Vojáky, celníky a policisty obchází strach, že přijdou o výsluhy

145383
vysluhy
Foto z Army dne Armády ČR [13.5.] v pražském Obchodním centru Flora, na kterém vojáci z povolání veřejnosti představili svoji práci. / Foto: Armada ČR

„Na výsluhy vojáků se sahat nebude,“ prohlásila včera [13.5.] ministryně obrany Jana Černochová [ODS]. Za výsluhy vojáků, policistů, celníků a hasičů stát ročně vydá přes 12,5 miliardy korun. Výsluhy jsou navíc osvobozeny od daně z příjmů.

Na snížení deficitu státního rozpočtu se budou z rozhodnutí vlády Petra Fialy [ODS] od příštího roku podílet penzisté, zaměstnanci, živnostníci i firmy. Stran pozornosti při sestavování vládního konsolidačního balíčku, který kabinet představil tento týden [11.5.], ale i nadále zůstaly finanční výsady státních zaměstnanců ve služebním poměru Armády ČR a bezpečnostních sborů. Řeč je o výsluhách pro vojáky, policisty, vězeňskou službu, hasiče a celní správu. A nejde o drobné. Ročně na nich stát vyplatí více než 12,5 miliardy korun. Jak ale po včerejší [13.5.] ideové konferenci Občanské demokratické strany uvedla ministryně obrany Jana Černochová [ODS], o snižování výsluh v případě vojáků nemůže být řeč.

„Výsluhy pro vojáky jsou jisté, sahat se na ně určitě nebude,“ několikrát důrazně ujišťovala v České televizi [ČT].

Úspory resort podle jejích slov najde v provozních výdajích, konkrétně jmenovala snížení výdajů za světlo a teplo. A i když vyjadřovala vděčnost, že stát ze státního rozpočtu zvedá výdaje na obranu, jedním dechem odmítala a vyvracela spekulace o tom, že by snad vojáci měli přijít o své výsluhy. A nebylo to poprvé, kdy vojáky ujišťovala o tom, že o své výhody rozhodně nepřijdou.

Černochová: O výsluhy nikdo nepřijde a danit se nebudou

Už loni v listopadu v pořadu Interview ČT24 Černochová uvedla, že se v určitých intervalech šíří fámy o zdanění či omezení výsluh ozbrojeným složkám státu. A také tehdy tuto variantu docela odmítla.

„Já opravdu nevím, na co můžu všechno přísahat. Na všechno, co mi je svaté, a jsem věřící člověk, že žádné výsluhy se za mě zdaňovat nebudou. A nikdo na výsluhy vojáků sahat nebude,“ řekla.

Stěžovala si na to, že informace tohoto druhu vyvolávají mezi vojáky vážnou paniku: „My si to nemůže dovolit, my nechceme o ty vojáky přijít. Chceme, aby této zemi sloužili.“

Vláda zvýší peníze na obranu, ale oseká penze a další dávky

Vyloučila, že by vláda zvažovala zdanění výsluh patnáctiprocentní daní z příjmů tak, jako tomu je u jakéhokoliv jiného příjmu. I to je podle Černochové vyloučené a nic takového vláda nezvažuje. Výsluhy tak nadále zůstanou osvobozeny od 15% daně z příjmů.

V české armádě nyní slouží podle Černochové 27 tisíc mužů a žen. Do roku 2030 jich má být podle schválené koncepce o tři tisíce víc, tedy celkem 30 tisíc. Zájem o vstup do armády podle ní roste.

Výsluhy jako přežitek? Debata se pomalu prosazuje

Jakkoli ministryně Černochová debatu o zdanění či omezení výsluh nepřipouští, téma to je. Na nerovnosti v nárocích na výplatu výsluh ozbrojených složek před několika dny upozornil v pořadu Českého rozhlasu Radiožurnál Život k nezaplacení třeba sociolog Daniel Prokop ze společnosti PAQ Research. Výsluhy dal do souvislosti s nízkou výší podpory, kterou stát vyplácí vysokoškolským stipendistům. A nejen jich.

„Na výsluhy policistům, lidem v celní správě, lidem, kteří byli ostraha ve vězeních, hasičům, vojákům, tak na to stát dává 12,5 miliardy korun ročně. To jsou ty výsluhy, že když odejdete po nějakých odpracovaných letech, tak máte navíc rentu,“ uvedl sociolog a zdůraznil, že jde o nedaněný příjem.

„A je to otázka, zda by jedna část státních zaměstnanců měla mít výsluhy a paní s mentálně postiženými dětmi nebo v domově důchodců nemá nárok na tyto výsluhy,“ řekl Prokop.

Vláda: Vyšší daň pro firmy, OSVČ, nemocenské pojištění i DPH

Pozastavoval se především nad tím, proč jedna část státních zaměstnanců má právo na výplatu výsluh, to již po několika letech služby, a druhá, která rovněž pracovala pro stát, na ně nárok ale nemá.

„Pokud je to těmi riziky, tak je přidejme do rizikových příplatků během té služby. Ale nejsem si jistý, jestli je ospravedlnitelné mít tak obrovské náklady ve výsluhách. A ještě to nedanit,“ dodal s tím, že jde o otázku, kterou by se měla vláda určitě zabývat.

Výsluhovou dávku dostane voják po dvou letech služby

Výsluhový příspěvek dostávají vojáci stejně jako policisté, pracovníci vězeňské služby, celní správy a další pracovníci bezpečnostních sborů po patnácti letech služby, pokud nadále nepracují ve služebním poměru. Mimo výsluhový příspěvek dostávají vojáci z povolání po ukončení služby ještě odbytné, odchodné a případně úmrtné.

Na výsluhový příspěvek vojákovi z povolání vzniká obecně nárok po 15 letech služby v základní výši 5 % průměrného měsíčního hrubého platu [PMHP]. S dalšími odslouženými léty se výše příspěvku zvyšuje, až za 20 let služby vojáka z povolání dosáhne 36 % PMHP. A nejde o jedinou finanční výhodu, kterou si vojáci [i policisté, celníci, hasiči, vězeňská služba] po 15 letech služby z povolání odnášejí. Dále jim vzniká nárok na odchodné, které je jednorázovou dávkou. Jeho základní výše činí čtyřnásobek průměrné hrubé mzdy, maximálně do jejího šestinásobku při 20 letech služby.

„Zabezpečují [výsluhové dávky, pozn. red.] vojákům určité sociální jistoty za dobu vojenské služby, jež je spojena s řadou omezení a povinností, které v civilním sektoru neexistují. A to s přihlédnutím k psychické a fyzické náročnosti vojenského zaměstnání, potenciálnímu ohrožení života v přípravě na bojovou činnost. Konání služby v různých místech podle potřeb ozbrojených sil a státu jako takového bez ohledu na rodinný život a ztrátu civilní profese,“ zdůvodňuje nároky na výsluhové dávky zákon o vojácích z povolání.

Dávky pro vojáky z povolání po opuštění služby [zákon č. 221/1999 Sb.]
Výsluhový příspěvek
 • Nárok vzniká po 15 letech služby.
 • Základní výše je 5% průměrného měsíčního hrubého platu [zvyšování do 55 % PMHM, resp. 60 % PMHP].
 • Za 20 let služby náleží VZP ve výši 36 % PMHP.
 • Dávka náleží v plné výši do věku o dva roky vyššího, než je nárok na starobní důchod. Poté se vyplácí doživotně ve výši rozdílu mezi důchodem a výsluhovým příspěvkem.
Odchodné
 • Nárok vzniká po 15 letech služby. V případě, že voják místo výsluhového příspěvku zvolil výplatu odbytného, pak mu nenáleží.
 • Základní výše je čtyřnásobek PMHP.
 • Maximální výše je šestinásobek PMHP při 20 letech služby.
Odbytné
 • Nárok vzniká po dvou letech služby.
 • Základní výše je dvojnásobek PMHP, za třetí a každý další rok se zvyšuje o jeden plat. Za za jedenáctý a každý další o jednu polovinu platu.
 • Voják, který splnil podmínky nároku na výsluhový příspěvek, si může namísto něj zvolit výplatu odbytného.
 • Maximální výše je osmnáctinásobek PMHP při 26 letech služby.

Dodejme, že škodný nezůstává ani voják, který nesplnil podmínky nároku na výsluhový příspěvek a odchodné. Od státu dostane už po dvou odsloužených letech při skončení služebního poměru odbytné jako jednorázovou dávku. To ve výši dvojnásobku průměrné hrubé měsíční mzdy.

Komentář: Vládní balíček značí hlavně zdražení a nic moc navíc

Maximální výše výsluhového příspěvku upravená zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, může dosáhnout až 55 % PMHP. Pracoval-li voják jako výkonný letec nebo konal službu zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti anebo v zahraničí za zvlášť nebezpečných podmínek, je horní hranice 60 % PMHP.

Veronika Táchová

237 KOMENTÁŘE

     • Nepůjde, jen závidí…Ať jim to jde před stanici říct do očí až půjdou ze služby domů – dostane přes držku a bude klid….Výsluhy má celý civilizovaný svět, spíše ať jim zavedou nějaký maximální strop – třeba průměrný plat, protože je pravda, že padesátitisícové a vyšší renty opravdu nepotřebují.

    • “Jo, to máte pravdu”. Každého v ozbrojených složkách by měl stát nechat podnikat, aby se mohl nějak zajistit pro budoucnost. Lidé z ozbrojených složek by také neměli podstupovat rizika při zákrocích, takže by měli pouze poučit občany jak se bránit až je bude chtít někdo napadnout, nebo okrást a to pouze v úředních hodinách jako u běžných zaměstnanců. Proč by měli podstupovat zdravotní rizika a sloužit nepřetržitě 24 hodinové služby, že? Proč by měli ohrožovat své zdraví a životy pro zachování životů jiných, že? To si přece Vy a Vám podobní dokážete zvládnout sami, ne? Víte jak práce u bezpečnostních složek ovlivňuje negativně celé jejich rodiny? Pochybuji. Domnívám se že by jste s nimi neměnil a za to si výsluhy plně zaslouží. O tom jsem přesvědčen.

    • Už dávno jim měly výsluhy zrušit Vojáci a policajti jsou dvě zbytečné složky.Nárok pouze pro hasiče se kterejma vymetou všechno.

  • Největší nespravedlnost jsou výsluhy pro vojáky,zejména pro důstojníky,kteří jen sedí v kancelářích a nic nedělaji.Těžce pracující dělník by si je zasloužil,ale ten je nedostane.
   Černochová výsluhy obhajuje,protože je bude mít i ona.

   • Dělník pracuje pro soukromou firmu. Stát nemůže za to, že tato soukromá firma si neváží svých lidí natolik, že jim po odchodu už nic nevyplácí, takže Váš příklad je zcela mimo. Nevadí, zkuste to znova, snad to vyjde. A jinak, paní Černochová není zaměstnanec Min. Vnitra, Spravedlnosti ani Obrany, je to politik, takže se na ni žádné výsluhy nevztahují proboha. Jestli jsou všechny Vaše názory a znalosti na obdobné výši, tak potěš koště

    • Asi jste mimo vy. Na to platíme z našich daní. Nechápu proč by vojáci a zaměstnaci těchto útvarů měli dostávat tyto nezasloužené výhody. Tečka.

     • Je potřeba si uvědomit, že člověk, který nastoupí k ozbrojenému sboru či do armády se zařazuje do střední společenské třídy (na západě do vyšší střední třídy). A po odsloužení cca. 20 let i více ztratí svojí původní odbornost. To znamená, že pro soukromí sektor, až na vyjímky je v podstatě jako odborník nepoužitelný. Z toho vyplívá, že je použitelný pro jednoduché manuální práce nebo je nezaměstnatelný, což znamená pád ze střední třídy až na dno. Kdo by z vás při takové představě šel do uniformy, hádám, že nikdo. Bez výsluh by uniformovaní do uniforem nikdy nešli a zůstali by u svých původních profesí. Skladník může být skladníkem i v 70 letech, ale 70 letý policista vám nebude za 20 letým zločincem běhat jako vítr. Pokud to s uniformama myslíme vážně, tak je bizár mít 60 leté příslušníky v přímém výkonu služby. Takže za mě je 25 let v přímém výkonu služby max. a potom šupky do civilu. A výsluha potom zabezpečí, že takový člověk nepadne držkou na společenské dno.

     • Vysluhář: to co píšete úplně nesedí. Kdo patří do jaké třídy nemá smysl vůbec řešit. každý stát to má trochu jinak. Také je třeba rozlišit, důstojníky atd. I armáda má dnes poměrně hodně oborů, které v podstatě kopírují civil.
      Výsluhy jednoznačně ano, ale musí dojít k jejich úprávě. Výsluha nemá vysloveně zabezpečit, ale pomoci. Tudíž doplnit nižší plat atd.

    • Výsluhy se rušit nemají, ale musí se upravit. Vojákům se poměrně hodně zvedají platy, což nikdy v minulosti nebylo. Vojsko vždy patřilo vzhledem k povaze práce k trochu hůře placenému oboru. Je třeba určit prioritu. Mohou to být vyšší platy, ale o něco nižžší výsluhy nebo vyšší jednorázové odchodné, např. 6 měsíci placeného volna na aklimatizaci.
     Jen pro zajímavost, porovnjete plat prapočíka ČR a v US Army (měla by to být třída E7 ).
     Když k té nižší výsluze přidáte zdravotní péči atd., je to poměrně luxusní a adekvátní zabezpečení.

     • Opravdu je drzost, když se na tyto výhody nehodlá sáhnout. Všem seberou, ale výsluhy zůstanou a to nedaněné. Z jakého důvodu bere výsluhu třeba vopják – skladník a další? To ostatní zaměstnanci nepracují pro stát (ostatní občany)?Ještě bych pochopila, kdyby dostávali výsluhu v okamžiku, kdy jsou bez zaměstnání, kdyby měli zvýhodněný důchod, ale proč berou výsluhy a třeba v zaměstnání i slušný plat. To stát nebolí???

    • Černochová si výslovně při rozdělování ministerských míst žádala u Fialy
     o ministra obrany.Na funkci ministra obrany dle příslušné vyhlášky se vztahuji výsluhy a další důchodové zabezpečení.Politici ODS velmi dobře vědi,
     která funkce jim zajistí ty nejlepší výhody.

    • Rozdíl mezi soukromou a státní firmou je ten, že soukromá firma platí jen co si může dovolit a na co si vydělá, zatímco státní když nemá vydá obligace nebo zvýší daně a zašlápe soukromý sektor a lidi co z něho žijí

    • To nemáte pravdu -soukromá firma by to platila že svého a renty jsou vypláceny státem -to znamená z peněz nás všech a navíc jsou pravidelně navyšovány s inflací.

    • To sice není ale nezapomínejme na cysluhy politiků až odejdou z politiky taje budou mít výhody z našich kapes nemám pravdu?

   • Vy jste JUDr. a nevíte, že výsluhy v Armádě ČR se týkají pouze těch, kteří jsou k této instituci ve služebním poměru odpovídající počet let dle zákona o vojácích z povolání ? Aniž bych paní Černochovou obhajoval, tuto podmínku asi nesplňuje, že.

   • No jistě ,výsluhy nechte ,seberte radši benefity zaměstnancům ,důchodcům důchody, horníkům věrnostní a zvedněte daně

    • A co policisté ty neexistují pořád jenom vojáci ale je sprosté že ti co sedí za stolem mají nárok na výslužbě po dvou letech a policistům se výslužbě nepřidává skoro vůbec je to ostuda a ještě zrušení odchodu dříve do důchodu to už nikoho nezajímá

   • Jste opravdu JUDr, když melete takové nesmysly? Černochová není příslušník ozbrojených sil, takže žádnou výsluhu mít nebude. Asi jste studoval v Plzni, že?

  • Opravdu je treba diskuze k cemu ty vysluhy maji slouzit. Je opravneny pozadavek dat lidem kteri slouzi statu v ozbrojenych slozkch nejakou jistotu dalsiho zabezpeceni ve smyslu uplatneni po ukonceni sluzby a nalezeni odpovidajiciho mista v soukrome sfere.
   Na druhe strane je treba si rict, ze vetsinou dostanou odpovidajici praci i plat opet ve statni sfere, tj napr ministerstva, mestske urady, Mestska policie … jsou opet placeni z verejnych penez a vznika nam tu privilegovana vrstva uredniku s rentou.

   Jaky smysl ma napr kdyz prezident republiky se svym platem, pobira jeste vysluhu armadniho generala … je to socialni pripad hodny zretele, nebo opravdovy zamer vysluh zabezpecujici vojaky v civilnim sektoru ? Je to podobne kdyz poslanec za poslanecky plat slouzi ve snemovne a kontrole statnich firem, take neni nutno mit dulicitni platby za odvedenou praci. A takovych pripadu plytvani statniho sektoru je vic.

 1. Voják je vojákem až když projde bojem,do té doby jen nosí uniformu.A za to má mít výsluhy ? Pracující občan udělá pro republiku víc než ten kdo nosí kabát.Proto výsluhy ano,ale vojákům za boj a ne tady těm vojenským důchodcům co posluhovali Husákovi a demokracii škodili jak jen mohli !

  • Kolik vojáků této české srandaarmády prošlo skutečným bojem? Nemám na mysli válení se v nějaké té misi, myslím skutečný boj! Pár jich asi bylo, řádově maximálně jednotky procent …

  • Výsluhy pro důstojníky,kteří celý život vysedávali v kanceláři,to je lumpárna.A to ještě odcházeji do důchodu už ve svých 57 letech,což je pro normálně pracující lidi přímo výsměch.
   Cožpak ti na ministerstvu se unavili natolik,že musí mít mimořádné výhody.Nikde jinde to není,proč zrovna v Česku.

 2. Všem kritikům. Co Vám brání vstoupit do služebního poměru a užívat si rajského života a následně výsluhy?

  • Přesně, běžte si to vyzkoušet a ne jen kecat a závidět. Ano mám výsluhu a po 20 letech služby je to vpořádku. Šanci má každej,ale řvát bude jen ten, kterej neudělá nic a bude jen závidět a ukazovat prstem.

   • Ano,souhlasím,že po 20 letech je to úplně v pořádku.Ale s nedaněním již souhlasit nemůžu,to už v pořádku není.A nemožnost sebrat zkorumpovanému,nebo jinak odsouzenému výsluhy,to je taky špatně.Odtud se asi bere ta značná zášť a pak samozřejmě ze závisti.

    • Davky, ktere vyplaci stat se obvykle nedani. Napr. rodicovsky prispevek, duchod, davky v nouzi. Ono by to tak nejak nedavalo smysl.

    • Možná proto, že to není daně jsou ta procenta nastavena tak, jak jsou. Kdyby při tvorbě zákona věděli že se to bude danit, tak by ta procenta z HMP byla vyšší.

    • Výsluha není odměna, ale sociální dávka a sociální dávky se nedaní. Po 21 letech u Pčr jsem na trhu práce odepsaný, musím začít znovu od 0 a výsluha se mi každým rokem znehodnotí o inflaci (o 1/2 valorizace vůči důchodům a do důchodu mám ještě daleko). Pokud službu u Pčr mohu zhnodnotit, tak nehorší a nejvíc stresující kupodivu nebyl přímý výkon služby (158), ale kupodivu skupina dokumentace a poté vyšetřování. Proto jsem vlastně odešel, stres, stres a zas stres, nevděčná práce, kterou si v hlavě odnášíte domů.

    • Výsluha- po 25-30 letech ( po 15 letech určitě ne ) – Dnes voják nemá plat 15 -20 tisíc…( Dnes už voják jen tak nepůjde do civilu- když bere……………………..Kč..

   • Na to vaše vysluzne já musím celý život makat zmetkove, peníze za co že jste jako chodili do zaměstnání, protože to není práce, většina z vás tam podle tohoto tedy jde evidentně se záměrem odsloužit si povinná leta za které samozřejmě dostáváte zaplaceno a pak do smrti brát prachy za nic.
    Super se obhajovat tím že to může dělat každý.
    Co je na vašem zaměstnání lepšího a důležitějšího než na jiných.
    Kdyby tady začla válka tak půjdem k odvodu všichni a věřím že spousta lidí by rychle brala kramle a někam zmizela.
    Moralizování to mají všichni plné huby.
    Jasně zrušení výsluh je naprosto v pořádku.

    • Nevím proč třeba takové hasiče nazýváte zmetky! Kolik jste zažil třeba dopravních nehod s úmrtím, kolik požárů jste zažil při kterých jste si sáhl na dno svých sil. Je to psychicky a fyzicky náročná práce za mizerný plat a proto si myslím , že jim ta výsluha náleží. Nepřeji Vám nic špatného , ale taky Vám nepřeji aby jste se musel obrátit na linku 150. Hasiči si určitě nezaslouží aby jste je častoval názvy jako ” ZMETEK”!!!

     • Přesně tak, po 35letech služby jako velitel HZS, obě TEP kolen a prášky, jděte zavistivci víte kam, nic o službách u těchto složek nevíte, jste zaujatý a vidíte jen peníze, ty jsou zasloužené, když je vezmou tak tam nikdo sloužit nebude.

     • Hasiči a i příslušníci policie,kteří pracuji v terénu,kde musí řešit náročné případy a zajištovat bezpečí občanů,ti by měli mít všechny nároky.Ovšem to by nemělo platit u policistů-úředníků nebo u absolventů politických vysokých škol.Za co výhody politrukům,kteří
      akorát školili nebo ještě školí vojáky.

    • Hele Mony,píšete: “brát kramle” a vy víte kde ty kramle jsou?Bych jich pár potřeboval na opravu dobového krovu.Díky vám za případný kontakt.

    • Komu tady říkate zmetkove??? Modlete se aby vam nemusel v nocnich hodinach nějakej ten zmetek přijet na pomoc!! Měla by jste se za takové názory styďet!

  • Každý memuze byt ve službách byt vojákem. Někdo třeba jako já musi vyrábět třeba tanky ve kterých si vojáci vozi prdelky a ruzne jiné zbraně.a veci které potrebuji ke sve práci. Jinak by mohlo naše údatne vojsko jezdit na koloběžkach. Dělám tezkou praci a taky chci po par letech výsluhy. rentu atd. Nedostanu nic a možná ani důchod.

   • Můžete si ještě k výrobě tanků přibrat,pokud máte nouzi, další úvazek,kdežto voják né.Nemá to povolené.Výsluha jim právem náleží.

     • Je zvláštní jak tu každému vadí výsluhy v ozbrojených složkách a nikomu nevadí, ze učitele budou mít v zákoně zakotveno 140 procent prumerne mzdy. A Aby toho nebylo málo, tak jako jediní Dostanou v této nepříliš přívětivé době přidáno. To vše za pár hodin vyučování v týdnu. Prakticky se z nich stanou poslanci kteří mají taktéž mzdu navázanou na průměrný plat a která se jim bez ohledu na ekonomickou situaci státu zvyšuje. A jen na okraj, výsluhy neberou pouze a jen ozbrojené složky nýbrž i někteří vybraní státní zaměstnanci na úřadech a na ministerstvech

    • Je to monšinově, ale i voják může mít vedlejší příjem. Pokud ho má, přijde o výsluhu, nepřijde. Tudíž ten argument je mimo.

    • Můj kámoš bere výsluhu 40 tis. Chodí do práce za 20 tis. Proč, teď mluv chytrolíne. Jak k tomu přijdou ostatní. Odměna ano, ale z jakého důvodu je zajišťovat.

   • Zdravím No a Chápu že člověka štve když jeden druhému předhazuje koho čí je práce důležitější.výsluhaOK. Hasiči hasí zachraňuje chápu že nemůžou hasit zachraňovat každý den.výsluha OK Policajt někoho chytne možná zachrání. Taky výsluha OK. Bachař někoho hlídá nohlída nou komentář. Výsluha no nevím nevím. Celník no to radši nebudu komentovat!!!!!!! Voják cvičí proto aby uměl válčit protože a byl připravený k boji když můžou tak taky pomáhají i mimo armádu nebo né?!!?? Je to nevděčné zaměstnání do té doby až se něco stane!!!!Výsluha OK. Z mé skušenosti jedna moudrá paní co by mě měla přemlouvat abych vstoupil do armády mi za zády zavřela dveře od knclu aby to nikdo neslišel a narvinu řekla jestli něco umíte a ste šikovný tak se tomuhle baráku vyhněte obloukem vá radím dobře!!!!!!!!!!!! 15 let uteče jak voda jak na vás koukám vy si nenecháte nic líbyt někomu něco řekněte od plic a bude hotovo!!!!!!!Až budete mít nárok na výsluhu tak to budete mít v papírech papír snese všechno a vás propustí bez výsluhy bez udání důvodu!!!!!!!!!No a můžete se klidně odvolávat klidně prezidentovi republiky i ten stím nic neudělá protože kdo má dostat výsluhu rozhoduje civilní rezort a budete mít smůlu a vůbec to nikoho nebude zajímat.!!!!!!!!No odstupem času to člověk pochopí když je člověk mladej a najivní tak tohle neřeší no až se hoto bude bhužel týkat osobně!!!!!

  • Pracovala jsem na Krajském úřadu vyšetřování 1. odboru a rozhodně si troufnu porovnat práci vyšetřovatele v terénu se současnou prací úředníka. Rozhodně si nemyslím, že práce by byla o tolik náročnější, že by za tuto práci musela být “doživotní” výsluha, pokud ano, tak by si to zasloužily i jiné profese a to i dělnické. Pokud v tomto státě zůstanou pracovat pouze ti pod výsluhou, tak se může stát jít klouzat, ale pokud zůstanou pracovat ostatní, tak věřím tomu, že by společně pracující zvládli mnohé.

   • Zjevně jste se při své údajné práci na tom 1. odboru KÚV moc nedívala kolem sebe, protože jinak byste věděla, že vyšetřovatel v terénu stráví minimum času, na rozdíl od operativce. Na KÚV ovšem pracovali výhradně vyšetřovatelé, ono to vyplývá už z toho názvu. A člověk, který tam pracoval, třeba i uklízečka, by to měl vědět. A taky by měl vědět, že srovnat práci vyšetřovatele (navíc na KÚV, kde se řešily vraždy a jiná zvlášt závažná kriminalita) a běžného úředníka prostě nejde, a to při vší úctě k úředníkům, kteří to taky mnohdy nemají zrovna lehké.

  • Jenom bych se zeptala na to, když každý tu možnost má a tedy by každý šel pracovat pod výsluhu, tak kdo by léčil lidi, kdo by pekl chleba, kdo by zajišťoval dopravu, kdo by pracoval pro občana?!

  • Braní jim zdravotní, psychická , fyzická způsobilost, nebo požadované vzdělání. Jsou to závistivci.

 3. Je to hnus,hraji di se zbranemi,nechce se kim makat..Jak k tomu prijdou lide z fabrik,šachet atd. co dřou jsk mezci?Zrušit vsechny davky a hotovo…

  • V jadru mate pravdu,šli do armady dobrovolně,ne jak my kteři sme byli donuceni.Takže nevidim jediny duvod proč by měli mit něco navic než normalni zaměstnanec.

  • Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit,že zásluhy pro důstojníky a pracovníky na ministerstvu
   jsou nespravedlivé.Tam se o práci nedá mluvit,což nedávno jeden podplukovník na zahraniční
   služební cestě i potvrdil,když se dopustil mezinárodní ostudy.

  • armáda už dávno není co tady něktěří nešťstníci zažili jako záklaďáci. Bohužel pohled na svět a lidský hodnoty se četností misí trošku změní. 95% není schopno si po delší době služby sehnat slušnou civilní práci a většinou skončí jako skladníci, ještěrkáři, vrátní a ostatní pomocníci. Je to jaká si kompenzace, která je naprosto běžná i jinde. Každopádně o válení na misích nemůže být řeč. Samozřejmě i tam jsou logistici a ostatní pohodové pozice, ale v civilní práci jsem mnohem méně sedřený než u armády. Teď si jde člověk zaběhat jen pro radost a kdy chce, u armády musel každý den i když ho všechno bolelo. S určitostí můžu říci, že 90% tady diskutujících hrdinů by to rozhodně nedalo. Většina z vás nikdy nespala jinde než v posteli s peřinou!!! Většina z vás neopustila na půl roku plus nějaké dva měsíce výcviku před misí svoji rodinu!!! Převážná většina kluků na to taky dojela. Podařilo se mi to 5x bez ztráty kytičky a jsem výjimkou. Když je vojákovi 45 už ho všechno bolí a všichni mladí mu všude utečou. V civilu je na kariéru pro většinu pozdě a je to opravdu bolestivá změna. Druhá věc je, že ne všichni co opravdu nevytáhli paty ze základny si to zaslouží. Nýbrž nic nikdy nebude dokonalé a i tento systém má své chyby.
   Tak se na to dívejte takhle, hrdinové od klávesnice!!!

   • Dal bych to zcela bez problémů, a také jsem to dělal. Kromě několika málo jednotek, není žádný důvod, aby byl člověl ve 45 oddělaný a nemohl dále pracovat. Také ve svém okolí neznám, žádného úspěšného vojáka či policistu, který by se po odchodu do civilu bez problémů neuživil. Často vykonávají velmi lukrativní práce, a to díky praxi a zkušenostem získaných v armádě či policii. To nic nemění na tom, že výsluhy se rozhodně rušit nemají. Ovšem je logické, že rychlejšímu a vyššímu nárustů platů než v minulosti. musí dojít k úpravě výsluh. Nelze mít vysoké platy a současně vysoké výsluhy.

 4. Vysluhy jsou přežitek z doby RakouskaUherska kdy rezim uplacel silove slozky aby byli loajální k rezimu a to dnes doufam jiz nepotřebujeme dnes maji svuj plat a v pripade zranění pojisteni nebo potrebuje ODS a koalice aby mela oporu? Když šetřit tak na všem co není potřeba a nic na tom nemuzou změnit prohlaseni novodobe Šárky Černochove

 5. Milá redakce, šíříte hrůzu a paniku a nemáte nic podložené, považuji tento článek za šíření dezinformací a zvýšené závisti. Prosím odpuste si tyto články už tak je na světě dusno a nenávist. Nejdříve si informace ověřte a pak pište. Autor článku by si měl vyzkoušet aspoň měsíc v uniformě a pak se tu rozepsat,jak je náročná služby a výsluhy zda mají smysl a jsou jakým si benefitem za léta ztrávená v uniformách a nasazování života a zdraví v reálném životě. Berte to jako výzvu a pokste se zamyslet. Děkuji

  • Dobrý den. Pracuji v resortu MV. Bohužel realita je taková, že nárok na výsluhy (rentu) má i pracovník, který fyzicky pracuje jako účetní, personalista, právník nebo běžný administrativní pracovník! Jsou to zaměstnanci, kteří pracovní dobu pouze sedí v kanceláři a pracují s čísly a papíry. Jaké jim hrozí riziko? V čem je rozdíl mezi touto účetní a účetní v jiném podniku?

   • Rozdíl mezi těmi účetními není žádný a proto by ta druhá účetní měla požádat svého zaměstnavatele, aby jí také vyplácel výsluhy. Avšak stát s tím nemá nic společného, za hamižnost soukromých firem nezodpovídá

   • Třeba v tom, že účetní v civilu není nijak omezena na svých právech. Narozdíl od vojáka se může politicky i jinak angažovat, demonstrovat, přivydělat si. Nemusí splňovat fyzické ani psychické přezkušování, nemusí mít bezpečnostní prověrky, atd…

  • No jako když jsi šikovný soustružník tak si můžeš bokem vydělat druhý plat různé hřídele,řemenice a mnoho dalšího něco o tom vím i bez výsluhy.

   • Pokud vím policisté točí nějaký seriál o policejních akcích, asi v akci “Z”, že. Takže si určitě mohou přividělat. A sám.jsem zažil policajty i vojáky jako ochranky na soulromých akcích, tak kde je pravda?

 6. Žádné renty jim nedávat je to celé nesmysl každý děláme nějakou práci ,všechno posbírat a nezapomeňte ještě na sociální dávky tam vám utíkají taky miliardy a ti už nedělají vůbec nic!!!!

 7. Celý život dělám noční směny, já chci také výsluhu,soukromý majitel mi nic nedá ani pracovní oblečení, vím, že to mám blbý, ale těm nemakačencúm s výsluhou bych sebral i normální důchod.

  • Ty si ale …!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jak už se tu psalo. Pojď si to vyzkoušet aspoň na chvíli. A tu možnost má každej!! Jenže tyhle lidi co tu brečí, tak mají sotva základku, takže tuhle práci ani dělat nemůžou. A to nemluvím o psychotestech, zdravotních prohlídkách, fyzický zdatnosti, vzdělávání se atd. Takže Vy co tu tohle píšete, tak v těch fabrikách jste na správným místě!!
   Takže dělejte na co máte!!!!! [redakčně upraveno]

 8. Na rozdíl od civilních zaměstnanců ten ve služebním poměru může být poslán/převelen někam na druhý konec a musí jít. Jinak šlus a konec. Taky nemůže vykonávat určité činnosti, které mu zákon zakazuje. Ono je toho víc, ale nemá cenu to tu psát, to by bylo házení hrachu na zeď

 9. Příslušníci těchto složek jsou oproti normálnímu zaměstnanci zvýhodňování již během aktivní služby (u vojáků např. každoroční rehabilitační pobyty). Navíc pobírají ve srovnání s běžným pracujícím vysoké platy. Nevidím tedy důvod něčeho, čemu se říká výsluhová penze. Je to jen další prebenda státu jsko odměna za jejich službu.

 10. Vojaci si hraji na hrde obrance vlasti. vetsina se v praci nudi hledi na filmy papaji steroidy a cekaji az dostanou vysluhu. pak rychle do statni spravy brat dva platy a zabirat misto mladsim. vim o cem mluvim. je to nejvetsi bordel tohoto statu.

 11. ad 1 – výsluhy nejsou přežitek, v určité podobě jsou takřka všude v Evropě, ve světě
  ad 2 – JE TAK LACINÉ dávat srovnání výsluhy s příspěvkem mentálně postiženým dětem, domovům důchodců apod., to je právě v gesci všech vlád a je to jejich ostuda. To je jako bych řekl, a co ty zlaté padáky ve krachujících státních podnicích apod. . . .co výhody poslanců a senátorů atd atd. (nicméně chápu, že když se to dá do tohoto kontextu, více lidí bude naštvaných)
  ad 3 – nezaznělo tady, proč ty výsluhy celosvětově jsou, tím se nikdo moc nezabývá, určitě to není riziky, jak se píše
  ad 4 – za současné bezpečnostní situace (válka na Ukrajině, uprchlická krize, cca 500 000 Ukrajinců v ČR, vzrůstající doprava . . . .) si nemyslím, že je zde prostor na diskuzi osekat tyto bezpečnostní sbory, mohlo by se to vrátit jak bumerang . . ., Ano bylo by možné jednat o parametrech, ale o zrušení ? . . . nevím. Musíme si říct, že komentáře viz, kolik dostanu výsluhu já, jako soustružník, zahradník apod., jsou velice úsměvné, přeci jen Hasiči, vojáci, policisté, celníci pracují s trochu jinými nástroji, než soustruh lopata a hrábě, a to tyto profese v žádném případě neurážím, vážím si jich . . ., ale mělo by se srovnávat srovnatelné . . ., krásné dny . . .

   • Jednoznacne vysluhy zrusit. Hlavne policistum. Je naprosta kravina,aby nejneschopnejsi cast “pracujich” dostavala vyplatu a po case jeste vysluhy! Vemte si,co delaji. Chodi po meste ve dvou a boji se zasahnout. Vysetrovat jim nic nejde,vsechno radeji odlozi,protoze nejsou nijak motivovani cokoliv dotahnout do konce. Bic na ne,ale nejdriv jich 20% propustit,kor kdyz kriminalita klesa.

 12. Dobrý den, já pracuji 17 let jako strojvedoucí osobní dopravy, narozdíl od policistů a dalších příslušníků ve služebním pomĕru, nemám pravidelné nástupy na smĕnu např.vždy v 6h ráno, mám každý týden nerovnomĕrnĕ rozvržený rozpis smĕn, často mám smĕny s nástupem mezi 1h – 4h v noci, samozřejmostí jsou noční a víkendy, zkrátka pro organismus to nejhorší co může být a to zejména právĕ kvůli nepravidelným začátkům a koncům smĕn. Žádný nárok na výsluhy nemáme, přitom zrovna v mé profesi je velice častá úmrtnost kolegů již kolem 60.roku! Ve vší úctĕ k tĕmto příslušníkům se zkrátka domnívám, že nastal nejvyšší čas na zrušení tohoto “benefitu”, neboť včera již bylo pozdĕ!!! Ten, kdo je “srdcař”, bude pracovat jako policista, voják či hasič i bez nároku na výsluhu!!! Stát ušetří a navíc se konečnĕ nastolí spravedlnost!!!

  • mate narocnou praci ale jak se rika, na zacatku mame kazdej na vyber. Nic nezrusej, je takovej podstav u pol. a hasicu ze budou nahore radi kdyz se to nerozpadne letos. Jinak v lednu pridaji dalsich 10% aby natahli mlady lidi.

 13. Jsem bývalý voják z povolání a s výsluhou jakou poskytuje tento stát nesouhlasím.
  Má to smysl vyplácet s určitou časovou degresí ( 5 let je optimum s klesající výší), dokud si voják, policista nebo hasič najde v civilním sektoru uplatnění.
  Ale vyplácet 30 – 60 000 Kč měsíčně po zbytek života mi nedává žádný smysl!

  Navíc v dnešní době, kdy se zjistilo ( najednou i když 30 let se pouze o tom žvaní), že hlavní žábou na prameni v této republice jsou důchodci a sumy, které se jím platí) se žádný osvícený politik ani ekonom nepustil do analýzy struktury daní korporací.
  Toto je nový fenomén a všichni se tváří, že je v naprostém pořádku, že nadnárodní korporace (nemyslím jenom Google, Apple ale i průmyslové firmy typu VW, Coca Cola, všechny řetězce atd…..) vyvádí zisky z kolonií ( rozuměj zejména nové kolonie po pádu železné opony) ven, do zemí, kde tyto molochy mají svá sídla.
  Není načase přistoupit k vytvoření nového daňového systému zejména v této oblasti?
  odpověď je jednoduchá – ano ale všichni se bojí sáhnout do této oblasti a tak budou raději dřít voliče.

  • Já Vám tleskám pane Alexi.

   Konečně někdo z vlastních řad s objektivním hodnocením.

   Vás byla škoda jako vojáka. Natírat pneumatiky na černo kvůli návštěvě výš postaveného může dělat někdo jiný.

  • Tak mi ukaž kdo má výsluhu 30-60k u armády? To má u nás tak velitel útvaru (pplk.), většina normálních kluků po 20-25 letech jsou rádi za 15-20k. Kde to třeba po 15 letech jsou ubohé cca 2k.
   Navíc ta výsluha má svoje opodstatnění. Je tam spousta důvodů, ale asi hlavní je to, že když někdo z toho systému vyleze po 25 letech, kam šel po škole. Ty lidi začínají od nuly většinou. žádná praxe pro civil, zkušenosti, co jinde moc nejdou využít. Ale už mají partnery, děti, nějaký náklady na život.

 14. Samozrejme zachovat ..v nejake jine podobe ..jako podekovani nas vsech za jejich sluzbu pro obcany ..Jednorazove vyrovnani ve vysi 1 rocniho platu max do vyse 2 mio ..a to je vse mile deti .neni normalni platit i 40 let silene penize nekomu kdo v mladi par let slouzil statu ale od svych 35-40 let jen saje az do smrti smrtouci ..Ne keci o bide a jejich potrebach se zajistit ,,ze maji hypoteky atd atd .meli si setrit jejich plat v aktivni sluzbe se vsemi priplatky vysoce prekracuje median a prumernou mzdu v 80% pripadu u tech cili u nas vsech v soukrome sfere co jim tyhle lurdy plati ..Tohle by mela byt prvotni uprava co by kinzal Cernochova toho casu sestrelena nad Kyevem mela pres jakykoliv odpor okamzite ucinit ..nikdo si neni rovnejsi nad ostatnimi ..az budou dozivotne vyplacet renty treba autobusakum za 15 let verne sluzby .take vozi lidi .maji zodpovednost a lidske zivoty ve svych rukach ..potom at tedy plati tu rentu vsem ! jinak okamzite zrusit

  • Kolík si myslíš, že voják na základní funkci pobírá po 20 letech výsluhu? Je to sotva 12 tisíc. Navíc spousta vojáků odchází už po pěti letech služby, protože to nedávají. Málokdo vydrží dvacet let a více.

 15. Neznám jediný důvod,proč výsluhy těmto profesím vyplácet.Oceňuji jejich práci,ale berou plat,jako ostatní.A náročnost práce? Je mnoho jiných těžkých,náročných zaměstnání kde žádné zvýhodnění není.Tak proč?

  • Smysl výsluhy vidím v tom, že člověk, co 20 nebo 25 let sloužil státu a protože už mu je zřeba 45-55let a už prostě není schopen fyzicky obstát při každoročním přezkoušení fyzické kondice, tak musí službu opustit, ať již chce nebo nechce.. V tom vidím její smysl, že člověk, který sloužil 25let státu nezůstane někde s podlomeným zdravím bez příjmu na sociálním minimu pod mostem, protože uplatnit se po 25letech služby s podlomeným zdravím ve vyšším věku v civilní profesi je opravdu dost obtížné, ne-li skoro nemožné. Vím to, protože výsluhu pobírám a byl to problém po letech služby najít civilní zaměstnání, když vlastně v oboru nemáte praxi, nikdo vám nevěří..
   Druhá věc je výše výsluhy a ta by podle mne měla být zastropována, aby výsluha nebyla určitě vyšší než např. průměrný důchod, protože výsluha by měla být taková sociální dávka a ne že bude vyšší než důchod člověka, co celý život pracoval, to je opravdu nesmysl.

 16. Po r.1989 sedm náčelníků generálního štábu,všichní kariěrní komunisté!!!Ten poslední snad byl “u vojáků”-no není to náhoda?Na PH frenetický komouš se svou markytánkou-sovětský rozvědčík a zase náhoda!Mě v roce 1978 soudili u Obvodového soudu v Bánské Bystrici(v rozsudku mám z úvodu uvedeno,že jako mladý důstojník ČSLA nechapající vedoucí úlohu strany,bla,bla,bla!!!!!!!!Nejen,že jsem byl vyloučen ze studia na všech VŠ v tehdejším “Rakousko-Uhersku,ale podle paragrafu §46 vyhozen jako třídní nepřítel!Při tzv.mimosoudní (občanské rehabilitaci)Nic jsem za deset let služby nedostal,jen ponížení!!!!!!!Dnešní banka žoldáků vedená “teoretickým manežerinkém”,není schopna ubránit občany republiky,ani 24 hodin!Tak jim výsluhy ještě zvyšte a hlavně udělte titul generalisima rozkyslé matro’ ně :ČACHTICKÉ PANÍ Z Prahy.Ta vyhlásí válku jaderné mocnosti a potom je u chlastu “porazí”!

 17. Nerušt, ale parametricky upravit. Zejména danit daní z příjmu. Ostatně i starobní a jiné důchody by měly být upraveny směrem k reálu /nahoru/ a rovněž daněny daní z příjmu. V jiných státech tomu tak je. Chléb, byť kolikrát nic moc, máme také všichni o dvou kůrkách.

  • Závist je zlá sestra kapitalismu. Nastuo do ozbrojených složek a nezáviď. Aha já zapomněl, že na to nemáš?

   • Vážený Petře, zjevně jste ve skupině, která pobírá a tak se Vám nelíbí názory na zrušení nebo úpravu. To není o závisti ale o reálném nahlížení na svět.
    Viz můj příspěvek výše.

 18. Jen tak na okraj-jistě, každý to může zkusit, jaké to je..na začátku projít kontrolu zdravotního stavu a psychotesty-to třetina nedá….pak výcvikové středisko 3 měsíce-tam vypadne další třetina (prostě to nedá)…pak útvar a moc si vybírat nemůžete…navíc je služba navázána na kontrakt (většinou čtyřletý), takže Vám to prodlouží, třeba na vyšší pozici, ale taky někde jinde…..každý rok zdravotní prohlídka, pokud neprojdete, přezkum a adié….takže dosáhnout těch kýžených 15 let není zrovna jednoduché….na určitá mįsta (stejně jako na mise) mzsíte mít vyšší prověrku od NBÚ….a tam ji taky nemusíte dostat….na důstojnické funkce musíte mít “vejšku” a jazyky (level2)…jasně, někdo na to může mít jiný náhled, ale říkám – může si to každý zkusit na vlastní kůžičku-je otázkou, jestli by vůbec uspěl na začátku 😁

 19. Za válení … fízlů a lampasáků výsluha je humus. Ale zase jdi je v životě k ničemu a normálně se neuživí tak nějak parazitovat musí. Prostě lemplové k ničemu. [redakčně upraveno]

  • Je smutné, že jste tak frustrovaný a ublížený, je mi to moc líto. Předpokládám, že jste dostal v poslední době pokutu nebo řídil pod vlivem nebo jste jinak překročil zákon a z toho vychází všechny vaše bolístky. Já pevně doufám, že půjdete do sebe, Váš morální kompas nastavíte správným směrem, snad dospějete a vše bude mnohem mnohem lepší. Držím Vám palce!!

 20. Pro všechny, kteří se rent zastávají. A je někdo nutil tuto práci vykonávat? Dělají to dobrovolně a ne za zrovna malé peníze. Takže nevidím důvod, aby je daňový poplatníci živili i v civilu.

 21. Zrůdnost … Černochová je nechutna. Ta fanatická osoba prostě chce zabíjení, zbrojeni… přitom sama nemá děti, stejně jako … Pekarova. Zničit živnostníky, okrást postižené, přitom kecat o svobodě a posílat prachy na zbrojeni a život tisíce ukrajinských zběhů… [redakčně upraveno]

 22. Pro mistni gumy. Ne kazdy chce byt guma. Zdravi zakladak rijen 99.

  Takze ano, vysluhy za boj. Ne za saskovani na buzer place.

 23. Nevím zda brečet, nebo se smát.. VOJÁCI…byt zdarma, na cvičení párkrát za rok a umět vše okecat.. Policisti..všimli jste se, jak někteří sedí v autách a rozjímají o životě,nebo o večeří.. Zahraniční akce,pokud se něco stane, či tam zemřou, mají pojistky a pak účty na které máme posílat peníze..
  Nejvíce si vážim hasičů,ty nikdy neví, co bude zítra.. řidiče autobusů, atp..Do armády chodili hlavně ti, kteří by si ublížily nářadím a rádi balili ženské, protože uniforma nejsou monterky..
  Kdyby nebylo Ukrajiny, čím by mě vojáci mohli oponovat, abych změnil názor.. Pro mě jsou všechny pracující mnohem víc.. Mám to v rodině a dobře vím o co jde, ale tady byl dělník jen lůza.. Kdo platí daně na ně, OSVČ?… zaměstnanci…. Ať jdou všichni do veřejných služeb, kanclů nebo jako osvč.. za pár uvidíte, co se bude dít. ale bojím se o budoucnost svých vnoučat kdo bude přínosem do státní kasy .. ale vlastně proč??.. budou přece dělat roboti úředníci a vojáci a policisti… ty přece nikdy nic nezkazí, jen občas nějakéto pochybení… Dne jsou potřeba jen ovce, co nepřemýšlí a jen citují nesmysly z mob.telefonů.. Jsem rád za dobu, kterou jsem prožil, ač byly tupci.. nebylo jich tenkrát tolik… a věřte…BUDE HŮŘ

  • Naštěstí nezáleží na tom co si myslíte. Svoje důvody výsluhy mají a vy o tom víte pendrek, jen závidíte a zároveň nikdy nepoznáte co to obnáší. S těmi tupci bych byl opatrnější 😀

  • Co to tady meleš o bytech zdarma? Voják naopak nemůže mít druhou práci či podnikat. Nemůže být v politické straně. Musí každý rok absolvovat důkladnou zdravotní prohlídku a pokud není zdravotně OK, tak je propuštěn. Závazky jsou na dobu určitou a pak vás propustí bez udání důvodu. Ono těch vojáků co za svou kariéru v armádě dostanou výsluhu moc není. Spousta jich odchází už po pěti letech.

 24. Jaké výsluhy? do důchodu předčasně – budiž. Potom zaměsnat -zašít na lukrativní místo (městký úřad, technická funkce v nemocnici a podobně) samozřejmě za dobré peníze. No a už vůbec nechápu výsluhy civilních zaměstnanců, kteří na rok dostanou limit peněz, který vyjde například na stravovaní na celý rok, popřípadě pořízení zájezdu od armády a podobně. Je mi jasné, že ten kdo byl zvyklí se chodit i o víkendu sprchovat do kasáren, aby doma ušetřil, že chce parazitovat dál a co nejvíce, ale kdo tohle všechno má a to má platit stát?

   • nic nezrusí 😀 a jinak leden 2023 pridano 10% .. 2024 leden dalsich 10% 😀 do toho si jedu melouchy v 10km vzdalenym nemecku za 12e na hodinu 😀 tak panove preji vam jen to nejlepsi, ja uz to mam 😀

  • nic nezrusí 😀 a jinak leden 2023 pridano 10% .. 2024 leden dalsich 10% 😀 do toho si jedu melouchy v 10km vzdalenym nemecku za 12e na hodinu 😀 tak panove preji vam jen to nejlepsi, ja uz to mam 😀

 25. Pan četař je reklamou na nějaký gang? Je pravdou, že dnes má šanci každý, nároky jsou minimální. A když tak počítám, po těch 15ti letech může být renta běžnýho vojáka celkem zanedbatelnou částkou.

 26. Ja jsem v nasi firme zavedl 2 denni pracovni tyden, priplatky 200% za to, ze lide prijdou do prace a 52 tydnu placene dovolene a to vyrabime produkty s nejlepsim pomerem cena/vykon. Zamestnantci jsou spokojeni, vzal jsem si 100 mld uver, za ktery ruci pan Stredula. Jakmile reforma vstoupi v platnost na pana Stredulu muze cerpat firemni uver kdokoliv a to na jakykoliv urok. Akorat ta boule, kdyz jsem spadl mame z kocarku, se jeste nezahojila.

 27. Jeste by jim mohli v ramci vladni pomoci pridelt deputat. Treba tunu naboju kazdy rok. 1000ltr leteckoho petroleje a tak….

 28. Dobrý den, každý si vybere zaměstnání dle svého svědomí a vědomí.. Ti, kteří se nechtěli učit, nebo jim dědičně nebylo naděleno do vínku, nebo se bojí ať už chránit sebe, své blízké, domov, jsou ve fabrikách, řidiči, kopáči atd.. Lidé si váží policistů, hasičů, vojáků jen, když je potřebují.. Když jim jde o život, majetek, potom by se rozdali.. Je to ostuda, co člověk čte za komentáře lidí, kteří evidentně postrádají rozhled a inteligenci.. Vzpomeňte na povodně, požáry, nehody krádeže, vraždy atd.. Bez těchto všech profesí, kdo vám pomůže? Všichni si zaslouží výsluhy a mnohem víc.. úctu..

  • Já si vzpomínám …. buzerace za lékárničky , opocená okénka služebních vozu ,když ráno jedu do práce , neochota udělat zápis po vykradení karavanu , neochota prověření kamer při poškození mého vozu před márketem . ..a inteligenci bych nevytahoval , kdo byl blbý ,šel na instalatéra nebo truhláře ,pak někteří zjistily že jsou ještě líní a tak se dali k bachařům a policii . Několik jich mám ve svém okolí a je to ostuda . Být policistou je stále ještě ostuda ,pro ně a i pro jejich rodinu .

  • Dobrý den, to jste si Martine nějak popletl! Ti kteří se nechtěli učit, pracovat, nebo jim dědičně nebylo naděleno do vínku, právě chodili k Vámi citovaným povoláním. Asi by nebylo tolik vtipů na policisty a vojáky, které vypovídají o jejich inteligenci……
   Mluví se tu o výsluhách, já jsem též proti. A co náborový příplatek, kdo to má? Ať mají vyšší příplatky, osobní ohodnocení atd. Ale nemluví se tady o další “rovnosti” 100 % nemocenské, 30 dnech dovolené. Není toho trochu moc???
   Jen k zamyšlení opravdu si myslíte, že potřebujeme 40.000 policistů a já nevím kolik “měšťáků? A úcta, ta se musí zasloužit…..

  • Milí pane jsem dělnické profese s maturitou . Na ZŠ nás přemlouvaly ,aby jsme šli k armádě .Dnes má maturitu každý policista (Neházím všechny do jednoho pytle). Přibrzděte prosím kdyby byli nároky středních škol jako cca rok 1990, tak je vás tam ani ne půlka. Zkrátím to. Kdybych se hůře učil ,taky jsem policajt.

    • Vy, kecálkové, kteří by jste nejraději vojákům, hasičům a policistům zrušili jejich zcela právem zasloužené nároky po X letech služby, přijďte si tuto službu sami vyzkoušet. Taky si vzpomeňte, až budete v úzkých, a to vám nikomu samozřejmě nepřeji. Bohužel jsem přesvědčen, že si raději najdete milion argumentů, jak mě tady uřvat. Ne, tahle debata je vážně neplodná a nemá úroveň, ani význam. Pokud by stát rušil, nebo osekával nároky, k nimž se zavázal vůči příslušníkům bezp. sborů, kreří slouží mnoho let, ochraňuj nás všechny bůh.

  • Martine, máte pravdu, znám to z vlastní zkušenosti. “”NIKDO NEMÁ RÁD BOJOVNÍKY, DOKUD NENÍ NEPŘÍTEL PŘED BRANAMI…..”” Mirek

 29. Neznám jediné povolání v soukromé sféře, kde zaměstnavatel platí bývalým zaměstnancům za to že dali výpověď a musí na jejich pozici školit nové lidi . Pak za jednu pozici vyplácí i tři mzdy . Kolik by stál rohlík ,kdyby to tak fungovalo třeba v pekárnách . Montáž dveří ,třeba od Sapelek ,by stála trojnásobek ,protože dva zaměstnanci by měli výsluhu na jednoho pracujícího ?

 30. Nevím za co by vojáci a policajti měly brát výsluhu? dělám v těžkém průmyslu 15 let dostanu ji taky? riziko úrazů mám větší než policie a vojsko dohromady a ještě člověk žere sračky prach kouř atd. a ještě důchod v 70 letech to si dělají z lidí prdel. jediné složky které si to zaslouží jsou hasiči a záchranná služba ti by měli býti placení zlatem !!!! policie a vojsko proč? snad jen zásahové složky pčr. tato vláda co vše za 30 let rozkradla a rozprodala naší předkové se musí otáčet v hrobě! dnes je voják =žoldák to samé u policie at´se nikdo nezlobí dříve voják=vlastenec (většinou) nemyslím to zle vůdči těmto složkám zle ale příjde mi to nelogické bud´to chci dělat nebo ne, tak je to se vším. Každý to vidí jinak

 31. Přátelé, tolik hněvu a závisti…. jak signifikantní k současnému stavu společnosti. Pracovat jako státní zaměstnanec ve smyslu zvláštní právní úpravy našeho právního prostředí není jen pobírat odbytné a výsluhy. Znamená to nemalé množství povinností a omezení občanských svobod. Doporučuji se s takovými zákony pro profese vojáka, příslušníka bezpečnostních sborů a státního zaměstnance blíže seznámit a poté teprve psát komentář. Ono pracovat v nepřetržitém režimu a užít si s rodinou víkend jen jednou za měsíc, strpět všemožné rozkazy a nařízení……. jen se nad tím trochu zamyslete………… a nakonec, když máte nehodu, jak vděční budete když vám ty hasiči nebo policista zachrání život…….protože to jsou také ti, o kterých někteří z vás píšou jako o nosičích kabátů……

  • Kájo, závist, frustrace a inteligence většiny zdejších přispěvatelů je na tom tak, že nemá smysl se snažit o jakýkoliv relevantní komentář. To lidi nezajímá. Nechtějte po nich, aby se pokusili nejprve si zjistit, co to obnáší. Franta v hospodě říkal, že to je tak, tak to tak je.

  • Karle, byl jsem na vojenských školách od 15-ti let. Sloužil jsem u bojových útvarů na velitelských a štábních funkcích, odešel do civilu a uplatnil se. Umím určitě lépe posoudit jednu i druhou stranu mince než Vy a většina zde diskutujících a zodpovědně bez nějakého nadržování Vám říkám, že nemáte pravdu. Vím, co všechno musí a nemusí voják snášet a co ne. Navíc, dnes je služba v armádě z vlastního přesvědčení, nikdo nikoho nenutí tam být jak tomu bylo za minulého režimu, když odejít prostě jen tak nešlo.
   Takže prebendy vyplácené jsou neúměrné, za tím si stojím.

 32. Že se nestydíte, závidět těch pár korun navíc,renty vždy byly a je dobře když budou i nadále . Hlavně v dnešní době.alspon ,je to motivuje a každý si to může není jim co závidět naopak je mi jich i líto že za tak málo peněz rizkuji i svoje životy a spoustu životu také chrání,

 33. Přesně tak, zrušit, sebrat a žádné výsluhy. Ono totiž práce s riziky jako jsou osoby užívající OPL, hlídání pravomocně odsouzených osob, likvidace požárů, zabezpečování ochrany obyvatel (například při práci s chemickými přípravky nebo během COVIDu), nemožnost podnikat, být bez rodiny v případě převelení (i v rámci ČR), pronikat do podsvětí, zabezpečovat kybernetickou ochranu a ještě brát po 15 letech takovéhle služby rentu?! no fuj velebnosti, to snad nikdo nemůže myslet vážně……………. 😀

 34. Nechápu za co mají mít policajti ,vojáci atd výsluhy . Vždyť nic nedělají jen se flákají a hrají si na vojáky . Když zavoláte policajta že Vás přepadli tak než přijedou tak dotyčný zdrhne .

 35. Podle mého každý si povolání vybírá podle svého a dobrovolně a i toto jsou řemesla jako každé jiné .Ať je to policajt, voják, hasič, celník a podobně tak že naprosto nechápu proč výsluhy a ještě ke všemu dřívější odchod do důchodu.

 36. Tato diskuse přesně vyznačuje charakter Čecháčství, typu proč dostal on a já ne. Za prvé, může di to zkusit každý z vás. Bouchat víkendy a svátky, bez ohledu na počasí a dobu. Tahat se s každou špínou o jejímž zdravotním stavu nemáte ani ponětí a být k ní slušný a zdvořilý. Nemluvě o tom, že víte to, až vám ve fabrice houkne konec šichty, zahodíte vše s jdete domů, což tady nefunguje. O výkonu této práce víte absolutní jen závidíte, sedíte v knajpě a remcáte, protože jste byli buďto liní, hloupí a teď jste přišli na Ameriku. Ano, sloužil jsem 25 let, venku, v zimě, v létě, v dešti, viděl jsem a zažil to, co vy nikdy neuvidíte a nezažijete a věřte mi, nechcete to vidět ani zažít. Když už jsrm byl absolutně vyčerpaný, jediné východisko bylo ukončit SP a jít do civilu. Nemyslete si, že je lehké sehnat práci po x letech u PČR. Začínal jsem v 50 letech tzv. od piky a vypracoval jsem se na vyšší pozici, protože jsem chtěl něco dokázat a už vůbec jsem nehleděl na toho, kdo ve fabrice po 20 letech neumí to, co já jsem se naučil po 2 letech a bere o 5 tisíc víc. Taky bych mohl psát, že si to nezaslouží, ale kord od vás, já jsem člověk přející a i vám přeji hodně osobnich úspěchů ve všech spektrech vašeho života.

 37. Stanjura: Roční objem národních dotací je půl bilionu korun a ve většině případů zcela zbytečných. Tak další diskuze ohledně těch pár drobných pro lidi co zajišťují vaši bezbečnost na úkor své, bez možnosti dalšího výdělku či povolání, aby se zajistili na dobu, kdy už tuto službu nebudou moci dáke vykonávat, je zcela zbytečná.

 38. Zrušit, na co výsluhy, když děláš pro stát, máš mít adekvátni plat, když skončíš tak šmitec, jako každý jiný zaměstnanec

 39. Pročítám si tady různé názory. Většina z nich, ale pramení z neznalosti věci. Sloužím 12 let u Hasičského záchranného sboru ve směnném 24 hodinovém provozu. Nárok na rentu po 12 letech služby považuji za jeden z mála benefitů, které toto zaměstnání přináší. A určitě není tato výhoda zadarmo. Když pominu pracovní náplň služby, kterou jsem si vybral dobrovolně. Tak každý třetí den v práci na 24 hodin, každý rok zdravotní a fyzické přezkoušení. To sebou určitě nese omezení a povinnosti i po službě, abych ročně prošel. Nevztahuje se na nás zákoník práce, ale služební zákon. V případě potřeby vás pošlou kamkoli v rámci republiky na delší dobu. Plánované dovolené se ruší dle potřeby sboru a aktuálního stavu.

  Každý má tu možnost využít čerpaní renty, ale není to tak úplně jednoduché se k té možnosti dostat a udržet si ji. Neberte to jako stížnost mám svoji práci moc rád a doufám, že ji budu moct dělat co nejdéle…

 40. 5kolce se nechce jít lidu příkladem a začít u sebe a snížit si platy ?Místo toho zasejc to odnesou hlavně důchodci a samoživitelky, ale co jim chtějí sebrat když často na výplatu prvního důchodu se čeká i půl roku a sociální dávky i nemocenská na tom nejsou o nic lépe? Když se na snížení státního dluhu mají podílet všichni padni komu padni, tak proč ne také exsoudruzi lapasáci kamaraden Jenerála Pávka jejich nezdaněných výsluh vy výši násobku důchodů se tato krádež fialovic 5kolky nedotkne , ale pro skupinu těch nejchudších bude tento konsolidační balíček a doplatky za energie za tuto zimu často likvidační 🙁 a to je hnus velebnosti . 🙁 ttps://ekonomickydenik.cz/milovane-a-nenavidene-vysluhy-kolik-stat-plati-byvalym-prislusnikum-ozbrojenych-slozek-leckdy-trumfnou-nekolikanasobne-i-duchod/

 41. Samozřejmě, že to všichni šli dělat dobrovolně, no a než se na to dali, uzavřeli smlouvu se státem, v níž je jasně dáno co budou dělat a co za to dostanou, no a v té smlouvě mimo jiné stojí, že jim po odpracování určitého počtu let, vznikne nárok na tzv. výsluhu. Dokážete to pobrat? Je jen na vás, jakou smlouvu uzavřete, to je přece ta vaše proklamovaná dobrovolnost, vojáci, policisté ani hasiči nemohou za vaše podělané životy, to jen vy sami.

 42. Většina co to tu komentuje negativně nemá tušení o čem vlastně “služba je”. Ano máme slušné peníze, věřte mi že když patříte mezi ty co jsou často a všude nasazováni, peníze a vše ostatní z toho plynoucí je opravdu zasloužené. Ona ta služba znamená sebe a nejen sebe postavit mimo komfortní zónu. Vy všichni co máte “normální práci” si to ani nedovedete představit. Spousta z vás tady píše věci z dávné historie, tak jak si pamatujete že se ti lidi váleli a nic nedělali. Dnešek je úplně jinde. Výběr povolání je o možnosti volby. Každý ji tady měl a má. Nelíbí se ti v civilu že nemáš to co ostatní ve službě? Nevadí. Pojď mezi nás a pojď sloužit. Vyzkoušíš si to a uvidíš zda to vydržíš do renty. Hodně takových kolem mne prošlo a po 5letech odešlo. Někteří i dříve. Jop a ještě něco. Při hrubém platu 41500,- je tvá výsluha po 15 letech 2070,- to není zas tak závratná částka při dnešních cenách. Ego servio

 43. Když jsem v roce 1997 nastupoval k PČR, tak se mi kolegové na dílně smáli. Ano, nebylo to 25 lehkých roků sloužit pro bezpečnost tohoto státu. V 48 letech jsem odešel – s výsluhou, která je více než průměrný plat v tomto státu (oni v hrubém já v čistém). A udělal jsem dobře – už chci dělat jen to na co mám náladu (procházky se synem, kavárny a lelkování). Budu čekat ještě 20 let na ten důchod :-). Přeci se nebudu stydět nebo omlouvat, že jsem si vybral sice tvrdej chleba, ale na konci byl namazanej hodně velkou vrstvou másla. Jedno čínské přísloví to vystihuje poměrně hezky – NESCHOPNOST JE TOLIKO BOLESTNÉ ZJIŠTĚNÍ VLASTNÍ NESCHOPNOSTI. Toliko můj názor.

 44. Výsluhy ano,ale pouze příslušníkům ve výkonu služby. Ne kancelářským.
  Ti nejsou v ohrožení života, kluci ve službě nasazují zdraví a životy, na úkor rodiny. Vlastní zkušenost za mě hovoří.
  Jana

 45. Vláda nemůže sáhnout na výsluhy vojáků a policajtů, to by tady byl druhej den státní převrat. Každý režim si platí loajalitu ozbrojených složek. Bohužel je to tak. Mužem se tady zlobit, muže se nám to nelíbit ale to je tak jediný co s tím mužem dělat.
  Ještě se muže změnit volbami režim, který bude jasně deklarovat před volbami, že ty výsluhy zruší a připraví se na to.
  Jinak jsem samozřejmě pro zrušení veškerých výsluh a dotací a všeho co tady mezi slušnými lidmi nemá co dělat.
  Pěkný večer všem.

 46. Takze zdravim a taky vam neco napisu. Slouzil jsem 20let u policie v primem vykonu. Za ty roky jsem zazil x vrazd x nasilnych trestnych cinu x napadeni mam i pamatku na napadeni nozem kde mi rozparal bradu pachatel. Vite hovno o teto praci. Ano vyucil jsem se remeslnikem a delal jsem remeslo a zkusil jsem se prihlasit k policii. Vse jsem udelal a uspesne jsem si udelal praporcickou skolu. Sluzba byla narocna jak na psychiku tak i administrativu kdejaky clovek si podaval stiznost a jen clovek lital po inspekcich a opravdu to nebylo prijemne. Cetl jsem ze berou vysluhy 70 az 80 tisic nevim kde to kdo vyhrabal ja beru 9tisic za 20let sluzby. Kazdy ma moznost si tyto profese zkusit a pak muze brblat. A verte ze brblat nebude jelikoz 20let byt v kontaktu s lidma co jsou vetsinou zavadove osoby x krat souzene neni nic s medem. Zkuste si to a pak zmenite nazor. Nikdo z vas kdo ma tady komentare typu ze se valej atd. nema tuseni co ten slozici clove proziva za stresy atd. Ted delam zpatky sve remeslo platim dane takze prispivam do systemu a prispival jsem do systemu i u policie. Takze nejsem vyzirka statu jak to tady nekteri pisi a verim ze to prave pisi lide co jsou prave ti co do systemu neprispivaji a nebo prispivaji minimem. Takze nez neco napisete zamyslete se nad tim nez neco zverejnite. Ps. Kazdemu ta policie je v zivote potrebna a jak jste radi ze vam pomuze. Mejte se v zivote dobre a nechte tyto kluky na pokoji vite velke kulove o teto praci.

 47. Jedním z problémových momentů ozbrojených složek (resp. složek IZS) je to, že dokud je hodnotitel OSOBNĚ nepotřebuje – a nevznikne mu jejich nepřítomností významná újma (…okupace, vyhoření domu, znásilnění dítěte…), vnímá jejich činnost pouze jako válení se na služebnách. Snadnější to v očích veřejnosti mají hasiči, kteří tvrdě makaj pro veřejnost a jejich práce je takovým tím “čistým” dobrem do kterého moc politika nezasahuje. Na druhou stranu mají smůlu v tom, že jsme si z nich postupem času udělali takové “holky pro všechno” a klobouk dolů, co jsou schopni zvládnout. Byť maj kondičku, přijdou léta!!! Kancelářských míst nemají tolik, aby tam staří mohli dožít. Policajti mají smůlu, že mají v mnohém na ulici svázané ruce a jsou mediálními otloukánky – čím větší neschopa, tím větší kritik ve stylu pravdoláskařů. Udělali jsme z nich písaře a úředníky, tak máme, co jsme chtěli… Ovšem životní fáze policajta a hasiče se v mnohém liší. V policejní službě je více míst, kde není fyzička potřeba – ale zkušenosti ano. V podstatě je dle mého nežádoucí, aby po 15 letech odcházeli, ale postupně z hlídkových činností přecházeli k sofistikovanějším a aby zkušenosti zhodnotili pro práci a před důchodem předávali. Vojáci to mají v očích veřejnosti snadné, jelikož na území ČR prakticky jako represivní složka nepůsobí (nikdy se nedostanou do situace, že musí například bránit poškozování cizí věci a krádeži autistickým puberťákem pod kamerami na akci nějaké politické strany, kdy za ochranu majetku jsou pak lovnou zvěří politických soupeřů a jejich médií – v každém jiném státu by ten dotyčný dostal své – jen v naší zemi Havlů a Kocábů je z něj hrdina a z policajta ten zlý. U vojáků vidím velkou diferenciaci. Naše kotlina produkovala vždy dobré a šikovné vojáky – správné chlapy. Kteří na druhou stranu většinou hájili zájmy “vyšších” mocenských center. Mnozí ze současných opravdu válku nepoznají. Mnozí prosedí kariéru na štábech a v kancelářích. Využít je budeme moci pro své zájmy pouze v případě souhlasu mocenských viz Mnichov – který není pouze historií, jelikož signatáři mnichovské dohody jsou současně signatáři primárního unijního práva! Na druhou stranu účast na nějaké drsnější misi, nebo i účast na misích, kde se relativně nic neděje, jen ti dvakrát denně zasviští kulka okolo hlavy, dokáže v psychice a hodnotovém žebříčku nadělat paseku, proto je nepředstavitelné, aby takový voják sloužil do důchodu, přičemž může mít i problémy s uplatněním v civilu (byť si to možná při nástupu ani neuvědomuje). Myslím, že renty (v nějaké podobě) mají smysl. I třeba jako forma doplatku mzdy na určitou úroveň – které více chrání ty, kteří ze služby odešli více zdecimovaní a trh je nepotřebuje (taková forma těm úspěšnějším nenese nic, jelikož si nad tu hranici vydělají). Rentu jako ochranu pro tu zdecimovanou menšinu nelze vyšším platem nahradit, jelikož v současnosti není možnost, jak si naspořit – ti, co spoří, jsou včas oholeni, tudíž na stáří si za naspořené nic nekoupí. Sofistikovanější formy investování zase většinou obecně neumíme ani v době dobré duševní kondice – natož u vysloužilců a ve stáří. Danění výsluh by bylo stejné, jako danění všech důchodů. Výše výsluh byla státem stanovená s ohledem k tomu, že nebudou daněny (jinak by byly adekvátně vyšší, stejně jako ostatní důchody). Takové retrospektivní prasárny byl schopen pouze Kalousek, po kterém zůstalo to, že na rozdíl od ostatních dávek a důchodů jsou výsluhy valorizovány už dnes pouze v 50% výši, což nikdo nezrušil a nezruší.
  V každém případě si musíme ujasnit, co chceme. Jestli mít v záloze nějakého toho pomocníka (kéž mu pak politici dovolí mít užitečnou tvář), nebo mít v případech, kdy nám bude ouvej, smůlu – což si ale nikdo z nás neumí představit, jelikož zkušenost je zatím ještě pořád nepřenosná :-).

  • Byť to s tématem poskytování/neposkytování výsluh nesouvisí – Ano! I tohle je právě modelový příklad toho, proč mít funkční a stabilní represivní systém (policii). Ta pod dozorem státního zástupce shromáždí vše potřebné patrně pro obžalobu (pozor, nejsem právník…) a tu dotyčnou, co vybočila z mezí zákona a slušnosti, už patrně téma výsluh nebude moc zajímat. Už pouhé opatření si cizí karty je znakem úmyslného trestného činu dle § 234 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku. I ozbrojené složky si v rámci “samočistících” mechanismů s řadovým členem v tomto směru poradí. Tím samozřejmě nechci “házet kamenem”, jelikož život dokáže být neočekávaně barvitý.

  • I takova to osoba ma mit dil na valecne koristi. Co jsem zpozoroval frci ted zachody. S ohledem na nase nepratele bych to videl na zachod a to jeste turecky … tak 1-2 ks

 48. Malé odbočení všude se hledají úspory ,kdyby každý voják odpracoval 5 dní v měsíci pro civilní služby v rámci svého platu tak mi neříkejte že mu to bude scházet ve výcviku .
  Byl jsem na vojně a tam se vymýšlely nesmyslné práce jen jak zaměstnat vojáky .

  • To jako voják, do kterého stát investoval balík peněz, aby si osvojil dovednosti a zvládal současnou složitou techniku – a byl kdykoli připraven, měl jít 5 h týdně zametat ulice – úlet, nemyslíte? :-). Teď vážně – pokud jde o získání masy “méně” kvalifikovaných jedinců pro potřebu válečné hrozby – na tomto myslím pracuje systém aktivních záloh. Obdobu v různých podobách používají i jiné armády. Ti normálně “hákují” a cvičí pouze v řádech týdnů v roce. Považuji za zajímavou, snad i dobrou myšlenku… (srovnávat současnou armádu s tou před naším přechodem do sféry vlivu západu nelze v žádném směru – ale také jsem si tu husákovskou užil a mám podobné vzpomínky 🙂 )

 49. Veškeré výsluhy bych zrušil. Je to diskriminace osob, které ji nemají a mnohdy pracují daleko více než ti co ji pobírají. Ať pobírají dostatečně velký plat dle zařazení a nebezpečnosti.

  • Václave, nechci říkat tak, ani tak, ale je potřeba vidět i to, že můžeš celkově ušetřit i na tom, když platíš méně teď – a zavážeš si člověka léty a poslušností tím, že mu něco slíbíš. Pokud ten dotyčný “přešlápne” – nikdy už mu to nebudeš muset doplatit. Navíc i strach toho jedince, že “přešlápne” a přijde o výsluhu, má také (především u policajtů) svůj význam. Byť sám nerad slyším argumenty, že něco máme proto, že to mají jinde, tak tenhle systém v různých podobách je po světě poměrně rozšířen. Proč asi? Jde o lidi, kteří jsou na konci potravního řetězce – když je průšvih, už nemají koho jiného zavolat, ale musejí do problému jít. Hasič, policajt, voják – už nemůžou říci, zavolejte někoho jiného, já to balím. To všichni ostatní mohou – a dělají. Když na metaře ne chodníku nastoupí banda ožralů, tak prostě složí koště do pouzdra, končí a odchází – netrestán. Když to udělá voják, policajt, hasič…

 50. Ať si to tady zkusí, pan majitel, celý den na nohou. Neznáte mapu, pane, neznáte mapu. Závistí vám přestane i chutnat, někdo z vás se možná i zalkne. vzhledem k tomu, že nelze zrušit retrospektivně již jednou přiznané výsluhy, lze tak akorát snížit, nebo zrušit výsluhy budoucí, ty které ještě nebyly přiznané a v tom případě sice budeme mít 1000 násobně víc učitelů, než potřebujeme, ale ani jednoho hasiče ani policistu ani vojáka a mukly taky nikdo hlídat nebude. To bude život. Jak to bylo v těch Černých baronech ??? Chce se mi zvracet.

 51. Nejsem úplně proti výsluhám, nicméně je tam hodně nelogičností. Například čím větší lampasák jste, tím více sedíte na zadku, máte větší plat a pak se Vám vypočte i větší výsluha. Kde je zohledněna ta rizikovost povolání? Hašení v akci, bojová mise atd.? Chodník šlapou i měšťáci, a ti jsou jen zaměstnanci. Taky mají výsluhy? Nebo dám příklad s horníky. Ti měli nastavenou tzv. expoziční dobu, kdy byly vystaveni škodlivosti prostředí, ve kterém pracovali, když ji naplnili, byli přeřazeni nebo museli odejít s nějakou výsluhou, která se samozřejmě danila jako plat. Za každou šichtu na dole se jim připočítal nějaký zlomek promile. Samozřejmě toho nemohli dosáhnout povrchoví pracovníci, nebyli exponováni tomu prostředí v dole. Pak byli takoví, kteří utrpěli v důsledku úrazu nebo nemoci z povolání přímé škody na zdraví, za to jim náležela renta (taková obdoba invalidního důchodu) Takže výsluha ano, pokud šlapeš chodník, jsi v boji, nebo zasahuješ jako hasič a jsi tak zaměstnán. Jestli jsi generál s frčkama, máš ober plat, šetři si z něj na horší časy. Protože frontu uvidíš jen z dálky, umírat tam za tebe budou profesionální pěšáci a branci. Kdybych se bavil jen o policajtech, OK, zásahová jednotka, operativec, vyšetřovatel, to jsou lidi v expozici. Ale lidi na GIBSu? Jaké mají riziko? Pokud se zavede pravidlo o expozici, troufám si tvrdit, že 2/3 z objemu výsluh nebude nutno vyplácet, zhruba 1/3 se rovnoměrněji vyplatí většímu počtu osob. To jsou efektivně vynaložené peníze z státního rozpočtu.

 52. Výsluhář : Jestliže jsou vojáci , policisté střední , či vyšší střední třída pak by z toho mělo vyplývat ( nikoliv vyplívat ,jak píše Výsluhář),že znají pravopis, alespoň středně. Jedině , že by výsluhář plival na Ty jenž ho platí ze svých daní.

 53. A zrušit výhody těm, co byli třeba půl roku v Jugoslávii. Každý rok s manželkou na kompletní lékařské prohlídce ve Vojenské nemocnici v Praze. Nevím, pro i manželka. A každý rok 50000 na lázně. PROČ?

 54. Toto bych zrušil, nevydím dúvod proč by měl být někdo zvýhodňován zato že chodí do práce kterou si sám dobrovolně vybral, jsou mnohem náročnější profese bez výsluh a jenom to dělá zlou krev ve společnosti.

 55. Tak ještě jednou a pomalu. Výsluhy, to je takový evergreen, nějaký rozumbrada vždycky vyhodí cifry v řádech vyšších desítek tisíc, a hned se kolem toho rozjede mediální humbuk, za co že to ti policajti mají, nic nedělají a ještě se nestydí brát těžké love i potom, co svoje lehkobytí na úkor daňových poplatníků opustí. Je zbytečné popisovat, co všechno policejní řemeslo obnáší, kdo “nechodil v mých botách”, nemá šanci to pobrat, tak snad jen něco o těch štědrých výsluhách… Na ty výše zmíněné, dosáhne jen pár jednotlivců (cca 20-30) z řad top managementu PČR, zbytek si o nich může leda tak nechat zdát. Nárok na výsluhu vzniká po odsloužení 15 let, ve výši 15%; řekněme tedy že hlídkař, s platem cca 37 000 brutto, dostane závratných 7000,- káčé, s tím už jako fakt do konce života nemusí hnout prstem… Na maximální výši výsluhy 50% se polda dostane po 30 letech služby, je mu přes padesát, zdraví v háji, to, co před nástupem k policii vystudoval či se vyučil, dávno zapomněl, a ve většině oborů mu dávnou ujel vlak. Je opotřebovaný, často marod, nic, kromě “policajtštiny” neumí (já například zvládnu ohledat mrtvolu, slanit z baráku a občas někoho přesvědčit, ať z toho balkónu neskáče, že má smysl to ještě zkusit; nějaký tip na uplatnění mimo resort?), na trhu práce prakticky neuplatnitelný, s rentou lehce přesahující dvacet tisíc mu často nezbývá, než na sebe hodit potupnou pletenou vestu ochranky supermarketu a za 60 na hodinu bouchat dvojité směny. Když polda nastupuje, uzavírá smlouvu se státem; já, bude-li to třeba, nasadím ve službě své zdraví i život, abych pomohl a ochránil ty, jež se sami ochránit nemohou, a ty, “státe”, se o mě postaráš až už to nebudu moci dělat, a nebudu schopen vydělat si adekvátně na svou obživu jiným způsobem. To je smysl renty, není to žádná štědrá prebenda, proti níž tady někteří duševní giganti horlivě brojí.

 56. Nikdo neřeší to,že velké procento těchto policistů,vojáku atd s rentama jdou potom k městské policii a dál vykonávají tuto činnost diky tomu že MP je obecní…zaměstnanecký poměr a o rentu nepříjdou a k tomu mají plat a většinou i místečko v teploučku a tabulkově úplňě nejvice…😂

 57. Kdo z těch, co kritizují výsluhy, by šel do armády a po 20ti letech, kdy by odešel do civilu, protože by byl pro armádu už starý, chtěl zažít tu nejistotu, že sežene odpovídající práci a uživí rodinu? Možná by se mohli zohlednit kancelářské funkce, které přímo nejsou zapojeny do bojového výcviku. Člověk v kanceláři vydrží klidně do důchodu, ne však voják, který musí cvičit v poli.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here