Národní plán obnovy s žádostí o půjčku zamířil do Bruselu

2469
Narodni_plan_obnovy
Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela / Foto: MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO] poslalo Evropské komisi revidovaný Národní plán obnovy. Jeho realizaci podmiňuje sjednání půjčky ve výši necelých 140 miliard korun. Komise má na zhodnocení českého návrhu dva až tři měsíce.

Česku může revidovaný Národní plán obnovy [NPO] formou půjček a dotací od Evropské komise [EK] přinést až 169 miliard korun navíc k původním 179 miliardám korun přímých dotací. Finanční prostředky získané z NPO se rozdělují na grantovou a úvěrovou část. Vláda Petra Fialy [ODS] se nyní rozhodla i pro využití mimořádné půjčky ve výši 137,4 miliardy korun od Evropské komise.

„Tyto peníze nám umožní investovat do oblastí, které jsou nezbytné pro transformaci společnosti a ekonomiky. Mluvíme v tomto případě o energetice, bydlení či školství. Jsou to investice, které bychom tak jako tak museli učinit,“ vysvětlil ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák [STAN].

Podle něj „díky této půjčce s nižší úrokovou sazbou“ na dané projekty získáme finanční prostředky za lepších podmínek, než kdyby si Česko půjčovalo samo. A navíc, jak dodal, s desetiletým odkladem splátek jistiny.

NPO využívá evropské peníze na investice a reformy, jejichž cílem je modernizace České republiky a zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Přehled jím podporovaných aktivit je zde.

Česko se stává horlivým věřitelem EU

Vláda Petra Fialy si v rámci “pokračování NPO” chce půjčit necelých 140 miliard korun. O dalších 33,4 miliardy požádá formou grantů. Původně plánovala, že si řekne o půjčku ve výši 170 miliard korun, pak ale slevila na již zmíněných 137,4 miliardy korun.

Na záměr vlády již reagovala Národní rozpočtová rada [NRR]. Pokud Česko půjčku skutečně načerpá, podle NRR tím jen opět zvýší dluh vládních institucí [cca 3 bil. Kč] a strukturální saldo veřejných rozpočtů. To v situaci, kdy vláda čerpá další půjčky z EU, jimiž zadlužení země významně zvýšila. Na tuto skutečnost upozornil Český statistický úřad.

„Loni došlo k výraznému růstu objemu přijatých půjček,“ uvedl ve své zprávě o zadlužení vládních institucí.

Celkem jde o 184,9 miliardy korun. Což potvrzují data o řízení státního dluhu Ministerstva financí ČR [MF ČR]. Od roku 2016 až do roku 2019 byla hodnota přijatých zápůjček a úvěrů v oblasti financování hrubé výpůjční potřeby státu nula. Avšak v roce 2020 došlo k jejímu výraznému nárůstu. Potřeba úvěrů akcelerovala v posledních letech, kdy dosáhla 60,7 miliardy korun a 54,9 miliardy korun.

„Zmiňovaný nárůst je způsoben zejména přijetím 15letého úvěru od Evropské komise ve výši 2,5 mld. EUR prostřednictvím evropského nástroje SURE pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti. A dále pak přijetím krátkodobých zápůjček se splatností do jednoho roku v rámci řízení likvidity, přijímaných především za účelem posílení eurové likvidity,“ uvedl pro FinTag.cz Stefan Fous z Odboru Vnější vztahy a komunikace MF ČR.

Komise má na schválení plánu tři měsíce

Pro školství vláda v revizi plánu žádá o 40 miliard korun víc. Na spolufinancování úsporných projektů Nová zelená úsporám chce 20 miliard korun, na renovaci budov a snižování spotřeby deset miliard korun, na renovaci budov ve veřejném sektoru dalších deset. Na reformu dostupného bydlení plánuje Česko využít 8,5 miliardy korun, na reformu železničního sektoru 17,6 miliardy, na zlepšení geriatrické péče 3,3 miliardy korun.

Jde o další peníze k původnímu NPO ve formě přímých dotací. Ten zástupci unijních vlád pro Česko schválili 6.9. 2021. Národní plán obnovy měl tehdy platnost pouze do roku 2023.

Země EU si letos začaly rozdělovat první peníze z evropského fondu o celkovém objemu 750 miliard eur [cca 19 bil. Kč]. Většinu tohoto balíku tvoří peníze, které si Evropská komise půjčila přes emise evropských dluhopisů na finančních trzích. Utržené peníze pak rozděluje unijní exekutiva na základě investičních plánů, které musejí splňovat více než desítku kritérií.

Národní plán obnovy vznikl v EU ke zmírnění dopadů pandemie covidu a znovunastartování ekonomik s využitím evropských peněz z Nástroje pro oživení a odolnost EU v letech 2021 až 2027. Vůbec první Národní plán obnovy, který doznal změn po výměně vlády, nabídl Česku 179 miliard korun formou dotací. Aktuální výzvy jsou na stránkách programu.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here