Přehledně: Nejčastější chyby v daňových přiznání

334
danovych_priznani
Foto: Pixabay.com

S blížícím se termínem pro podání daňových přiznání fyzických osob upozorňuje Finanční správa ČR [FS ČR] na chyby, kterých se poplatníci často dopouštějí. Při objevení chyby mají lidé ještě čas na podání dalšího řádného daňového přiznání.

V papírové podobě podávají letos lidé daňová přiznání nejpozději do pondělí 3. dubna. Elektronicky se nejzazší termín pro odevzdání daňového formuláře prodlužuje o další měsíc. Poslední termín pro elektronické podání letos připadá na úterý 2. května.

„Pokud daňové přiznání podává za daňový subjekt daňový poradce nebo advokát, je lhůta pro jeho podání delší, a to do pondělí 3. července 2023,“ doplňuje informaci k termínům pro odevzdání daňových přiznání za rok 2022 Finanční správa ČR.

Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, jimž zákon ukládá ověření účetní závěrky auditorem. Připomeňme, že letos už musí daňová přiznání v elektronické podobě odevzdat většina živnostníků, kterým stát, respektive Ministerstvo vnitra [MV ČR] od letošního ledna postupně zřizuje datové schránky.

Elektronicky DAP podávají i ty OSVČ, jež si datovku neaktivovaly

A jak říká zákon, všechny osoby se založenou datovou schránkou odevzdávají daňová přiznání i další jiné povinnosti vůči finančním úřadům výhradně prostřednictvím těchto datových schránek.

„Se zpřístupněním datové schránky podnikající fyzické osoby zřizované ze zákona je spojena povinnost osoby, které byla tato datová schránka zpřístupněna, podat daňové přiznání elektronicky,“ potvrzují zástupci finanční správy.

Neoprávněné daňové slevy a odpočty od základu daně

Zkušenosti pracovníků finanční správy z předchozích let ukazují na ne vždy oprávněné uplatňování slev na dani stejně jako snižování základu daně pomocí zákonem uznaných odčitatelných položek. Daňoví poplatníci si proto mají podle FS ČR prověřit oprávněnost uplatnění těchto daňových úlev.

„V nesprávné výši bývá uplatňováno například školkovné. Poplatníci si tuto slevu uplatňují v maximální možné výši, ačkoliv reálně zaplatili částku nižší,“ upozorňují úředníci na jednu z častých chyb.

Z vypočtené daně si v daňovém přiznání za rok 2022 poplatníci odečtou školkovné v takové výši, kolik za umístění dítěte v předškolním zařízení skutečně zaplatili. A to nanejvýš do 16 200 korun za rok. Nikoli tedy vždy 16 200 korun.

Častou chybou v daňových přiznání bývá podle berních úřadů také uplatňování slev na vyživované děti nebo dítě, kdy si slevu z vypočtené daně odečtou oba rodiče. Ze zákona si slevu na dítě ale uplatňuje vždy jen jeden z rodičů. Přičemž druhý z nich úřadu dokládá buď čestné prohlášení, nebo potvrzení od zaměstnavatele, že si slevu na dítě neuplatňuje.

Chybně se uplatňují i slevy na manželku nebo manžela. A to z důvodu nezahrnutí některých příjmů do vlastního příjmu manželky nebo manžela,“ přidává další z častých chyb FS ČR.

Připomeňme, že z vypočtené daně si poplatník může na manžela či manželku s ročním příjmem maximálně do 68 tisíc může odečíst až 24 840 korun. Přičemž do příjmů se započítávají také vyplacené nemocenské dávky, podpory v nezaměstnanosti a mateřský příspěvek.

Hlavní změny u daňových přiznání za rok 2022

  • Zvýšení základní slevy na poplatníka na částku 30 840 Kč,
  • nová sleva na dani za zastavenou exekuci,
  • úprava osvobození pro daňové nerezidenty výnosů z dluhopisů emitovaných v zahraničí českými subjekty,
  • fyzické osoby si mohou i v roce 2022 uplatnit dar jako nezdanitelnou část základu daně až do výše 30 % základu daně. To v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Pro dary Ukrajině i letos zůstane vyšší limit pro odpočet z daní

Ke snížení si daňového základu, tedy částky ještě před vypočtením 15procentní daně z příjmu fyzických osob, připomeňme, že úroky z hypotéky si v něm smí nárokovat pouze vlastník nemovitosti. Tedy osoba zapsaná v katastru nemovitostí. A dále. Finanční úřady uznávají odpočet úroků z hypotéky pouze u nemovitostí určených k trvalému bydlení, v nichž poplatník také bydlí.

O přeplatek se vždy žádá v kolonce na konci formuláře

Pokud vyjde v daňovém přiznání přeplatek na dani, pak si o něj musí daňový poplatník ale také požádat. A to v na konci přiznání uvedené žádosti o vrácení přeplatku, kterou musí vyplnit a podepsat. Lidé se často mylně domnívají, že o přeplatek žádají jen tím, že vyplní prohlášení o uvedených údajích. To však k vrácení peněz nestačí. Nutné je si o přeplatek výslovně požádat v samém závěru umístěném okně.

„Jedná se o dvě podání, tj. daňové přiznání a žádost o vrácení přeplatku a obě tato podání musí být podepsána,“ vysvětluje FS ČR.

OSVČ se blíží termín podání přehledů za rok 2022

Přeplatky začínají úředníci zpracovávat a vyplácet až po lhůtě pro podání přiznání, tedy po 3. dubnu. Což platí i pro poplatníky, kteří podali daňové přiznání v předstihu. To se ale netýká případů, kdy finanční úřad zahájí kontrolní postup právě třeba kvůli odstranění chyb. A rovněž ani případů, kdy poplatník podá daňové přiznání opožděně.

Závěrem dodejme, že jednorázový příspěvek na dítě vyplácený úřady práce loni v srpnu a září je od daně z příjmu osvobozený. A jelikož jde o příspěvek určený samotnému dítěti, pak se podle finanční správy nezapočítává ani do limitu 68 tisíc korun při uplatňování slevy na manžela či manželku.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here