Úsporný klimatický plán prosazovaný Evropskou komisí ohrožuje pozici českého průmyslu. Obavy panují z vysokých nákladů na změnu technologií i zdražení energií. Kritiku vyvolává i záměr ČR bránit uplatnění solární energie. Vyplývá to z vyjádření Svazu průmyslu a dopravy ČR [SP ČR].

Pro plnění českého cíle je třeba vybrat ty obnovitelné zdroje, které budou mít co nejmenší dopad na cenu energií pro firmy i občany,“ říká předseda SP ČR Jaroslav Hanák na adresu národního klimatického plánu, jež ČR určuje evropský klimatický plán.

Vyjadřuje se i k záměru ČR omezit solární elektrárny, fotovoltaiku. Podle něj se nesmí opakovat situace, kterou ČR zažila v minulosti, kdy byla podpora solární energie více než štědrá. Dle jeho názoru je ale chybou ČR od podpory fotovoltaiky docela ustoupit.

„Považujeme za nešťastné vyloučení solárních elektráren z plánovaných energetických aukcí po roce 2020. Důvod je, že technologie solárních elektráren v posledních letech výrazně zlevnila,“ vysvětluje.  

Podle něj prodej elektřiny prostřednictvím aukcí, jak upravuje novela zákona o podporovaných zdrojích, zajišťuje, aby cena solární energie byla nejnižší možná v konkurenci s ostatními druhy energie. Například ceny v německých aukcích se pohybují okolo ceny tržní a v některých aukcích byly i nižší.

Solární energie dává smysl

Svaz průmyslu a dopravy ČR spatřuje potenciál pro rozvoj fotovoltaiky zejména na brownfieldech či výsypkách dolů.

„To znamená na plochách, které nemají jiné a ani zemědělské využití. A navíc podle něj lze elektrárny na zemědělské půdě ze soutěže i vyloučit. A to v technických podmínkách aukce,“ upřesňuje Jaroslav Hanák.  

S omezením elektřiny solárních zdrojů nesouhlasí ani příznivci maximálně možného přechodu na obnovitelné zdroje. Ti dlouhodobě kritizují, že novela zákona o podporovaných zdrojích umožňuje podporu solární energie prostřednictvím dotací pouze u malých zdrojů pro firmy a domácností. Podle nich tak reálně hrozí, že ekonomický potenciál fotovoltaiky zůstane v Česku nevyužitý.

Vyškrtnutí z připravovaného systému aukcí obnovitelných zdrojů velké solární elektrárny považuje za chybu i výkonná ředitelka Solární asociace Veronika Hamáčková. 

„Ministerstvo průmyslu a obchodu při tvorbě návrhu klimatického plánu nevycházelo u solární energetiky z reálného potenciálu, který odhadujeme jen na střechách budov a rodinných domků na téměř trojnásobek současného stavu, tedy 5,5 gigawattů,” říká.

Potenciál solárních elektráren na nevyužitých plochách a brownfieldech asociace odhaduje na dalších 15 gigawattů. Poukazuje i na nedostatečný rozvoj fotovoltaiky u domácností, byť podporovaný dotačním programem Nová zelená úsporám.

„Loni bylo v Česku nainstalováno pouhých 11 megawattů nových fotovoltaických elektráren,“ upřesňuje Veronika Hamáčková.

Klimatický plán

Podle Evropské komise musí Česká republika do roku 2030 navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie [OZE] minimálně na 23 %. Doposud se ale počítalo s 20,8% nárůstem. Podle zástupců Svazu průmyslu a dopravy ČR je nutné myslet i na konkurenceschopnost českých podniků. Například v tom ohledu, aby náklady na obnovitelné zdroje, které bude muset zaplatit, nebyly příčinou ponížení jejich konkurenceschopnosti.

„Je třeba postupovat v tomto případě maximálně racionálně a myslet při navyšování cíle na dopady do cen energií pro konečné spotřebitele. Pro plnění českého cíle je třeba vybrat takové obnovitelné zdroje, které budou mít co nejmenší dopad na cenu energií pro firmy i občany,“ uzavírá prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here