Paušální daň od ledna nejvíc vzroste OSVČ s nejnižšími příjmy

2434
pausalni_dan
Foto: Pexels.com

Paušální daň od ledna 2024 v 1. pásmu vzroste o 1 290 Kč na 7 498 Kč, ve 2. pásmu o 745 Kč na 16 745 Kč a ve třetím pásmu na 27 139 Kč. To je o 1 139 Kč. Paušalisté s překročeným obratem za rok 2023 změnu pásma hlásí do 10. ledna.

S růstem průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství rostou i minimální pojistné odvody na sociální a zdravotní pojištění, pro paušalisty nevyjímaje.

„Od příštího roku se ve všech třech pásmech mění výše paušálních záloh. A je proto třeba upravit trvalé bankovní příkazy na nové částky,“ upozorňuje tiskový mluvčí Generálního finančního ředitelství Tomáš Weiss.

Paušální zálohy se platí vždy do 20. dne kalendářního měsíce, za který se odvádějí. Finanční úřady umožňují si zálohy předplatit na několik měsíců nebo i celý rok dopředu.

„V současnosti paušální daň využívá přes 102 tisíc živnostníků,“ doplňuje Tomáš Weiss.

V prvním pásmu paušální zálohy se platba zvyšuje ze stávajících 6 208 Kč na 7 498 Kč. Ve druhém pásmu činí měsíční záloha od ledna 2024 měsíčně 16 745 Kč, když letos OSVČ v tomto pásmu platily 16 tisíc korun. A v posledním třetím pásmu vzroste záloha na 27 139 Kč, nyní činí 26 000 korun.

Výše měsíční zálohy na paušální daň pro rok 2024
Pásmo Celková platba Daň z příjmů Důchodové pojistné Zdravotní pojistné
I. pásmo 7 498 Kč 100 Kč 4 430 Kč 2 968 Kč
II. pásmo 16 745 Kč 4 963 Kč 8 191 Kč 3 591 Kč
III. pásmo 27 139 Kč 9 320 Kč 12 527 Kč 5 292 Kč

[Zdroj: Finanční správa ČR]

Živnostníci přihlášení do paušálního režimu platí pouze jednu měsíční zálohu namísto tří oddělených plateb na sociální, zdravotní pojištění a zálohu na patnáctiprocentní daň z příjmu fyzických osob.

Paušalisté s překročeným limitem v roce 2023

Veškeré změny, jako je vstoupení, vystoupení, nebo změna pásma paušální daně oznamují živnostníci finančnímu úřadu nejpozději do středy 10. ledna 2024. Ti, co mají aktivní datovou schránku, pak taková oznámení provádí vždy datovou zprávou. Ostatní pak mohou použít jiný způsob elektronické komunikace, poštu nebo oznámení předat osobně na podatelně místně příslušného finančního úřadu.

„Zpozornět by měli paušalisté, kteří letos překročili hranici ročních příjmů jimi zvoleného pásma. Pokud nechtějí podat daňové přiznání, a tedy stále chtějí za rok 2023 platit paušální daň, i když ve vyšším pásmu, musí finančnímu úřadu doručit do 10. ledna oznámení o změně pásma a doplatit rozdíl v paušálních zálohách za celý rok,“ upozorňuje generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

V opačném případě, tedy, když živnostník překročí zákonem stanovený limit a nepožádá o přeřazení do vyššího pásma, ho pak finanční úřad vyřadí z paušálního režimu a musí podávat klasické daňové přiznání i za rok 2023.

„Zda se jim vyšší paušální daň vyplatí si mohou spočítat například na webu ministerstva financí,“ dodává Hornochová.

Odkaz na zmiňovanou kalkulačku je zde

Ostatní paušalisté, kteří příjmový limit svého pásma v daném kalendářním roce nepřekročili, pak v paušálním režimu pokračují. Jen si musí navýšit trvalé bankovní příkazy na novou výši měsíčních záloh platných pro rok 2024.

Příští rok zaplatíme vyšší odvody a nově i nemocenské pojištění

Veškeré změny týkající se paušálního režimu živnostníci oznamují nejpozději do 10. ledna 2024. Ideálně na následujících formulářích.

První záloha pro nového účastníka paušálního režimu je splatná do 20. ledna 2024. Dále pak každého 20. dne v měsíci. Pokud živnostník zahájí činnost v průběhu roku 2024 a přihlásí se do paušálního režimu, pak má první i druhou zálohu splatnou do 20. dne až následujícího měsíce.

Paušální daň a její jednotlivá pásma

Rozdělení do tří pásem i v roce 2024 vychází z výše příjmů daného paušalisty a z druhu vykonávané samostatné činnosti, respektive uplatnitelného výdajového paušálu.

  • Do prvního pásma spadají všechny OSVČ s ročními příjmy do 1 milionu Kč. A dále OSVČ s příjmy do 2 milionů Kč s uplatnitelným 80% výdajovým paušálem a OSVČ s ročními příjmy do 1,5 milionu Kč s uplatnitelným 60% či 80% výdajovým paušálem.
  • Druhé pásmo se vztahuje převážně na OSVČ s ročními příjmy do 1,5 milionu Kč, které se z důvodu 40% výdajového paušálu nevešly do prvního pásma. A dále na OSVČ s ročními příjmy do 2 milionů Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem.
  • V třetím paušálním pásmu jsou ostatní OSVČ s ročními příjmy do 2 milionů korun, které se kvůli uplatnitelnému 40% výdajovému paušálu nevešly do nižšího pásma.

Do paušálního režimu vstupují pouze živnostníci, kteří nespadají do skupiny plátců daně z přidané hodnoty [DPH]. Dále nesmí jejich roční obrat přesáhnout 2 miliony korun a nesmí vykazovat příjmy ze závislé činnosti. S výjimkou příjmů, z nichž se daň odvádí srážkou.

Současně nesmí být OSVČ dlužníkem, vůči němuž se vede insolvenční řízení. Ani společníkem veřejné obchodní společnosti či komplementářem komanditní společnosti. Nepřekročitelný limit vedlejších příjmů [z kapitálového majetku, z nájmu, pozn. red.] umožňující vstup do paušálního režimu činí maximálně 50 tisíc korun ročně.

–VRN–

1 komentář

  1. Takže se zvýší počet nezaměstnaných a ti malí OSVČ zahltí pracáky -sociálky … Hrůzovláda s arogantním farářem zase neví co činí a jak okrást kdekoho jen aby bylo pro rozkradenou UA …

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here