Limit pro registraci k DPH se zřejmě zvýší od ledna 2023

8890
k_DPH
Ilustrace: Pixabay.com

K paušální dani se letos nově přihlásilo 23 800 živnostníků, celkem je jich aktivních cca 78 tisíc. Počty paušalistů o další tisíce navýší změna limitu pro registraci k DPH z jednoho na 2 miliony korun. Platit by mohla od ledna 2023.

Od ledna 2021 přijala Finanční správa ČR [FS ČR] 104 286 oznámení o vstupu do paušálního režimu daně. Z nich 23 800 jich nově vyřídila pro rok 2022 [data k 4.2.2022]. Aktuálně u nás v paušálním režimu hospodaří zhruba 78 tisíc živnostníků, loni jich bylo 65 tisíc. Uvedlo to Ministerstvo financí ČR [MF ČR].

„Aktivních účastníků paušálního režimu je v tuto chvíli zhruba 78 tisíc, zatímco v loňském roce platilo daně a odvody pojistného paušálně průměrně kolem 65 tisíc živnostníků,“ uvedlo ke zveřejněným číslům MF ČR.

Rozdíl v počtu přijatých a vyřízených žádostí o vstupu do paušálního režimu podle rezortu je daný tím, že někteří podali žádost duplicitně. V některých případech finanční úřady žádosti zamítly kvůli nesplnění podmínek pro paušalisty. A svou roli v číslech sehrálo i to, že mnozí živnostníci v loňském roce, především pak v jeho závěru, svoji činnost buď zcela ukončili, nebo ji na nějaký čas přerušili.

Loni ve 4. čtvrtletí ubylo podnikatelů a přibylo zaměstnanců

Zájemce o paušální režim limituje roční výše příjmů

Někteří živnostníci se pro konec paušálního režimu nerozhodli z vlastní vůle, ale kvůli překročení jednomilionového limitu ročních příjmů. Právě to je jedna z podmínek [roční příjem nižší než 1 mil. Kč, pozn. red.] pro vstup do paušálního režimu. Nadějí pro tyto podnikatele je nyní schválení požadavku MF ČR na zvýšení hranice na dva miliony korun ze strany Evropské komise [EK].

Pokud se nám tato výjimka v oblasti plátcovství DPH povede na evropské půdě dojednat včas tak, aby mohl dvojnásobný příjmový limit pro registraci k DPH platit i pro paušální daň už od příštího roku, bude to jednoznačně pozitivní impuls pro další desítky tisíc nových uživatelů paušální daně,“ uvedl k navýšení limitu ministr financí Zbyněk Stanjura [ODS].

MF ČR přitom odhaduje, že zvýšení hranice obratu pro osvobození od platby DPH z jednoho nově na dva miliony korun by se u nás teoreticky týkalo zhruba 105 tisíc živnostníků. Ovšem kolik z nich do paušální režimu skutečně vstoupí jasné není. Paušalisté už si totiž neuplatňují daňové výhody na manželku, nesnižují si ani základ daně o jinak běžně uznatelné položky [úroky z hypotéky, životní pojištění, penzijní spoření, aj.]. A paušální daň se taktéž vylučuje s daňovým bonusem na děti či školkovným.

OSVČ: Paušální režim a nejčastější otázky kolem něj

Nicméně nyní je na půdě EK v jednání navýšení zmiňované hranice na částku 85 tisíc eur. Přičemž zástupci komise mají osm měsíců čas na vyhodnocení žádosti a její další zaslání k projednání Radou EU. A ta má další tři měsíce na vydání konečného rozhodnutí. MF ČR ale odhaduje, že se kladného vyřízení žádosti Česko dočká už v prvním čtvrtletí letošního roku.

V dopise Komisi MF ČR argumentovalo zejména neaktuálností stávajícího limitu pro plátcovství DPH, který vychází z částky vyjednané při vstupu ČR do Evropské unie v roce 2004,“ přiblížil úřad.

Limit pro DPH se u nás nezvyšoval 17 let

Jednomilionový limit pro přihlášení se k DPH se u nás neměnil posledních 17 let. Oproti tomu ceny zboží a služeb za tu dobu vzrostly několikanásobně. Jak ostatně loni na podzim upozornili zástupci českých podnikatelů z Hospodářské komory ČR [HK ČR]. Podle nich by se tak navrhovaná hranice sjednotila s limitem pro uplatnění výdajového paušálu. Ten snižuje administrativu na straně OSVČ stejně jako státní správy a je stanoven právě na hranici dvou milionů korun.

Hospodářská komora chce zvýšit limit u DPH na dva miliony

Ke zvyšování částky, od které je třeba se registrovat k DPH, přitom již dříve přistoupily mnohé země v Evropě. Příkladem je Francie s limitem až 2,2 milionu korun. Vyšší limit, než který je nyní Česku, mají již několik let nastavený na Slovensku, ve Slovinsku, v Itálii, Irsku, ve Velké Británii a Švýcarsku.

K paušální dani se zájemci hlásili do 10. ledna

Závěrem připomeňme, že pro letošní rok se k paušální dani hlásili podnikatelé do 10. ledna 2022. Nesmělo ale jít o plátce DPH a paušalisté nesměli mít současně příjmy ze závislé činnosti. S výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní.

Dále platí, že loňští paušalisté pokračují ve své účasti v paušálním režimu automaticky. Tedy nic nikde neohlašují, ani nijak nežádají o prodloužení paušálního režimu. Jejich povinností tak zůstává úhrada paušální zálohy vždy do 20. měsíce, na který se odvádí.

Paušální daň od ledna 2022 vzroste o 525 Kč na 5 994 Kč

Od ledna 2022 se paušální daň zvedla o 525 korun nově na 5 994 korun. Živnostníci tak musí včas upravit trvalé platby paušálních záloh. Ty se zvyšují jednou do roka v návaznosti na výši průměrné hrubé mzdy a minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here