Hospodářská komora chce zvýšit limit u DPH na dva miliony

706
limit_DPH
Foto: FinTag.cz

Limit pro registraci k dani z přidané hodnoty [DPH] se v ČR neměnil 17 let. Mzdy, ceny zboží a služeb přitom vzrostly až dvojnásobně. Hospodářská komora ČR [HK ČR] proto chce zvýšit limit u DPH, ale i u paušální daně.

Zvýšení dvanáctiměsíčního limitu obratu, jehož překročením vzniká podnikateli povinnost registrace k dani z přidané hodnoty [DPH], navrhne Hospodářská komora [HK] k projednání nově zvoleným členům poslanecké sněmovny. Požadovat bude jeho zvýšení ze současného jednoho milionu korun nově na dva miliony korun. A to s platností již od roku 2022.

„Česká republika tento práh, dnes na úrovni jednoho milionu korun, nezměnila od svého vstupu do EU. Čímž se nezohlednil mzdový ani cenový vývoj v uplynulých 17 letech,“ argumentují zástupci HK ČR.

Za příklad dávají průměrnou mzdu. Ta v roce 2004 činila 17 466 korun, letos by mohla dosáhnout na 36 900 korun. To je 2,1násobek tehdejší úrovně.

Při nižším obratu má být dle návrhu HK ČR i nadále zachována dobrovolná registrace k DPH. A to bez jakéhokoli limitu tržeb, jak dodává.

Současný limit DPH znepříjemňuje drobné podnikání

Podle HK ČR by se zvýšením limitu pro povinnou registraci k DPH snížila administrativa hlavně drobnějším podnikatelům. Pokud totiž podnikatel překročí svůj obrat za posledních dvanáct po sobě jdoucích měsíců nad jeden milion korun, musí se povinně registrovat jako plátce DPH. Tím mu přibývá nejedna daňová povinnost. Musí včas evidovat daňové doklady. Každý měsíc podávat kontrolní hlášení a daňová přiznání k DPH a někdy i souhrnná hlášení pro EU.

„To zvyšuje režijní náklady podnikatele a časovou náročnost podnikání,“ upozorňuje HK ČR.

Navíc podnikatel svým zákazníkům rázem zvýší cenu za zboží a služby právě o sazbu DPH. V praxi přitom stačí, aby i podnikatel s nižším obratem dostal jednorázově větší zakázku, která nahodile zvýší jeho obrat a tím i povinnost registrace k DPH. A to i přesto, že následující měsíce se jeho tržby vrátí do podstatně nižších pro něj obvyklých nižších částek.

Sjednocený limit DPH i s výdajovým paušálem

Navrhovaná hranice by se dle HK ČR měla rovněž sjednotit s limitem pro uplatnění výdajového paušálu. Ten snižuje administrativu na straně OSVČ i státní správy. Dnes je stanoven právě na hranici dvou milionů korun.

Ke zvyšování částky, od které je třeba se registrovat k DPH, přitom přistupují mnohé země v Evropě. Příkladem je Francie s limitem až 2,2 milionu korun. Vyšší limit, než který je nyní Česku, mají už několik let nastavený na Slovensku, ve Slovinsku, Itálii, Irsku, ve Velké Británii a Švýcarsku.

Zvýšení limitu v tuzemsku přitom nebrání ani EU. ČR si může požádat o zvýšení limitu a není třeba, aby se kvůli tomu revidovalo znění směrnice o DPH.

„V únoru 2020 totiž vyšla v Úředním věstníku Evropské unie směrnice, která se týká zvláštního režimu podpory malých a středních podniků,“ vysvětluje HK ČR.

Členské státy tak budou mít možnost se od roku 2025 rozhodnout pro vznik plátcovství DPH až na 85 000 eur [cca 2 160 000 Kč]. To znamená, že od roku 2025 bude možné zvýšit limit na dva miliony korun, aniž by tento proces musel být realizován požadavkem členského státu adresovaným EU.

Paušální režim až do obratu 2 milionů korun

V souvislosti se snahou zvýšit limit DPH navrhuje HK ČR na stejnou částku navýšit také hranici, do které se mohou podnikatelé hlásit k paušální dani. Komora navíc podporuje zrušení příjmového stropu u paušální daně.

K paušální dani se přihlásilo více než 65 tisíc živnostníků

Možnost paušalizace přímých odvodů by se tak vztahovala na všechny osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ]. Znovu by tím došlo ke snížení administrativy pro podnikatele i finanční úřady.

„Podmínkou ale je, aby daň z příjmů a platby na sociální a zdravotní pojištění byly nastavené tak, aby pro plátce byl vstup do paušálního režimu motivační,“ upřesňuje HK ČR.

Dohoda o provedení práce bez odvodů do 15 tisíc Kč

K dalším návrhům HK ČR na nové poslance patří navýšení částky u dohody o provedení práce [DPP], do které nemusí pracovník stejně jako zaměstnavatel odvádět sociální a zdravotní pojištění. Dnes je limit nastaven na deset tisíc korun za měsíc. Komora navrhuje jeho navýšení o pět tisíc, tedy na 15 tisíc korun za měsíc.

„Vyšší hranice by umožnila lidem přivydělat si více peněz k zaměstnání, studiu, rodičovské nebo důchodu,“ vysvětluje svůj požadavek.

Dodává, že výhodnější podmínky by zvýšení přineslo brigádníkům i zaměstnavatelům. Ti by uvítali více brigádníků, kteří by jim pomohli plnit zakázky, kterých je v tuto dobu dostatek.

Výpočet čisté mzdy a nákladů zaměstnavatele při současné hranici 10 tisíc Kč
Hrubá mzda 10 000 Kč 10 001 Kč 15 000 Kč
Zaměstnavatel zaplatí 10 000 Kč 13 850 Kč 20 088 Kč
Zaměstnanec čistý příjem 8 500 Kč 7 166 Kč 11 091 Kč

[Zdroj: HK ČR]

Současný 10tisícový limit, který upravuje zákon o nemocenském pojištění, se podle HK ČR neměnil deset let. Návrh na zvýšení o pět tisíc korun tak odpovídá růstu mezd, které od roku 2012 vzrostly o 47 procent.

Výpočet po zvýšení na 15 000 Kč měsíčně
Hrubá mzda 10 000 Kč 10 001 Kč 15 000 Kč
Zaměstnavatel zaplatí 10 000 Kč 10 001 Kč 15 000 Kč
Zaměstnanec čistý příjem 8 500 Kč 8 501 Kč 12 750 Kč

[Zdroj: HK ČR]

Pokud se z mezd na dohody mají odvádět pojistné odvody, zaměstnance je třeba registrovat u správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Přihlašování a odhlašování dohodářů tak vcelku zbytečně zvyšuje byrokracii podniků. 15tisícový limit by tak efektivně snížil zátěž zaměstnavatelům i úředníkům.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here