SP ČR má výhrady k výzvě na pomoc firmám s energiemi

137
vyzve
Foto: Pixabay.com

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR [MPO ČR] zveřejnilo dotační výzvu z programu podpory pro velké firmy na pomoc se zvýšenými náklady na plyn a elektřinu. Žádosti resort v aktuální výzvě přijímá od 15.11. 2022 do 31.1. 2023.

Výzva se řídí podle takzvaného Dočasného krizového rámce Evropské komise [DKR].  Díky nedávnému rozšíření podpory na pomoc dosáhne více firem, uvedlo MPO ČR.

„Domácnostem a malým a středním podnikům vláda zastropovala ceny energií. Firmy, na které se zastropování nevztahuje, mohou o dotaci žádat v systému AIS MPO, který už znají z dřívějška,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela [za STAN].

Výzvu v rámci dočasného rámce MPO plánuje v listopadu

„Předminulý týden jsme aktualizovali vymezení programu na všechny sektory hospodářství v České republice. Pomůžeme tak většímu počtu firem. Předpokládaná alokace programu je až 30 miliard korun,“ doplňuje.

Kdo může žádat o dotaci v aktuální výzvě

Žádat o dotaci v aktuální výzvě mohou podnikatelé, kteří mají alespoň jedno odběrné a předávací místo. A u nichž v období od 1. února 2022 do 31. října 2022 došlo k navýšení jednotkových cen na plyn a elektřinu oproti roku 2021 více než dvojnásobně.

„Oprávněnými podniky jsou tedy ty, na které se nevztahují stropy cen energií, které zavedla vláda nařízením č. 298/2022, v platném znění. Nárok na dotaci z DKR u elektřiny mají tedy firmy, které neodpovídají definici malých a středních podniků. A zároveň odebírají elektřinu na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí. V případě plynu pak jde o velké firmy, jejichž roční odběr převyšuje 630 MWh,“ vysvětluje náměstek pro průmysl a stavebnictví Eduard Muřický.

Výše dotace a její maximální limit
  • Jakýkoliv podnik spadající do oprávněných žadatelů, jehož náklady na elektřinu a plyn se letos oproti loňskému roku více než zdvojnásobily – výše dotace je 30 % způsobilých nákladů, celkový max. limit 45 milionů korun.
  • Energeticky náročný podnik, který je v provozní ztrátě – výše dotace 50 % způsobilých nákladů [max. do 80 % provozních ztrát podniku], a celkový max. limit pro dotaci je 200 milionů korun.
  • Energeticky náročný podnik ve vybraných odvětvích, který je v provozní ztrátě – výše dotace 70 % způsobilých nákladů [max. do 80 % provozních ztrát podniku], a celkový max. limit pro dotaci je 200 milionů korun.

Platí, že na skupinu partnerských a propojených podniků definovaných dle doporučení Evropské komise nesmí celkově podpora překročit dva miliony eur [cca 49 mil. Kč]. Pro skupinu, v níž o podporu žádá energeticky náročný podnik, činí tento limit 25 milionů eur [cca 612 mld. kč]. A pro skupinu, v níž o podporu žádá podnik ve vybraných odvětvích, je stanoven limit 50 milionů eur [1,26 miliardy Kč].

SP ČR upozorňuje na nedostatky

K výzvě se vyjádřili již i zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR [SP ČR]. Ti dlouhodobě požadovali po vládě zprůchodnění podpory v rámci Dočasného krizového rámce EK.

Jsme rádi, že podniky zasažené vysokými cenami energie mohou začít žádat o podporu. Ačkoliv se díky naší spolupráci s MPO podařilo odstranit řadu podmínek, které limitovaly využití programu pro některé firmy, nadále zůstala omezení daná přímo Evropskou komisí,“ říká viceprezident SP ČR Radek Špicar.

To podle něj dělá tento nástroj pro mnoho firem komplikovaným a nedostatečným.

„Proto tento program stále považujeme pouze za doplňkový a jednáme s MPO o dalších možnostech pomoci pro všechny firmy, například formou zastropování,“ upřesňuje.

Ukrajincům jsme nesmírně pomohli, říká Jaroslav Hanák

Upozorňuje na to, že revize Dočasného krizového rámce Evropskou komisí na příští rok zmírnila a zjednodušila některá pravidla. Proto SP ČR prosazuje, aby česká vláda maximálně využila nových podmínek. Cílí na atraktivnější programy a výzvy v příštím roce.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here