podmínek jí dávku úřad přizná.

Vypočtený starobní důchod je stejný jako invalidní důchod

V takové situaci si žadatel sám určí, který z důchodů chce pobírat. Výhodou starobní penze pak je, že k ní může žádat rovněž o zmiňované výchovné. Oproti tomu při invalidním důchodu na výchovné nárok vzniká až při dosažení 65 let, kdy všichni invalidní důchodci přechází do starobní penze.

Nesplnění podmínek pro starobní důchod

Při nesplnění potřebné doby důchodového pojištění nevzniká nárok na přiznání starobního důchodu a pokračuje se ve vyplácení invalidní penze. To bez nároku na výchovné. Ke změně dochází za aktuálně platných podmínek při dosažení věku 65 let, kdy se invalidní důchod vždy mění na starobní.

„O tuto změnu není potřeba žádat. Transformovaný starobní důchod je vyplácen ve stejné výši jako invalidní,“ upozorňuje ČSSZ.

Jedinou změnou pak může být, že se starobní důchod zvýší o zmiňované výchovné. Opět je o něj ale třeba ČSSZ vždy požádat.

Ilustrační příklad: Paní Markéta pobírá důchod pro invaliditu II. stupně 15 000 Kč. Vychovala dvě děti a dosáhla stanoveného důchodového věku 62 let. Proto paní Markéta podá žádost o starobní důchod a s ní i žádost o výchovné.

„ČSSZ údaje ověří a zjistí, že paní Markéta nezískala potřebnou dobu pojištění. Žádost o starobní důchod bude paní Markétě zamítnuta a bude nadále pobírat invalidní důchod 15 000 Kč. Paní Markéta momentálně nesplňuje podmínky pro nárok na starobní důchod, a proto bude její žádost včetně výchovného zamítnuta,” popisuje ČSSZ.

Ve chvíli, kdy bude paní Markétě 65 let, tak se její invalidní důchod automaticky změní na starobní důchod. Teprve pak může žádat o výchovné a v případě splnění podmínek jí úřad starobní důchod o výchovné navýší.

–VRN–

2 KOMENTÁŘE

  1. Dobrý den
    Je smutné jak vláda s invalidními ženy zachází . Bohužel od 30 let jsem v invalidním důchodu a plném ,bojovala jsem se smrtí ale život vybojovala. Měla jsem dva malé syny ve školce,byla jsem rozvedená, exmanžel krutě mlátil mne u syny v opilosti.Celý život jsem vychovala syny slušně , skromně,byla jsem i pid životním minimem ,ale šťastná,tě jsou již slušní a pracovití , dobří tátove, manželé, nepijí,nekouří a i dělají brigádu aby rodinu uživili Styděla bych se po tom co prožili po nich cokoliv chtít .Bude mi 63 let ,mám za sebou 25 operaci a další mě čeká .Žijí skromně,sama ,mám v sobě přístroj v zádech kabely a v hlavě elektrody a to si ovládám mobilem k tomu určeným sama. Dostávám invalidní důchod 3 stupně a příspěvek na bydlení .Ovšem je mi smutno ,když vláda prohlásila,že se vzhledem k cenám energie zvýší Je to naopak,mám z 1100 Kč už jen necelých 700 Kč ,!!!!! Mám nízký invalidní důchod a pokud bych přešla do trvalého ,přijdu o více i s výchovným než invalidní.Je to tak smutné, invalidní ženy vychovali stejně děti ,jako ty zdravé ženy Spíš i za horších podmínek. Chtěla jsem žít ale v 60 letech mi našli v Motole Celiakii a hned jsem měla držet bezlepkovou dietu, 😪,velký problém,je drahá a VZP mi nepřidá ,dávají dětem a sociálka mi prý přidá 50 KČ měsíčně.Ale za 500 Kč potvrzení od lékaře,že mám Cellilaki. Lékařka mi řekla že mohu rychle dostat rakovinu střev . Tak ji vlastně už tři roky nedržím ani nemohu ,mám sice bolesti s střevech ,žaludku ,beru 18 léků denně,jezdím kvůli tomu přístroji 500 km do nemocnice Ostrava dvakrát ročně,musim stále každý rok . Tak si připadám ,jako odhozená naší vládou a všemi lži o zvýšení příspěvku atd. ,jako hozená jen někam na dno .Ano jsem na dně ,zaplatím vše a sotva mi zbývá na jídlo ,natož na bezlepkovou dietu. Počítám s tím ,že jsem život a můj boj i něj prohrála . A ještě v červnu nám seberou peníze ,hlavně ,že si pro sebe schválili valorizaci ,na to peníze jsou ,ale na důchodce sirotky atd .nejsou . Už končím s pláčem , protože vím ,že brzy umřu ,že neuvidím své tři vnoučata ,hodnou maminku již 87 let a ochrnuté dvojče deset let ochrnutý bratr. Byl to těžký život , velmi těžký ,jsem hubená ,nemám dostatek na stravu a léky musím ,.S pozdravem Danuše Neumannová

    • Je mi Vás skutečně hodně líto. Také jsem v invalidním důchodu 3 stupně a budu čekat, až do 65 let na výchovné za 2dcery, ale přišla jsem si na to, že oni stejně to výchovné ještě letos zruší, uvidíte, že budu mít pravdu. Takže stejně nedostanete nic. Horší je, že nám seberou v červnu peníze,ceny jídla, léků a topení jsou závratně vysoké a teď nás ještě okradou,snad pomůžou obstrukce SPD a ANO, protože ústavnímu soudu, vzhledem k tomu, že tam má vláda svého koně Rycheckého nevěřím.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here