Lidé posílají žádosti o důchod datovou schránkou. A to dělají chybu

5336
o_duchod
Ilustrační foto: Pixabay.com

Žádost o důchod se neodesílá do datové schránky České správy sociálního zabezpečení [ČSSZ]. Pro elektronická podání slouží jen ePortál ČSSZ a přihlášení se do datovky je jednou z možností ověření totožnosti žadatele o penzi.

Na způsoby, jak požádat o důchod ať už starobní, pozůstalostní nebo invalidní, upozorňují zástupci ČSSZ. Na sociálních sítích totiž úřad zachytil několik špatných informací ohledně podávání žádosti o důchod.

„Existují pouze dva způsoby, jak o důchod starobní, invalidní či pozůstalostní požádat – online nebo osobně,“ potvrzuje ve své tiskové zprávě sociální správy.

Důchodová reforma přehledně: Podle premiéra Fialy je i sociálně citlivá

Který ze dvou zmíněných způsobů podání žádosti si lidé vyberou záleží jen na jejich rozhodnutí. ČSSZ zároveň upozorňuje, že odeslání žádosti o penzi přímo do datové schránky ČSSZ je špatnou praxí a nedojde při ní k zahájení řízení o přiznání dávky.

„Datová schránka je pouze jedním z identifikátorů vaší totožnosti, přes který se můžete přihlásit do ePortálu ČSSZ a žádost online podat,“ vysvětlují zástupci sociální správy s výzvou, aby lidé žádosti o jakýkoliv důchod neodesílali přes datovou schránku.

Pokud tak učiní a žádost o důchod odešlou do datové schránky ČSSZ, pak neplatí zákonem stanovená forma předepsaného formuláře a při takové žádosti se nezahajuje řízení o přiznání dávky důchodového pojištění.

Žádost o důchod se podává osobně nebo online

Existují jen dva způsoby, jak žádat o důchod. To je osobně na jedné z poboček ČSSZ, nebo online přes ePortálu ČSSZ. Při osobním podání žádosti na pobočce ČSSZ doporučuje se na schůzku předem objednat, ideálně rovněž přes online objednávací systém. V něm jsou přehledně vidět volné a obsazené termíny v jednotlivých pracovních dnech.

Žádost o důchod se podává výhradně na předepsaném formuláři úřadu. Při sepisování žádosti o důchod na správě sociálního zabezpečení tento formulář s klientem vyplňuje pracovník oddělení důchodového pojištění.

„Žádost o důchod elektronicky může podat pouze přihlášený uživatel ePortálu ČSSZ výhradně prostřednictvím služby „Žádost o důchod online“ dodává sociální správa.

Při úmrtí důchodce vratku penze určuje její výplatní den

Při online podání se žadatel vždy předem identifikuje, ztotožňuje. Při nepotvrzení jeho identity se do aplikace nedostane. Přičemž identifikace neboli ztotožnění probíhá při přihlášení do služby ePortálu ČSSZ. A k ověření totožnosti si žadatel vybírá jedno z možností takového ověření. A to identifikovat se pomocí Identity občana, to je například bankovní identitou, eObčankou nebo mobilním klíčem eGovernmentu. Anebo zadáním přihlašovacích údajů k datové schránce daného žadatele. Případně zahraničním identifikačním prostředkem podle unijního nařízení eIDAS.

Pro osobní sepsání žádosti v listinné podobě na správě sociálního zabezpečení si s sebou žadatel vezme občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Online žádosti o důchod se podávají od loňska

Online se podávají žádosti od důchod od prosince 2023. Součástí online podání žádosti o důchod je i výpočte její výše, avšak pouze orientační. Nikoliv přesný a závazný, upozorňuje sociální správa.

„Přesný výpočet výše důchodu je komplikovaný. Ovlivňují ho mimo jiné skutečnosti známé až v době řízení o přiznání důchodu. Provádí ho odborný pracovník ČSSZ,“ vysvětlují zástupci sociální správy.

Předdůchod není příjmem u příspěvku na bydlení. A má i další výhody

Výhodou online podání žádosti o důchod je i tom, že se do ní automaticky propíší veškeré sociální správou evidované doby pojištění. To znamená, že pokud některé doby pojištění chybějí, například kvůli jejich nedoložení ze strany zaměstnavatele, získává žadatel čas na to, aby si je vyřídil a sociální správě dodal. Pokud tyto dokumenty žadatel má doma, ale na sociální správě chybí, pak je k žádosti jednoduše naskenuje.

„V případě pochybností o pravosti naskenovaných dokumentů může ČSSZ požádat o jejich převedení autorizovanou konverzí nebo předložení originálu anebo jeho úředně ověřené kopie v listinné podobě,“ dodává ČSSZ.

Po úspěšném vyplnění a odeslání elektronické žádosti o důchod dostane od ČSSZ do své schránky potvrzení o jejím přijetí a zahájení zpracování.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here