Do EPC projektu se pustila i pražská Nemocnice Na Homolce

177
Nemocnice_Na_Homolce
Foto: Nemocnice Na Homolce

Od května má pražská Nemocnice Na Homolce fungovat s o 40 procent nižší spotřebou elektřiny, plynu a vody. V nemocnici probíhá modernizace za 1,1 mld. Kč formou EPC, kdy energetické úspory smluvně garantuje jejich dodavatel.

Po pražské Fakultní Thomayerově nemocnici se do velké rekonstrukce se zaměřením na snížení spotřeby energií a produkce oxidu uhličitého pustila další z fakultních nemocnic a sice Nemocnice Na Homolce.

Jsem velmi rád, že se tento dlouho a pečlivě připravovaný energeticky úsporný projekt podařilo dotáhnout do fáze realizace. Práce ještě neskončily, ale pokud budou pokračovat jako dosud, bez větších komplikací a v nasazeném tempu, poběží naše nemocnice od května již ve standardním provozu s novým kabátem a v úsporném energeticky efektivním režimu,“ uvedl k projektu za více než jednu miliardu korun ředitel nemocnice Petr Polouček.

Modernizace podle jeho slov přinese vysoké finanční úspory na energiích a současně zlepší kvalitu prostředí venku i uvnitř nemocnice.

„Renovace proběhne díky dvěma projektům. První z nich pokryje částečné zateplení obvodových stěn, výměnu kotlů nebo například nový systém měření a regulace. Druhý pomůže s instalací fotovoltaické elektrárny a částečnou výměnu vzduchotechnických jednotek. Celková výše podpory z OP Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám přesahuje 747 milionů korun,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík [KDU-ČSL].

Projekt Nemocnice Na Homolce vyjde na miliardu korun

Modernizace Nemocnice Na Homolce bude dokončena v první polovině roku 2024. Úspory má nemocnice od poskytovatele garantovány do konce roku 2033. Zateplení, projektová příprava a inženýring si vyžádají 680 milionů korun. Investice do modernizace technologií budov dosahuje 420 milionů korun.

Náklady na výměnu dosluhujících zařízení a celkovou modernizaci nemocnice částečně pokryjí dotace Evropské unie ve výši 720 mil Kč [OP Životní prostředí a OP Nová zelená úsporám]. Zbývající investice hradí nemocnice z vlastních prostředků. Nemocnice předpokládá úsporu nákladů na energie ve výši 300 milionů korun v následujících deseti letech s ohledem na předpokládaný budoucí vývoj cen energií.

„EPC projekty jsou pro zdravotnická zařízení ideálním řešením, jak efektivně snižovat náklady na energie i uhlíkovou stopu. Jedná se o energeticky velmi náročné provozy, navíc fungující v nepřetržitém režimu. Součástí projektu je i energetický management, který si nemocnice nejsou schopny samy zajistit. Jeho úkolem bude zejména sledovat, zda vše běží optimálně a také vytipovat další možné úspory,“ řekl k projektu generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Thomayerka díky EPC sníží náklady na energie o 7 mil. Kč ročně

Vedení nemocnice se rozhodlo provést modernizaci zařízení a energetického hospodářství formou EPC. Jde o způsob zajištění změn, kdy jejich dodavatel zajišťuje měřitelné výsledky a kdy dodavatel ručí přímo ve smlouvě za úspory. V opačném případě se zavazuje uhradit nemocnici rozdíl.

Dodavatel, kterým je u Nemocnice Na Homolce společnost ENESA z ČEZ ESCO, garantuje minimální roční úsporu 4 200 MWh elektřiny a 8 700 MWh plynu. To při nynějších cenách značí úsporu více než 30 milionů korun ročně. Investice přinese i snížení produkce oxidu uhličitého, to o 5 823 tun. Dodavatel technologií se zaručil vyměnit i více než 10 500 svítidel za úsporná LED osvětlení. V konečné fázi projektu pak dojde na instalaci solární elektrárny pomocí fotovoltaika na střeše pěti objektů o výkonu 303 kWp.

Energeticky úsporná opatření Na Homolce

Spolu s osvětlením patří podle autorů projektu k největším zdrojům úspor vzduchotechnika. Díky projektu dojde ke zvýšení účinnosti zpětného získávání tepla. Proměnou projde i nynější centrální výroba páry v parní kotelně, tu nově nahradí lokální elektrické vyvíječe páry. Vyměněny budou i páteřní rozvody tepla.

Od poloviny letošního roku budou areál vytápět nové plynové kondenzační kotle. Teplotu ve více než 1 100 místnostech zreguluje systém IRC [Individual Room Control], který umožní každou z nich vytápět podle účelu a využití.

ČEZ ESCO koupila EP Rožnov. Ta realizuje tzv. čisté prostory

V prostorách, kde není celodenní provoz, jako jsou ambulance či kanceláře, tak bude možno mimo pracovní dobu teplotu prostředí snížit. Informace o aktuálních teplotách budou nepřetržitě proudit do centrálního dispečinku, jenž v případě potřeby zasáhne. Zároveň většina objektů v areálu nemocnice dostane nová okna a novou střešní hydroizolaci včetně zateplení.

Projekt přispěje i ke zlepšení životního prostředí. Snížení spotřeby energie znamená i snížení emisí CO2, v tomto případě o 5 823 tun každý rok. Díky nově nainstalovaným perlátorům a zařízení WC klesne spotřeba vody o 15 000 m3 vody ročně, tedy o pětinu.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here