Ministerstvo životního prostředí [MŽP] zveřejnilo výsledky tří předregistračních výzev Modernizačního fondu. Ty cílily zejména projekty na přechod tepláren na zemní plyn, pozemní fotovoltaické elektrárny, včetně modernizace průmyslu. Zájemci o podporu v těchto výzvách podali 9 067 žádostí za 669 miliard korun.

Cílem předregistračních výzev bylo aktivování investorů a ověření jejich připravenosti na čerpání dotačních prostředků z Modernizačního fondu. Konkrétně u tří z devíti programů Modernizačního fondu:

  • Modernizace soustav zásobování tepelnou energií [HEAT]
  • Nové obnovitelné zdroje v energetice [RES+]
  • Zlepšení energ. účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu [ENERG ETS].

„Získali jsme přehled o tom, jak obrovský je aktuální zájem. Jaké projekty se chystají, jakých technologií se týkají a v jaké fázi připravenosti jsou. To je výborný základ pro další nastavení Modernizačního fondu a rozdělování dotací a také možnost s potenciálními žadateli inovativní technologie konzultovat,“ vysvětlil ministr životního prostředí Richard Brabec [ANO].

Je to klima, které řeší Bill Gates ve své nejnovější knize

Podle něj zájem o podporu v programech překonal očekávání. Na předregistrační výzvy přitom mají již na začátku dubna navázat ostré výzvy. Zájemci, kteří nestihli letošní předregistraci, se budou moci zapojit do ostrých výzev až v příštím roce.

O podporu na fotovoltaické elektrárny byl největší zájem

Ve více než devítitisícovém balíku projektů převažovali z 90 procent žádosti o podporu na fotovoltaické elektrárny. Z nich více než polovina počítá s umístěním panelů na budovách.

RES+
  • Přijato projektových záměrů: 8 359
  • Požadavek na dotaci: 523 mld. Kč

Nejčastější volbou pro nové palivové základny byl zemní plyn. S jeho využitím počítá více než 45 procent modernizovaných zdrojů a modernizaci průmyslových zařízení spadajících pod EU ETS.

ENER ETS

  • Přijato projektových záměrů: 154
  • Požadavek na dotaci: 33 miliard korun.

Do oblasti teplárenství bylo registrováno více než 500 záměrů s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 113 miliard korun.

Program HEAT

  • Přijato projektových záměrů: 554
  • Požadavek na dotaci: 113 mld. Kč

Zde avšak ne všechny záměry naplnily předběžně zveřejněné podmínky programů. Což Státní fond Životního prostředí ČR [SFŽP ČR] již identifikoval na základě posouzení žádostí z předregistračních výzev.

SFŽP ČR posuzuje projekty a finišuje ostré výzvy

SFŽP ČR intenzivně pracuje na přípravě ostrých výzev a finálních podmínek programů. Zde je klíčová spolupráce s Evropskou komisí [EK] a Evropskou investiční bankou [EIB]. To kvůli stanovení alokací pro první letošní výzvy a podmínek čerpání zvýhodněných půjček na realizaci projektu. Podle ředitele SFŽP ČR Petra Valdmana pracovníci úřadu zároveň vyhodnocují relevantnost a realizovatelnost všech předložených projektů.

„Intenzivně i komunikujeme s předkladateli. Podstatná je pro nás otázka způsobilosti výdajů, projektové připravenosti a plánu investic, zejména v programu HEAT. Tam budoucí investory nejvíce tlačí čas, protože menším teplárnám do 200 MW vyprší přechodné období pro emisní limity už koncem roku 2022. Do té doby musí mít nové technologie, které nahradí dnešní uhelné kotle,“ vysvětlil.

Dodal, že pokud vše dopadne dobře, na začátku dubna by se měla otevřít „teplárenská“ výzva v programu HEAT. V programech RES+ a ENERG ETS by měly být otevřeny výzvy v květnu. Do těchto výzev se budou moci přihlásit pouze ti zájemci o podporu, kteří poslali projekty do předregistračních výzev.

„Ve všech třech programech začneme žádosti přijímat v červenci. U některých výzev počítáme i se zavedením zásobníků. Vede nás k tomu i nutná flexibilita s ohledem na mechanismus přerozdělování prostředků ze strany EIB,“ upřesnil ředitel SFŽP ČR.

Do konce letošního roku by pak měl fond představit detailní zaměření zbylých programů v Modernizačním fondu. A tam, kde to bude žádoucí, jak uvedl Valdman, vyhlásit také předregistrační výzvy.

Výsledky předregistračních výzev

Výsledky tří předregistračních výzev přivítala i odborná veřejnost, zejména pak ta, která v Česku dlouhodobě prosazuje solární energetiku.

„Devět z deseti projektů podaných do úvodní výzvy Modernizačního fondu patří solárním zájemcům. Jde o klíčový signál pro stát, že po téměř deseti letech stagnace fotovoltaiky začíná nová solární etapa. Česko má šanci dohnat ve využití obnovitelných zdrojů další evropské státy,“ uvedl programový ředitel Svazu moderní energetiky [SME] Martin Sedlák.

Solární energie jako OZE ztrácí v Česku budoucnost

SME přitom dlouhodobě upozorňuje na to, že je to právě fotovoltaika, která představuje nejlevnější typ projektů, které má Česko k dispozici pro snížení podílu uhlí. Jakkoli stát v základu podporuje zejména jadernou energetiku.

V Česku se, co se týče energetiky, hodně lže, tvrdí Michal Šnobr

„Příležitostí pro nastavení technologicky neutrálních aukcí pro všechny typy obnovitelných zdrojů je aktuální novela zákona o podporovaných zdrojích energie, u které proběhne během března druhé čtení. Vláda sice do sněmovny poslala paragrafové znění, které aukce umožňuje, ale to je jen pro vybrané technologie. Nejlevnější zdroj, solární energie, mezi nimi zahrnuta není,“ uvedli zástupci SME.

Solární energie zaslouží podporu, tvrdí SP ČR

Zároveň upozornili na další zdroje obnovitelných zdrojů energie [OZE], o jejichž podporu účastníci předregistračních výzev projevili zájem. Mezi dalšími typy OZE jsou zastoupeny větrné elektrárny [cca 220 projektů] a malé vodní elektrárny [cca 150 projektů].

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here