Výchovné 500 Kč obdrží ženy automaticky, muži žádají

20009
vychovne
Foto: Pixabay.com

Za každé vychované dítě dostanou české penzistky od ledna 2023 k důchodu 500 korun navíc. O nic žádat nemusí, úřad jim důchod navýší automaticky. Pokud o dítě pečoval více muž, o výchovné žádá.

Výchovné k důchodu začne Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] vyplácet od ledna 2023. Starobní důchody o 500 korun za každé vychované dítě vyplatí úřad vždy jen jednomu z rodičů. A to tomu, který o dítě pečoval po většinu času do jeho plnoletosti. Automaticky pak měsíční penzi o výchovné podle počtu vychovaných dětí navýší sociální správa ženám, které již starobní důchod pobírají.

„Ženy, které již starobní důchod pobírají, a kterým byl důchodový věk snížen s ohledem na výchovu dítěte/dětí, obdrží výchovné automaticky,“ potvrzuje úřad ve svých pokynech.

Na přelomu kalendářního roku tak dostanou tyto ženy od ČSSZ oznámení o valorizačním navýšení penze o počet vychovaných dětí. Zvýšení za vychované dítě se bude týkat jak starobních důchodů přiznávaných po 31.12. 2022, tak i již vyplácených.

„Poživatelky starobních důchodů proto nemusí být ohledně výchovného nijak aktivní,“ upozorňují všechny ženy v penzi zástupci ČSSZ.

Při navyšování jejich důchodů úředníci vyjdou z údajů o počtu vychovaných dětí, které uchovávají ve své evidenci. Pokud seniorkám pobírající penze, které vychovaly dítě nebo děti, úřad důchod od ledna 2023 nenavýší, teprve pak se mají obrátit na svoji pobočku ČSSZ a o navýšení osobně požádat.

Pokud se u nich po automatickém navýšení prokáže, že o dítě více pečoval a na výchově se významně podílel někdo jiný a i se taková skutečnost prokáže, pak dané osobě úřad výchovné odebere. A měsíční penzi vrátí zpět na její původní výši.

Výchovné stát neodpírá ani mužům

Zatímco ženy dostanou za každé vychované dítě 500 korun k důchodu navíc automaticky, pečující muži si o něj musí sami požádat.

„Muži, kteří pobírají starobní důchod, musí o zvýšení důchodu za výchovu dítěte vždy požádat,“ potvrzuje úřad.

Důchody letos kvůli inflaci vzrostou v průměru o 2 500 Kč

Svůj nárok na výchovné za dítě musí navíc prokázat a zároveň i podepsat čestné prohlášení. Dokument odevzdávají na k tomu předepsaném tiskopisu v době od 1. září 2022 a nejpozději do konce roku 2024. Tiskopis je ke stažení na následujícím odkaze zde.

Budoucí penzisté o výchovné požádají s důchodem

Budoucí žadatelé o výplatu starobní penze vyřídí přiznání výchovného společně s žádostí o přiznání starobního důchodu. Pracovník dané okresní správy sociálního zabezpečení se sám doptá, jestli chtějí zároveň žádat také o výchovné.

Výchovné náleží jen za dítě, o které rodič nebo jiná osoba pečovala do dosažení jeho zletilosti alespoň po dobu deseti let. Pokud se ujme výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, je podmínka výchovy dítěte splněna jen když osoba pečuje nebo pečovala o dítě až do jeho zletilosti, a to po dobu alespoň pěti let.

„V případě, že dítě zemřelo po dosažení pěti let věku, bude výchovné náležet, jestliže muž nebo žena osobně pečovali o dítě od jeho narození do jeho úmrtí,“ upozorňuje ČSSZ.

Penze se od ledna 2023 v průměru zvýší o 150 a 700 Kč

Nárok na výchovné mají při splnění zmiňovaných podmínek penzisté na děti vlastní, osvojené i převzaté do péče, která nahrazuje péči rodičů. Naopak nárok na něj nemají ti, kdo se na dítěti dopustili trestného činu. Ať už jako pachatelé nebo spolupachatelé.

„Jedná se především o ubližování, zneužívání, zanedbávání nebo jiné omezování a týrání, které stanovuje trestní zákoník,“ upozorňují zástupci ČSSZ.

Odměna za vychované dítě náleží jen jednomu z rodičů

Zástupci úřadu ve svých pokynech dál upozorňují, že výchovu téhož dítěte nemohou pro účely zvýšení penze současně započítat více osobám. Nárok na něj má vždy jen jeden z rodičů.  Anebo jiná osoba, která o dítě pečovala ve větším rozsahu. Přičemž není určující, jestli jde o ženu nebo muže.

„To znamená, že oproti jiným pečujícím osobám převážně zajišťovala osobní péči a výchovu dítěte tak, že to mělo nebo mohlo mít vliv na její pracovní kariéru a výdělečné možnosti,“ přibližují zástupci ČSSZ podle čeho posoudí přiznání výchovného.

–VRN–

8 KOMENTÁŘE

    • Proč otec nemá nárok na výchovné děti vychoval společně s mou matkou která je mrtvá měli nás více dětí a bylo mu to zamítnuté.Tak proč do médií bylo řečeno, když nežije matka dostane to otec, když nebyli rozvedení ?

  1. Nesouhlasím. Matka nás celé dětství jen mlátila, psychicky ponižovala. Co byste také chtěli po učitelce. A za to má dostat ještě 5 x 500? Skutečnou lidský přístup a lásku jsem zažil jen otce a prarodičů. Proč se to nerozdělí spravedlivě mezi oba rodiče. idiocie. Fakt na palici.

  2. Já, také jsem vychovával syna sám od jeho 4 let, do doby než skončil střední školu, jeho matka neplatila výživné. Podle mého by úřady měly vědět kdo z rodičů vychovával děti, když soud určil u rozvodu k výchově jednoho z rodičů..

  3. Já jsem vychovala tři syny b řádné pracující občany, kteří odvádějí státu nemalé daně. Jen že čtyři roky před odchodem do starobního důchodu jsem onemocněla a byl mi přiznán důchod invalidní 3. Stupně, při dovršení věku nároku na důchod starobní, jsem žádala o přechod do důchodu starobního, ale pracovnice na ČSSZ mi sdělila, že se to počítá stejně, ať to nechám být, že se to vypočítává stejně a výše by se nezměnila. . Změnili mi to v 65 letech automaticky. Kvůli tomu mi teď nebylo výchovné přiznáno i když synové všichni pracují, vystudovali a všichni řádně pracují.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here