Elektronicky DAP podávají i ty OSVČ, jež si datovku neaktivovaly

1233
podavaji
Foto: Pixabay.com

Daňové přiznání elektronicky podávají i ti živnostníci, kteří se do ministerstvem vnitra automaticky přidělené datové schránky nepřihlásili či si přístupové údaje na poště nevyzvedli. I v takovém případě úřady považují přístupy za doručené.

Datové schránky zřídilo ministerstvo vnitra všem podnikajícím fyzickým osobám zapsaným k 1.1.2023 v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku. To znamená třeba i živnostníkům s přerušenou živností. A jak ukládá zákon, pokud mají i podnikající fyzické osoby zřízenou datovou schránku, pak je jejich povinností jejím prostřednictvím komunikovat i s úřady.

V praxi to znamená nahrazení fyzického kontaktu s úředníky státní správy i samosprávy elektronickou verzí komunikace. Aktuálně se tato novinka dotýká podávání daňového přiznání za rok 2022. To živnostníci se zřízenou datovou schránkou musí vyplnit a odevzdat elektronicky.

„Pokud jste doposud podávali daňové přiznání v listinné podobě na papírovém formuláři, měli byste si ověřit, zda se na vás nově nevztahuje povinnost podat daňové přiznání výhradně elektronicky,“ upozorňuje na webu Finanční správa ČR [FS ČR].

Datovka se sama zpřístupní po patnácti dnech

Povinnosti podat nejen daňové přiznání, ale i další daňové formuláře, třeba přiznání k dani z nemovitosti, osoby se zřízenou datovou schránkou přitom nezprošťuje ani nevyzvednutí si přístupových údajů do ní. Anebo to, že se do datovky zkrátka nepřihlásí a tím ji, jak se ale mylně domnívají, neaktivují.

„Pokud jste se ale do své datové schránky nikdy nepřihlásili, upozorňujeme, že 15. dnem po doručení přístupových údajů byla vaše datová schránka zpřístupněna automaticky,“ upozorňují zástupci FS ČR.

OSVČ se blíží termín podání přehledů za rok 2022

Ministerstvo navíc doručuje přístupové údaje do datové schránky i poštou ve formě zásilky. Pokud si ji ale živnostník, třeba i s přerušenou živností, do deseti dnů od jejího uložení nevyzvedne, opět se přístupové údaje považují za doručené desátým dnem od uložení zásilky. Ke zpřístupnění datovky tak může dojít i v případech, kdy se živnostník o uložení zásilky s přístupovými údaji na poště třeba ani nedoví. Anebo si ji zkrátka do deseti dnů nevyzvedne, a tedy se do ní ani nikdy nepřihlásí.

„V takovém případě nastala takzvaná fikce doručení po 10 dnech. A po 15 dnech pak fikce zpřístupnění datové schránky,“ vysvětluje Finanční správa ČR.

Živnostníci podávají DAP většinou jen elektronicky

Pro většinu podnikajících fyzických osob, tedy živnostníků, založení datové schránky i bez jejich požádání a aktivace znamená, že musí s úřady, nyní například finančním úřadem kvůli podání daňového přiznání za loňský rok, komunikovat výhradně elektronicky.

A pokud již někteří z nich finančnímu úřadu odevzdali dokument v listinné formě i přesto, že mají založenou datovou schránku, musí jej podat co nejdříve znovu, a to elektronicky. Jedině tak totiž chybu napraví.

„Pokud jste daňové přiznání za rok 2022 již podali v listinné podobě a k okamžiku jeho podání jste neměli zpřístupněnou datovou schránku nebo jste v něm jako fyzické osoby neuváděli žádné příjmy ze samostatné činnosti, postupovali jste správně a není třeba daňové přiznání podat znovu elektronicky,“ upřesňuje FS ČR.

Důchody, dávky i odvody: Jak se změní v roce 2023

I elektronické daňové přiznání musí živnostník finančnímu úřadu odeslat v požadovaném formátu, konkrétně v .XML formátu. Nestačí tedy poslat například oskenovaný formulář ve formátu .PDF, byť prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu. Formulář daňového přiznání v požadovaném formátu OSVČ vyplní na portálu MOJE daně. Aplikace zadané údaje i zkontroluje a upozorní na případné chyby. Z této aplikace formulář živnostník i odesílá. To s pomocí uvedení přístupových údajů právě do datové schránky. Použít ale může i identitu občana.

„Elektronické podání v tomto případě nelze učinit prostřednictvím takzvaného e-tiskopisu. Tedy datové zprávy, která je do pěti dnů potvrzena způsoby podle daňového řádu. A ani e-mailem, pokud není opatřen uznávaným elektronickým podpisem,“ upozorňuje FS ČR.

Propadlé přístupové údaje. A kde vzít ty nové?

Při ztrátě přístupových údajů nebo propadnutí času pro aktivaci datovky získají jejich majitelé nové údaje na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT. Do datové schránky se ale mohou přihlásit i jinými způsoby. Například identitou občana, nejčastěji prostřednictvím Bank ID, tedy bankovní identitou.

Finanční správa veřejnost uklidňuje a slibuje letos při podávání daňových přiznání pochopení a pomoc ze strany pracovníků finančních úřadů. Pokud si nebudou OSVČ i další daňoví poplatníci jisti, jak na elektronické zpracování daňového přiznání, otevře ministerstvo vnitra telefonní linku. Na ní vyškolení pracovníci odpoví na otázky týkající se aktivace a užívání datových schránek.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here