Jan Rafaj je nový prezident SP ČR. Porazil Mirka Topolánka

6494
Jan_Rafaj
Gratulace Mirka Topolánka Janu Rafajovi po jeho zvolení prezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR. / Foto: SP ČR

Nově zvolený prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR [SP ČR] Jan Rafaj získal v druhém kole volby, v němž se utkal s Mirkem Topolánkem, 60 procent hlasů. Ve funkci po 12 letech střídá Jaroslava Hanáka, který na pozici nekandidoval.

Jaroslav Hanák se stal čestným členem Svazu. Jan Rafaj, který dosud zastával funkci viceprezidenta Svazu, povede Svaz společně s šesticí viceprezidentů a osmi členy představenstva. Spolu s generální ředitelkou Dagmar Kuchtovou čítá nové představenstvo pro funkční období 2023 až 2027 patnáct členů.

„Je to pro mě velký závazek a zároveň čest převzít tento post po Jaroslavu Hanákovi, který předchozích 12 let Svaz průmyslu a dopravy skvěle vedl. Na další čtyři roky si Svaz zvolil kontinuitu, vyváženost a proevropský přístup,“ řekl ke svému zvolení Jan Rafaj.

Od delegátů Svazu získal ve druhém kole volby 60 procent hlasů a porazil bývalého premiéra Mirka Topolánka. Dnes již bývalý prezident Svazu Jaroslav Hanák se rozhodl do dalšího funkčního období nekandidovat a post prezidenta po dvanácti letech opouští.

„Nový prezident přebírá Svaz v době, kdy je nejhorší situace v oblasti veřejných financí. Není ještě definitivně dořešená energetická krize a není jasno, jak se bude hýbat křivka inflace,“ řekl po volbě prezidenta Jaroslav Hanák.

Vládní balíček ohrožuje růst české ekonomiky, tvrdí firmy

Všechno bude muset nové vedení Svazu podle jeho slov směřovat k tomu, aby vědělo, kam přesně má Svaz i samotný tuzemský průmysl vést. Jde o co největší předvídatelnost podnikatelské prostředí i potřebnou reformu ekonomiky na vyšší přidanou hodnotu.

Představenstvo SP ČR pro období 2023-2027

Prezident Jan Rafaj, viceprezidenti: Daniel Beneš, František Chaloupecký, Milena Jabůrková, Martin Jahn, Kateřina Kupková, Radek Špicar.

Členové představenstva: Jiří Holoubek, Tomáš Kolář, Eduard Palíšek, Jan Rýdl, Daniel Urban, Tomasz Wiatrak, Martin Wichterle, Bohdan Wojnar

Jan Rafaj chce menší byrokracii a zvládnout green deal

Ve své nové funkci se chce Jan Rafaj, jak uvedl po svém zvolení, zaměřit na pět hlavních oblastí. A to na konečný český produkt, green deal, digitalizaci, trh práce a infrastrukturu.

„Na prvním místě je český produkt, nemůžeme mu házet klacky pod nohy. Je to Česká republika, která si to dělá mnohdy těžší,“ řekl k jedné ze svých priorit.

Nadále chce pokračovat v odbourávání byrokracie a podpoře rozvoji digitalizace především ve veřejné správě. Dalším z jeho cílů pro čtyřleté období ve funkci je se úspěšně vypořádat s green dealem a podniknout kroky, které by vedly ke zlepšení stávající situace na tuzemském trhu práce. Tu totiž považuje za jednu z hlavních překážek v rozvoji českého podnikatelského prostředí. K uspokojení dlouhodobé poptávky po pracovnících ze strany zaměstnavatelů podle něj nepostačí jen podpora starších ročníků k tomu, aby setrvaly na trhu práce. Anebo matek a otců na rodičovské dovolené.

„To stačit nebude, budeme potřebovat otevřenější trh práce,“ řekl.

Kromě představenstva vybrali delegáti valné hromady SP ČR i nové složení dozorčí rady a smírčího výboru. V dozorčí radě v období 2023 až 2027 zasednou Ernest Ištvánfy, Zdeněk Musil, Roman Schiffer, Ivan Souček a Richard Vidlička. Smírčí výbor bude pracovat ve složení Tomáš Černý, František Hýbner a Jan Wiesner.

Volené orgány Svazu průmyslu a dopravy ČR

Členové Svazu volí nové představenstvo, dozorčí radu a smírčí výbor jednou za čtyři roky. Volí se zvlášť prezident Svazu průmyslu a poté členové představenstva. Z kandidátů zvolených do představenstva delegáti následně volí viceprezidenty Svazu. Dozorčí rada a smírčí výbor se volí samostatně. Pro kandidáty hlasují zástupci kolektivních členů [svazů a asociací] a delegáti vybraných individuálních členů [firem]. Pro zvolení do orgánu potřebuje kandidát získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných zástupců členů.

Představenstvo je statutárním orgánem SP ČR. Skládá se z prezidenta, viceprezidentů a dalších členů představenstva volených valnou hromadou a generálního ředitele Svazu. Volí se osmnáct členů představenstva. Devatenácté místo patří generálnímu řediteli Svazu, kterého jmenuje a odvolává představenstvo.

Ukrajincům jsme nesmírně pomohli, říká Jaroslav Hanák

Představenstvo mimo jiné rozhoduje o základních otázkách realizace poslání Svazu, kontroluje plnění rozpočtu a rozhoduje o přijetí nových kolektivních a individuálních členů. Dále předkládá valné hromadě návrh programového prohlášení na další období nebo zprávu představenstva o činnosti Svazu za uplynulé období. Spolu s dozorčí radou schvaluje návrh rozpočtu na příslušný rok a předkládá ho valné hromadě.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here