O výchovné žádají i lidé s dílčím důchodem. Mají na něj nárok

13283
dilcim_duchodem
Foto: Pixabay.com

Na 500 korun za každé vychované dítě mají od letošního ledna nárok rovněž seniorky či senioři, kteří pracovali a platili pojistné nějaký čas v zahraničí. O přepočet si ale lidé s dílčím důchodem u sociální správy sami žádají.

Dílčí důchod Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] přiznává lidem, kteří nějaký čas pracovali v zemích Evropské unie [EU] a odváděli si v nich sociální pojištění. Při výpočtu dílčí penze sociální správa provede zprvu jen teoretický výpočet důchodu při započtení všech dob pojištění. Tedy té v zahraničí i v tuzemsku.

„Teoretická výše důchodu se poté upraví v poměru dob pojištění získaných v daném státě k celkové době pojištění získané ve všech členských státech,“ vysvětlují způsob výpočtu dílčí penze zástupci ČSSZ.

Invalidní důchodce výchovné nedostává, jen starobní

Při jejím výpočtu úřad přihlíží pouze k příjmům, které pojištěnec získal v daném státě, tedy České republice. Pokud ale penzista i přesto, že nějaký čas pracoval v zahraničí, získal v Česku dostatečnou dobu pojištění [25 až 35 let v závislosti na době odchodu do důchodu, pozn. red.], pak se způsob výpočtu provede podle českých předpisů. A to, aniž by úřad přihlížel k dobám pojištění získaným v zemích EU [jde o tzv. sólo důchod, pozn. red.]. I v takovém případě sociální správa ale vypočte výši důchodu ještě podle pravidel pro dílčí důchod. Obě výsledné částky pak porovná a penzista dostane tu vyšší z nich.

O výchovné si lidé s dílčím důchodem žádají sami

S počátkem roku ale příjemci těchto dílčích důchodů, kterých jsou v Česku tisíce, zjistili, že jim sociální správa penzi nenavýšila o dávku výchovného. Tedy o pět set korun za každé jedno vychované dítě.

„Jednou ze stěžovatelek byla i důchodkyně z Hodonínska, která patnáct let pracovala na Slovensku. V lednu při návštěvě správy sociálního zabezpečení zjistila, že kvůli práci v zahraničí nedostane výchovné v plné výši,“ popisuje jeden z příběhů Markéta Bočková z Kanceláře veřejného ochránce práv, na kterou se někteří dotčení penzisté obrátili s prosbou o pomoc.

O přepočet mohou lidé požádat ve dvou situacích:
  • Důchodce ke dni přiznání předčasného nebo řádného starobního důchodu získal dostatek české doby pojištění pro vznik nároku na tento důchod jen z českých dob. Tedy 35 let všech dob nebo 30 let doby, kdy hradil pojistné do českého důchodového systému.
  • Důchodce ke dni přiznání řádného starobního důchodu nezískal dostatek české doby pojištění pro vznik nároku na plný důchod. Ale dosáhl takzvaného pozdního důchodového věku. Ten odpovídá důchodovému věku muže stejného data narození zvýšenému o 5 let a získal 20 let všech českých dob pojištění. Anebo 15 let doby, kdy hradil do českého systému pojistné.

Konkrétně seniorka z Hodonínska dostala k měsíční penzi za dvě vychované děti od letošního ledna 500 korun namísto jednoho tisíce korun. Obrátila se proto, a nebyla jediná, s prosbou o pomoc na ombudsmana. V jemu adresovanému dopisu zmínila, že zaměstnání na Slovensku bylo v pohraničí často jediná možnost, pokud člověk nechtěl být bez práce. Veřejný ochránce práv se i na základě případu této seniorky obrátil na Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV].

„Požádal ho, aby lidem, kteří splnili podmínky nároku na takzvaný plný český důchod, umožnilo požádat o přepočet důchodů. Ministerstvo souhlasilo,“ říká Markéta Bočková s tím, že dílčí důchod v Česku kvůli práci v zahraničí pobírají tisíce důchodů.

Nejčastěji pracovali ve zmíněném Slovensku nebo v Německu.

Přepočet dílčí penze o výchovné

I penzisté pobírající dílčí důchod tak nyní mohou k měsíční dávce získat ještě výchovné v plné výši za každé vychované dítě stejně jako pojištěnci splňující pravidla podle českých norem. Ovšem za podmínky, že o přepočet dávky sociální správu v místě svého bydliště sami požádají.

„Úředníci při přepočtu zjistí, zda je po započítání výchovného pro žadatele výhodnější plný starobní důchod nebo ten takzvaně dílčí, u kterého se zohledňuje doba práce v zahraničí,“ doplňují postup posouzení zástupci ČSSZ.

Slováci vzali Čechům pracujícím na Slovensku příspěvek na péči

Senior po přepočítání obou dávek začne pobírat tu vyšší z nich. A je tu ještě další potěšující správa. A sice, že sociální správa po přepočtu lidem doplatí rozdíl mezi oběma důchody za období, kdy jim zvýšení náleží.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here