ČEZ ESCO koupila EP Rožnov. Ta realizuje tzv. čisté prostory

425
EP_Roznov
Foto: EP Rožnov

ČEZ ESCO koupila společnost EP Rožnov [dříve Elektroprojekta Rožnov, pozn. red.]. Ta projektuje a realizuje takzvané čisté prostory. Dceřiná společnost ČEZ koupila stoprocentní podíl. Základní jmění EP Rožnov činí téměř 48 milionů korun.

Čisté prostory jsou takové prostory, které mají přesně definovanou čistotu vzduchu z hlediska prachových částic, požadovaný tlak, teplotu a vlhkost vzduchu. Vyžadují je sektory jako například elektrotechnika pro výrobu čipů, farmacie pro výrobu léků, mastí a injekčních roztoků nebo zdravotnictví pro operační sály, laboratoře, JIP a ARO. Ke stavbě takových prostor se využívají speciální materiály.

„Akvizice EP Rožnov posílí naši pozici v zakázkách pro zdravotnická zařízení, výrobce léčiv či zdravotnických potřeb, kde je čisté prostředí samozřejmou nezbytností. Očekáváme rovněž vyšší poptávku z automobilového průmyslu i z dalších výrobních oborů, kde hrají čisté prostory zásadní roli,“ uvedl generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Historicky první projekt čistých prostor a první výpočetní centrum v Československu navrhlo v roce 1968 projekční středisko Tesly Rožnov [vzniklo v roce 1959, pozn. red.]. Což byl předchůdce dnešní společnosti EP Rožnov. Ta dnes stabilně zaměstnává více než 150 zaměstnanců, přičemž třetinu tvoří projekční inženýři.

Jak funguje společnost EP Rožnov

EP Rožnov patří k úzkému počtu firem v České republice, které zpracovávají projektovou dokumentaci kompletně v 3D modelech v systému BIM. Má vlastní výrobu a montáž komponentů pro vestavbu čistých prostor, které řeší takzvaně na klíč.

„Podařilo se nám vybudovat si pozici lídra v oboru čistých prostor pro elektrotechnický, automobilový, zdravotnický a farmaceutický průmysl. Chceme ale dál růst, a proto jsme se rozhodli spojit se silným strategickým partnerem jako je ČEZ ESCO. Ten nám umožní rozvoj a otevře nám dveře pro další zakázky,“ říká předseda představenstva společnosti EP Rožnov Jaromír Gajda.

Mezi její významné reference patří například modernizace výroby čipů v ON Semiconductor či rozšíření výrobních kapacit farmaceutické firmy HBM Pharma. Rekonstruovala i výrobní prostory pro přerovskou společnost Meopta.

Navrhla a realizovala čisté prostory pro Continental Automotive a ZF Electronics, laboratorní prostory pro Středoevropský technologický institut CEITEC. Vystavěla čisté prostory pro výrobu zdravotnických prostředků ve společnostech Osypka a Gambro. Rekonstruovala operační sály ve FN Olomouc, FN Ostrava a na klinice YES Visage.

Podle obchodního rejstříku EP Rožnov má 45 573 ks akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. 2 398 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost a jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti po předchozím souhlasu dozorčí rady společnosti.

ČEZ ESCO zaměstnává bezmála dva tisíce lidí

ČEZ ESCO poskytuje služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek. Nabízí zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. Je dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou.

Nemocnice v Nových Zámcích uspoří na energiích

Společnost má téměř 2 tisíce zaměstnanců. Mezi její dceřiné společnosti patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, Bytkomfort, ESCO Distribúčné sústavy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, Domat Control System, E-Dome, ENESA, ESCO SLOVENSKO, HORMEN, KART, KLF-Distribúcia a Spravbytkomfort. Firma zajišťuje dodávky a výkup elektřiny, plynu, tepla, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here