Nemocenské vyjde zaměstnance v průměru na 2 904 Kč za rok

1536
nemocenske
Foto: Pixabay.com

Loni skončilo nemocenské pojištění v minusu osm miliard korun. Deficitní účet nemocenského pojištění řeší vláda zavedením pojistného pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta. Již dnes ale roční obrat dávek činí 40 miliard korun.

Od ledna 2024 tak budou zaměstnanci ze svých výdělků nově odvádět nemocenské pojištění ve výši 0,6 procenta vyměřovacího základu. Ministerstvo financí ČR [MF ČR] míru zatížení zaměstnanců novým odvodem ilustruje na modelovém příkladu. Vychází v něm z loňské průměrné měsíční mzdy 40 353 korun. Zaměstnanec s takovým příjmem na nemocenském pojištění odvede státu 242 korun [0,6 %] měsíčně navíc. Za rok to dělá 2 904 korun.

Od nového zatížení zaměstnanců nemocenským odvodem si vláda Petra Fialy [ODS] slibuje vyrovnané hospodaření účtu nemocenského pojištění. Navrhované pojistné je součástí vládního konsolidačního balíku, jenž má snížit deficitní státní rozpočty.

„Nevyhnuli jsme se logicky ani zvýšení některých příjmů rozpočtu, kde jsme ale maximálně zohlednili sociální aspekt, abychom co nejméně zatížili ohrožené skupiny obyvatel,“ řekl k opatření ministr financí Zbyněk Stanjura [ODS].

Ministr Stanjura odhaduje zvýšení příjmů z nemocenského pojištění zaměstnanců v roce 2024 a 2025 díky novému odvodu na 13 miliard korun. Roční obrat nemocenského pojištění nyní činí 40 miliard korun. Loni skončil účet výsledkem minus osm miliard korun.

Příjmy se zvýší a stejně tak objemy vyplacených dávek

Podstatně vyšší příjmy z nemocenského pojištění státu plynou z odvodů zaměstnavatelů za své zaměstnance. Měsíčně z jejich mezd České správě sociálního zabezpečení [ČSSZ] odvádějí 2,1 procenta vyměřovacího základu. Což při ilustrativním příkladu ministerstva financí dělá dalších 848 korun, které zaměstnavatel státu měsíčně odvede na nemocenském pojištění za svého zaměstnance s průměrnou hrubou měsíční mzdou. Ročně tak jde bezmála o 10 200 korun. Od příštího roku k tomu přibyde dalších v průměru 2 904 korun.

Z nemocenského pojištění sociální správa vyplácí zaměstnancům dnes již šest peněžitých dávek. A to nemocenskou dávku v případě dočasné pracovní neschopnosti, avšak až po 14 dnech, kdy první dva týdny nemoci jde na vrub zaměstnavatele. Další nemocenskou dávkou je peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v mateřství, dlouhodobé ošetřovné a otcovská dávka [dávka otcovské poporodní péče].

Nemocenské pojištění je pod tlakem

Systém nemocenských dávek je v posledních letech pod stále větším tlakem a je tak otázkou, jestli 0,6% odvod zaměstnanců skutečně povede k vyrovnanému výsledku hospodaření tak, jak předpokládá ministerstvo financí ve svém Ozdravném balíku. Tlak na výplatu dávek zvýšilo například prodloužení takzvané otcovské ze 7 dnů na dva týdny od ledna 2022. Dávka činí 70 % denního vyměřovacího základu druhého z rodičů novorozence.

Další a podstatně vyšší výdaje pro systém nemocenského pojištění značí od června 2018 zavedené dlouhodobé ošetřovné. Dávku úřady vyplácí zaměstnancům po dobu maximálně tři měsíců při péči o blízkého s potřebou celodenní péče nebo umírající osoby. Počty vyplácených dávek podle dat ČSSZ rostou.

Počet lidí s dlouhodobým ošetřovným
Rok Počet
2018* 3239
2019 10 939
2020 12 384
2021 13 925
2022 17 994

* počet od zavedení podpory v červnu 2018, tedy za sedm měsíců / Zdroj: ČSSZ

Loni úřady dlouhodobé ošetřovné vyplatily cca 18 tisícům lidem. To je meziroční nárůst o 29 procent. V roce 2021 dávku čerpalo 14 tisíc pečujících. Loni na dávce sociální správa pečujícím vyplatila 210 milionů korun.

Zatímco v roce 2021 dávku pobíralo 13 925 osob, tak loni už jich bylo bezmála 18 000, z toho 13 600 žen a 4 400 mužů. V roce 2020 dávku dostávalo 12 400 pečujících a v roce 2019 přibližně 11 tisíc. Společně s vyšším čerpáním dávky rostou i výdaje na její výplatu. Loni se na dlouhodobém ošetřovném vyplatilo zhruba 210 milionů korun. Předloni výdaje činily 160 milionů korun a v roce 2020 přibližně 140 milionů korun.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here