JHMD: Vysočina riskuje vracení podpory regionálním dopravcům

288
Kraj_Vysocina
Ilustrace: JHMD

Evropská komise [EK] si minulý měsíc vyžádala další podklady ke stížnosti firmy Jindřichohradecké místní dráhy [JHMD] na Kraj Vysočina. Kraji dle JHMD hrozí, že bude vracet veškerou podporu, kterou vyplatil regionálním dopravcům. 

Úzkokolejka JHMD byla privatizována v devadesátých letech, kdy se stát chystal provoz na cca 80 kilometrech tratě o unikátním rozchodu 760 mm ukončit. Privatizací se podařilo tuto historickou technickou památku zachránit. JHMD tak dál provozují pravidelnou osobní a nákladní železniční dopravu na úzkorozchodných tratích Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a Jindřichův Hradec – Obrataň. V létě vypravují zvláštní parní vlaky. Poskytují i rekreační ubytování ve svých apartmánech umístěných na vybraných nádražích.

JHMD válčí s krajem dlouhé roky

V roce 2019 se JHMD obrátily do Bruselu se stížností na zneužití státní podpory ze strany Kraje Vysočina. Předmětem stížnosti je dle majitele JHMD Borise Čajánka netransparentní a diskriminační přerozdělení a krácení státní podpory. Kraj Vysočina měl dopravce diskriminovat krácením státní podpory, kterou Ministerstvo dopravy ČR [MD ČR] poskytlo krajům na zajištění finanční stability regionální dopravy.

„Kraj Vysočina nás trvale diskriminuje a přistupuje k nám jinak, než k Českým dráhám a Správě železnic. Takové jednání je neslučitelné s veřejnou podporou. Ve hře je 115 let tradice úzkokolejné dráhy, která v minulosti napomáhala rozvoji regionu. […] Zdá se, že kraj nás záměrně likviduje a chce úzkokolejku nahradit autobusy,“ říká Boris Čajánek.

Podle něj platí, že pokud stát poskytl krajům finanční prostředky na zajištění regionální dopravy, není možné tuto podporu rozdělit tak, že jednomu dopravci hradí celé náklady a zisk, a druhému jen část nákladů. Takový postup je dle jeho slov diskriminační. Proto se obrátil se stížností na EK, a ta minulý měsíc požádala o doplnění dalších písmených informací. Což značí, že se jeho stížností zodpovědně zabývá. Její zástupci dokonce minulý pátek iniciovali videokonferenci kvůli dalším podrobnostem přímo s Borisem Čajánkem.

Záměr zavést na trati autobusovou dopravu v minulosti potvrdil i předseda Výboru pro rozvoj strategických projektů zastupitelstva Kraje Vysočina Martin Hyský [ČSSD].

„Autobusový páteřní linkový mód by se dotkl zastávek Kamenice nad Lipou, Včelnička, Černovice, Obrataň, Cetoraz, Křeč a Pacov,“ uvedl s tím, že kraj chce ale zachovat i provoz vlaků na úzkokolejce, která má podle jeho slov turistický potenciál.

Problém je i smlouva o poplatcích za dopravní cestu

Stížnost soukromého dopravce ale nemíří jen na dlužnou kompenzaci nákladů za provoz úzkokolejky. Jejím druhým bodem jsou poplatky za dopravní cestu. V rámci EU je na celé železniční síti zaveden princip zpoplatnění, kdy dopravce platí vlastníkovi infrastruktury za použití dráhy, stejně tak jako platí autobusovým dopravcům za použití dálniční sítě.

„Kraj Vysočina nám na rozdíl od Jihočeského kraje neplatí poplatek za použití dopravní cesty. Současný stav je absurdní, na 50 kilometrech tratě nám Jihočeský kraj poplatek platí, ale jakmile přejedeme na Vysočinu, jezdíme bez poplatku,“ vysvětluje Čajánek.

S Krajem Vysočina o dodatku smlouvy přitom jedná bezúspěšně již od roku 2018. Ten je přitom klíčový právě pro výplatu příspěvku od MD ČR na zajištění finanční stability dopravců v regionální dopravě.

„Vysočina s námi nechce podepsat dodatek smlouvy. Tím se paradoxně Kraj sám připravuje o peníze, které mohl použít v regionu,“ upozorňuje Čajánek.

Dopravce Kraj Vysočina zažaloval i u ministerstva vnitra

Důvod, proč se JHMD obrátily na EK ve sporu s Krajem Vysočina je skutečnost, že zkrácení kompenzací nákladů ho přivedlo do finančních potíží. Boris Čajánek tak byl nucen již letos v červnu požádat o vyhlášení mimořádného moratoria podle insolvenčního zákona. Z hlediska rozpočtu Kraje přitom nejde o závratnou sumu. Takzvané oprávněné náklady, které po něm chtějí JHMD za plnění závazku provozování osobní veřejné dopravy na území Kraje Vysočina, činí sedm milionů korun.

V současné době JHMD zajištují veřejnou drážní dopravu pro dva kraje. Ale zatímco Jihočeský kraj jim platí kompenzace ve výši 135 korun za jeden vlakový kilometr, Kraj Vysočina platí pouze zálohy ve výši 82,- Kč za jeden vlakový kilometr, což je 60 procent toho, co platí Jihočeský kraj.

Proto JHMD podaly na Kraj Vysočina žalobu i k Ministerstvu vnitra ČR [MV ČR]. To se spory Kraje s JHMD zabývá již potřetí. V letech 2015 a 2019 rozhodl ve prospěch Kraje Vysočina.

I přesto JHMD letos v červenci zaslaly Kraji Vysočina další předžalobní výzvu k úhradě dlužných peněz [celkem 30 mil. Kč]. Krajský úřad však uvedl, že předžalobní výzvu akceptovat nebude. Martin Hyský uvedl, že Kraj zákony neporušil. Závazky vůči dopravci plní podle platné smlouvy. Nic, co je nad ní, platit proto nebude.

Trať na území Vysočiny oslaví v letošním roce 115. výročí od jejího zbudování. Úzkokolejka je vyhledávaný turistický cíl a nástupní místo do Přírodního parku Česká Kanada. Patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům Jihočeského kraje a Vysočiny.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here