Záložnu Fialy a jeho kamarádů nakonec uzavře centrální banka

5017
banka
Současný ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura je ve vysoké politice desítky let, stejně tak současný premiér Petr Fiala. / Foto: ODS

Česká národní banka [ČNB] zahájila [15.3.] správní řízení s Podnikatelskou družstevní záložnou [PDZ]. Řízení směřuje k odnětí povolení PDZ působit jako družstevní záložna. Do PDZ si ukládal peníze premiér Petr Fiala [ODS].

Ústav ale sloužil i dalším špičkám ODS pro správu financí. Opozice několikrát vyzvala vládu, a zejména ministra financí Zbyňka Stanjuru [ODS], aby pověřil Finanční analytický úřad [FAÚ] k prověření podnikání PDZ. FAÚ organizačně spadá pod Ministerstvo financí ČR [MF ČR]. Opozice prvního místopředsedu ODS žádala, aby prostřednictvím FAÚ prověřil zejména případná podezření na praní špinavých peněz a korupci špiček ODS prostřednictvím PDZ. To se však nestalo.

Nyní do PDZ nakonec vstoupila ČNB. Informaci o zahájení správního řízení poskytl ředitel jejího odboru komunikace Jakub Holas. Podle něj důvod k zahájení správního řízení byly přetrvávající závažné nedostatky v činnosti družstevní záložny zjištěné ze strany ČNB.

„Současně se zahájením správního řízení bylo Podnikatelské družstevní záložně předběžným opatřením s okamžitou účinností zakázáno přijímat vklady a poskytovat úvěry. A dále jí byla uložena omezení týkající se nakládání s aktivy a pasivy a omezení týkající se hotovostních operací,“ přiblížil rozsah opatření Holas ve zprávě ČNB.

Podle jeho slov předběžné opatření ČNB ale nikterak neomezuje vyplácení vkladů u PDZ. Dále ale i uvedl, že PDZ selhala. To znamená, že neplnila své právní povinnosti při její činnosti v rozsahu, délce trvání a závažnosti, se kterými právní předpisy spojují odnětí povolení působit jako družstevní záložna. Proto ji ČNB odebere oprávnění působit jako záložna.

Politik Petr Fiala spoří v záložně pro podnikatele

Současný premiér Petr Fiala měl v záložně od června 2015 do listopadu 2020 vklad 950 000 korun. Přišlo se na to poté, kdy Fiala v minulosti opomněl zapsat tyto peníze, tento podíl v kampeličce, do svého majetkového oznámení. Opomenutí zdůvodnil tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl.

„Tuto záložnu mi doporučil její dlouholetý klient Miloš Růžička, kterého znám ještě z doby působení na univerzitě,“ vysvětlil zkraje roku Fiala, jak se do záložny dostal. A dodal: Účet jsem zrušil na podzim 2020 v souvislosti s rozhodnutím naší rodiny koupit byt v Brně.“

Miloš Růžička je bývalý zakladatel a spolumajitelem PR agentury Bison & Rose. Podíl v ní prodal v roce 2016. Růžička ale i PR agentura Bison & Rose se v době, kdy ji řídil, spojuje především se sociální demokracií. Známé jsou vzájemné vazby na ministra i premiéra za ČSSD Bohuslava Sobotku [ČSSD]. A ministrovi vnitra za ČSSD Milanu Chovancovi Růžička dokonce oficiálně radil.

Agentura ale pracovala i pro další politické strany a politiky, stejně jako pro klienty ze soukromé sféry. A Růžička, jak vidno, dnešnímu premiérovi Fialovi radil s penězi. Fiala přitom nebyl jediný člen ODS, který si odkládal peníze do PDZ. I další z členů strany měli v záložně finance. Často šlo o ty členy, jejichž majetek a majetek jejich přímých příbuzných významně převyšoval jejich oficiální příjmy. Část z nich z politiky odešla, část z nich nadále aktivně jako politici pracují “ve prospěch” České republiky.

Peníze z PDZ do New Direction a pak do Fialovy nadace

Jsou tu ale i další souvislosti. Klíčovou postavou PDZ a mužem, který je podepsán pod většinou jejích transakcí, je Kamil Bahbouh. Ten podle médií patří k vlivným hráčům jak na poli politiky, tak v byznysu. Aktivní je, jak už to u těchto lidí bývá, i v oblasti společenských událostí a života. To znamená, že se jako VIP osoba setkává s dalšími VIP osobami na akcích určených pro VIP osoby. 

ODS má 12 049 členů. Přijetí trvá v řádu nižších měsíců

Mnohem zajímavější je, že z Bahbouhovy PDZ, jak se také zjistilo, odcházely peníze i na financování činnosti Institutu Pravý Břeh Petra Fialy. Peníze nešly přímo, ale přes společnost New Directon. Podle médií mělo jít v přepočtu o více než pět milionů korun. Zástupci Institutu uvedli, že si tyto peníze řádně vydělali prostřednictvím svých zasvěcených analýz.

Avšak zmíněný FAÚ, který má na starosti boj proti praní špinavých peněz, PDZ v roce 2021 udělil pokutu 150 tisíc korun právě za to, že nedostatečně naplňovala povinnosti podle AML, tedy zákona proti legalizaci zločineckých zisků.

Proč jde centrální banka do problematické záložny

Záložnu již v minulosti několikrát kárala za mnoho nedostatků i Česká národní banka, která jí vyčítala například neexistující kontrolní systém. Za to jí předloni udělila pokutu 200 tisíc korun. A nyní s PDZ zahájila správní řízení o odnětí povolení působit jako družstevní záložna. ČNB přitom shledala, že v případě záložny nejsou splněny zákonné podmínky pro uplatnění opatření pro řešení krize na finančním trhu.

„Podnikatelská družstevní záložna představuje velmi malou úvěrovou instituci, jejíž bilanční suma je nižší než 150 milionů korun. Provázanost s jinými účastníky finančního systému je zanedbatelná, a tak selhání nemá dopad na stabilitu českého finančního trhu, ostatní instituce, jakož ani na financování či na hospodářství jako celek,“ konstatuje Holas z ČNB.

Naopak řešení krize představuje restrukturalizaci instituce orgánem pro řešení krize tak, aby bylo zajištěno pokračování jejích zásadních činností, minimalizovaly se dopady selhání instituce na hospodářství a finanční systém. A aby byla obnovena životaschopnost celé nebo části instituce v selhání, přičemž zbylá část instituce by byla řešena likvidací nebo insolvencí ve smyslu příslušných zákonů.

Podle ČNB je PDZ aktuálně schopna splácet závazky z přijatých vkladů. Proto ČNB nyní ani neiniciovala u Garančního systému finančního trhu postup pro výplatu náhrad za pojištěné pohledávky z vkladů podle zákona.

„Do pravomocného ukončení správního řízení s Podnikatelskou družstevní záložnou není ČNB oprávněna sdělovat jakékoli další informace,“ dodal Holas.

České Palermo, říká opozice

Téma účasti premiéra Petra Fialy a dalších významných politiků ODS v PDZ ve vazbě na finanční transakce uvnitř této struktury se počátkem letošního února opozice neúspěšně pokusila prosadit na mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny PČR.

„Vyzvali jsme premiéra Fialu, aby utnul závažná podezření… Premiér byl spolupodílníkem ve finanční instituci klubového typu, která byla místem vzájemné finanční spolupráce a střetávání hrstky lidí spadajících do českého podsvětí. Že byl jedním ze stovky spoluvlastníků kampeličky, to společně s devadesátkovými tuneláři, bývalými poslanci ODS spojenými s kauzou poslaneckých trafik, s odsouzenými násilníky i těžkými zločinci. Kampeličky, která dle vyjádření i obsahu trestních oznámení svých bývalých členů, sloužila jako pračka špinavých peněz pro vlivné tváře ODS,“ vyjádřila se k minulosti premiéra Fialy a jeho stranických kolegů stínová ministryně financí hnutí ANO Alena Schillerová.

V ANO maká asi jen Babiš. Hnutí samo o sobě je tragédie

A komentovala i současnost: „… ze které nejenže mizely stovky milionů korun určených na zbraně pro Ukrajinu, ale ze které odcházely dary pro ODS, a také pět milionů korun do bruselské nadace, která se následně stejnou částkou podílela na financování institutu Pravý břeh Petra Fialy. Vysvětlí premiér toto své Palermo zveřejněním majetkových přiznání, anebo se bude dál jen zbaběle vymlouvat?“

Podle výroční zprávy na webu záložny měla PDZ v roce 2022 zisk necelých 370 000 korun. Celkový objem vkladů ke konci roku 2022 ale činil 357,5 milionu korun. Členů záložny bylo 150. Podílník záložny Pavel Wurst podal kvůli transakcím záložny trestní oznámení.

–DNA–

3 KOMENTÁŘE

  1. Kdepak jsou křiklouni z milionu chlípníků ? Proč nežádají demisi vlády i s arogantním farářem ? Copak bylo za 2. roky málo průserů-podvodů této hrůzovlády

  2. Po 17 listopadu 89 zde mnoho lidí věřilo,že pádem minulého režimu se změní i povaha lidí a do vlády se dostanou jen ti čestní a poctiví. Časem se ukázalo,že to je jen utopie.

  3. Konečně se centrální banka rozhoupala. Pračka špinavých peněz ODS, několikrát pokutou trestaná, přece nemůže do nekonečna si dělat legraci z lidí, kteří mají nízké platy a nemohou si nic a nikde ušetřit, na rozdíl od Institutu Pravý břeh , který patří premiérovi. To by si nedovolil ani Babiš, jestřáb na peníze.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here