Invalidní důchod mnozí berou i jen jako přilepšení k práci

34385
invalidni_duchod
Ilustrační foto: Redakce FinTag.cz

Uznaná invalidita v jakémkoli stupni invalidům v práci nebrání a úřady jim dávku nevezmou. Pokud to zvládnou, mohou jít podobně jako neinvalidé i kácet stromy do lesa. Invalidní penzi v ČR bere 411 tisíc lidí, z nich 176 tisíc v prvním stupni.

Praxe je taková, že posudkoví lékaři České správy sociálního zabezpečení [ČSSZ] vypracují na žádost pacienta posudek a odešlou ho na ústředí sociální správy. Tam se rozhodne o přiznání invalidního důchodu. V závislosti na doloženém poklesu pracovní schopnosti žadatelům úřady přidělují důchod pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně. Příjemcům důchodů v jakémkoli stupni invalidity pak zákon nebrání v tom, aby chodili do práce. A i přes snížené pracovní schopnosti, které se například u prvního stupně invalidity pohybují v rozmezí 35 až 49 procent, aby klidně vyrazili fárat do dolu či na celý den porážet a tahat stromy do lesa.

„Všichni víme, že nejeden náš soused pobírá invalidní důchod a k tomu chodí do práce úplně stejně jako my ostatní bez invalidního důchodu. Jeden z nich dokonce ráno vyráží s motorovou pilou do lesa nařezávat a prodávat palivo. Problém je v tom, že my jsme v práci a vyděláváme na jeho invalidní důchod,“ postěžoval si jeden ze čtenářů vystupující pod jménem Josef redakci FinTag.cz.

A jak dodává, nejde vždy jen o muže. Jedna z jeho sousedek zhruba ve věku 45 let, která je rovněž léta v invalidním důchodu, běžně podle něj pracuje v hotelích jako pokojská.

„Převlékání postelí a uklízení koupelen podle mě rozhodně není jednoduchá práce. I když je dobře, že tito lidé pracují na plný úvazek, nerozumím, proč pobírají invalidní důchod,“ ptá se čtenář.

Nejvíce příjemců dávky je v prvním stupni invalidity

Přidává i vlastní zkušenost, kdy jeho bratr s vážnou a nevyléčitelnou genetickou poruchou a rychle se zhoršujícím zdravotním stavem přestal být soběstačný. V závěru života se stal plně odkázaným na pomoci druhých. Úřady mu sice přiznaly zprvu invalidní důchod pro druhý a později i třetí stupeň invalidity, na jeho osobní zabezpečení by to ale nestačilo.

„To už ale jenom ležel na posteli a rodina mu zajišťovala celodenní péči. A k tomu ho finančně podporovala. Z invalidního důchodu by totiž náklady na bydlení, péči a pomůcky i přes příspěvky nezaplatil,“ vypráví.

V praxi to pak vypadá tak, že zatímco invalidní důchodci ve třetím stupni invalidity, kdy už se při snížené pracovní schopnosti o více než 70 procent jen těžko na pracovním trhu uplatní, pobírají invalidní důchod [podle dat ČSSZ za rok 2022, pozn. red.] v průměru necelých 15 700 korun na měsíc. Příjemci dávky pro první stupeň invalidity pak dostávají měsíčně dávku v průměrné výši bezmála 8 900 korun. Přitom ale většinou i pracují. A jejich omezení v uplatnění se na trhu práce se s důchodci ve třetím invalidním stupni srovnávat nedají.

Důchodci si od ledna polepší všichni stejně, o 360 korun

A takových lidí je podle dat ČSSZ v Česku bezmála 177 tisíc. Invalidní důchod pobíralo v prvním stupni invalidity k letošnímu červnu 176 084 osob. Pro druhý stupeň invalidity ho pak dostávalo 77 799 osob a pro třetí stupeň invalidity úřady vyplácely důchody 156 785 lidem.

Invalidní důchod v 1. stupni bere 177 tisíc lidí

Česká správa sociálního zabezpečení redakci FinTag.cz potvrdila, že při posuzování invalidity pro jakýkoli účel – jak při žádosti o invalidní důchod, tak při žádosti o změnu jeho výše či kontroly invalidity – vyplňuje příjemce dávky dotazník. A v něm i uvádí případný pracovní úvazek nebo změnu pracovního zařazení.

„Ten, kdo vypracuje posudek pro účely invalidity, je povinen k úvazku přihlížet. Protože invalidita se neuznává pro diagnózu, ale pro objektivizovanou schopnost pracovní schopnosti. Respektive jejího poklesu ve smyslu platné legislativy,“ vysvětlila redakci FinTag.cz mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.

O něco srozumitelněji se pak vyjádřila k možnosti pracovního uplatnění lidí pobírajících invalidní důchod v jakémkoli stupni.

„V možnostech výdělečné činnosti jsou omezeni pouze svým nepříznivým zdravotním stavem. To znamená, že výdělečnou činností automaticky nezanikne nárok na důchod. A ani na výplatu důchodu,“ vysvětluje mluvčí úřadu.

Z posudkových lékařů mají čeští pacienti často strach

Jinak řečeno, při pobírání invalidního důchodu v jakémkoli stupni invalidity zákon podle ní nezakazuje pracovat. Ba naopak.

Smyslem není někoho trestat za to, že pracuje

„Existuje i institut, kdy je pojištěnci uznán invalidní důchod III. stupně s tím, že je schopen práce jen za zcela mimořádných podmínek,“ upřesnila dále Drmolová.

Tím je ve smyslu § 6 vyhlášky č. 359/2009 Sb., podle mluvčí myšleno, že pro výdělečnou činnost je nutné osobě s poklesem pracovní schopnosti nejméně o 70 procent [3. stupeň invalidity, pozn. red.] vytvořit zcela mimořádné podmínky. Jedná se například o zásadní úpravy pracoviště [vozíčkáři, nevidomí, hluchoslepí apod.]. Jde i o zvláštní úpravy stojů a nástrojů, ale i poskytnutí předčitatelských či tlumočnických služeb a pracovní asistence.

„Pověřená osoba odd. Lékařské posudkové služby OSSZ, která vypracuje posudek pro účely invalidity je však povinna zohlednit všechny posudkově rozhodné skutečnosti. Kam mimo jiné patří posoudit schopnost adaptace na postižení, stabilizaci stavu apod.,“ říká mluvčí.

Do rekordního deficitu letos míří i deficit důchodového pojištění

A opět upozorňuje, že pro invaliditu není rozhodující diagnóza. Důležitý je pokles pracovní schopnosti pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.

„Smyslem není někoho trestat za to, že pracuje. Jedná se o správnou aplikaci posudkových kritérií a o povinnost OSSZ či ČSSZ,“ říká závěrem Jitka Drmolová.

Invalidní důchod není odškodnění za nemoc či následky úrazu, upozorňuje. Jde o doplatek k omezené možnosti vydělat si. Pokud je to pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.

Veronika Táchová

4 KOMENTÁŘE

  1. Invalidé prvního a druhého stupně jsou v podstatě nuceni pracovat,protože za ně nikdo neplatí sociální pojištění,ve vyhlášce,či v zákoně se dokonce doslova píše,že mají využít svého zbývajícího pracovního potenciálu…Není pravda,že pracujícím lidem se důchody neberou,pokud někdo úspěšně pracuje a překročí v práci určitý počet odpracovaných hodin týdně a má přiznanou invaliditu,nemá už důchod jistý,posudkový lékař totiž často konstatuje,že došlo u tohoto člověka k adaptaci na jeho zdravotní postižení, i když jeho základní onemocnění nadále trvá a sníží mu stupeň invalidity,nebo mu dokonce úplně odebere přiznaný důchod,znám takové lidi osobně…U třetího stupně invalidity se posudkáři plně toleruje pracovní doba 2 hodiny denně,pokud ji někdo překročí,může mu být stupeň invalidity snížen na druhý stupeň a postupně důchod i odebrán úplně.

  2. Od puče89 je to hrůza děs. Z naší dědiny. Věčně ožralý havlista ze zločinné OF si 2. roky po převratu koupil invalidní důchodu, kdejaké výhody k tomu. Jedna běžná i povedená operace kyčle mu k tomu stačila … Pak chlastal o to víc, měl na to… Normálně pracoval v obchodě pro manželku, tahal kastle piv atd. … ale všude na úřadech řval vivat Havel, ODS je nejlepší … apod. debil. lži, navíc tomu tento mago.. dodnes věří. No a vydrželo mu to až do “normálního” důchodu … Který je ještě vyšší, než kdyby poctivě makal jako každý druhý. Z čeho se to napočítalo neví ani on, jen sosá další a další výhody tohoto zcurw.. režimu. Přitom opravdu těm potřebným inv. důchodcům se sebere kdeco a proč ? Neví komu “namazat” z těchto zločinných posužovačů … nebo jsou nehavlisté, nefialkovci … ale poctiví i se možná stydí a takových je několikanásobně více, než těchto havlistických prašivých krys.

  3. Jindra: odstěhujte se do ru…Ska nebo jiné totality, když se vám tady nelíbí a hlavně prosím přestaňte šířit lži a nenávist. [redakčně upraveno]

    • ..thea, vy taky máte místo mozku vénovo … To je jeden příklad z mnoha takových. Židovský “podnikatel” si na takovém kšeftu založil firmu. (je to velmi neoblíbený občan města …) Invalidům dá jen ten doplatek který dostane od státu+ stravenky, které si odečte ze zisku, ale odvedenou práci požaduje na 100% jako od zdravého. Hele …, Rusko je dnes více demokratické, než celá EU s USA … To čemu věříš je populistická lež “demokratů”, aby nepřišli o svá místa u žlabů. Česko za 5demoliční čety odebírá z Ruska nejvíce ropy od roku 2010 s plynem je to to samé. Na 4x dražší zemní šmejd z USA plynové kotle u nás nefungují, ani kotly v továrnách … Na co šáhli amorální havlisté se smečkou77 to vždy stálo za tvé fialové … .. Proto farář Péťa i s kontrášem Pávkem se při každé příležitosti ohánějí sketou havlem. [redakčně upraveno]

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here