Sekci majetku na MO ČR nově povede Marta Kopecká

1510
Marta Kopecká ještě v sekci plánování schopností ministerstva obrany / Foto: MO ČR

Funkci vrchní ředitelky sekce majetkové resortu obrany získala Marta Kopecká ve výběrovém řízení. Ministryně obrany Jana Černochová [ODS] ji do funkce jmenovala k 1. dubnu 2023.

Marta Kopecká přichází na Ministerstvo obrany ČR [MO ČR] z funkce ředitelky ekonomického odboru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Podle vyjádření MO ČR resort obrany Kopecká velmi dobře zná.

„Působila zde v různých pozicích 16 let, naposledy pak 7 let jako ředitelka odboru řízení organizací MO,“ uvedl úřad.

Marta Kopecká na MO ČR působila v sekci plánování schopností. Vrchní ředitel sekce majetkové resortu obrany řídí odbor správy majetku, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru. Pod jeho řízení dále spadá odbor nakládání s nepotřebným majetkem, odbor vymáhání pohledávek, odbor nemovité infrastruktury. Avšak ani tím výčet nekončí. Marta Kopecká bude mít na starosti rovněž oddělení řízení organizací, Agenturu služeb a Agenturu pro hospodaření s nemovitým majetkem.

Kdo je Ing. Marta Kopecká

Ing. Kopecká je absolventkou Vysoké školy ekonomické. Hovoří německy a anglicky a je držitelkou osvědčení Nejvyššího bezpečnostního úřadu na stupeň „Tajné“.

„Vážím si důvěry paní ministryně a těším se na spolupráci s kolegy v resortu obrany,“ uvedla ke svému jmenování.

Sekce majetkové Ministerstva obrany ČR

Odbor nemovité infrastruktury
Ředitel: Ing. Karel Toufar

Agentury přímo řízené vrchním ředitelem pro řízení sekce majetkové

Do funkce Kopecká nastupuje s jasným seznamem priorit. Ta hlavní je pokračování v modernizaci nemovité infrastruktury a zkvalitňování souvisejících služeb. A to tak, aby reagovaly nejen na připravované strategické vyzbrojovací projekty, ale i jiné požadavky armády a ostatních složek ministerstva.

Zbrojovka přidala 36,5 procenta, Philip Morris ČR 11 procent

K dalším prioritám nové ředitelky patří „rozvoj schopností státních podniků a organizací ve prospěch potřeb resortu.“ A s kolegy ze sekce majetkové chce taktéž úspěšně uvést do praxe legislativní změny v působnosti sekce.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here