Na předčasný důchod už mohou budoucí generace zapomenout

59929
duchod
Foto: Pixabay.com

Namísto slibovaného zahrnutí doby studia do náhradní doby pojištění pro důchod, vláda Petra Fialy [ODS] podmínky pro čerpání penze, respektive předčasné penze zpřísňuje. Plánuje ji zkrátit na tři roky a podmínit 40letou dobou pojištění.

S navrhovanými změnami v čerpání předčasného státního důchodu seznámil veřejnost ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka [KDU-ČSL] na pondělní [17.4.] tiskové konferenci. Podle něj jde o první krok směřující k nutné reformě důchodového systému.

„Slíbil jsem, že na změny v důchodovém systému se podíváme realisticky a hlavně koncepčně. Musíme zajistit férové penze pro všechny, kteří celý život pracovali… Změny, které představujeme, jsou klíčovými úpravami penzijního systému,“ uvedl ministr Jurečka.

Součástí resortem navrhovaných změn je ale výrazné zpřísnění možností pro čerpání státního předčasného důchodu. A podle Jurečky mu jsou nakloněny všichni koaliční partneři. Navrhovaným opatřením je zkrácení doby čerpání předčasného důchodu. Zatímco nyní mohou lidé důchod čerpat až pět let před dosažením řádného, tedy státem vyměřeného důchodového věku, nově by se doba zkrátila na tři roky.

Je tu ale i další navrh, který odrazuje od čerpání předčasné penze. Jím je vyšší ponížené dříve přiznaného důchodu. Podle současného návrhu MPSV se má zvýšit koeficient krácení na 1,5 %. A to v období od 1. až do 720. dne.

Za nyní platných podmínek činí výše procentní výměry předčasného starobního důchodu za každý celý rok pojištění 1,5 % výpočtového základu měsíčně. Vypočtená penze se ale snižuje za každých i započatých 90 dnů z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku o 0,9 % výpočtového základu. A to za období prvních 360 kalendářních dnů. O 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. dne. A o 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

40letá doba pojištění pro předčasný důchod

Další a pro budoucí generace důchodců velmi zásadní podmínkou pro přiznání předčasné penze bude minimálně čtyřicetiletá účast na sociálním pojištění.

„Vysoká inflace odhalila další významné úskalí systému, kdy bylo pro některé dokonce výhodnější odejít do předčasného důchodu než čekat na dosažení důchodového věku. To je výrazná demotivace pro pracující seniory,“ zdůvodnil změny ministr Jurečka.

Jakou máme populaci, takové máme politiky, říká Miroslav Kalousek

Nicméně připomeňme, že to byl právě jeho resort, který koncem loňského roku budoucí penzisty upozornil na výhodnost čerpání předčasného důchodu vypočteného podle tehdy platných algoritmů. Ministerstvo k tomu dokonce vydalo manuál s ilustrativními příklady. Ty uváděly rozdíly v penzi vypočtené loni a letos i několik tisícikorun. Výsledkem bylo, že zatímco o předčasnou penzi ročně Českou správu sociálního zabezpečení [ČSSZ] požádá zhruba 30 tisíc osob, loni o ni požádalo 120 tisíc lidí. Jen 40 tisíc z nich si ale nechalo výplatu penze skutečně vyplácet. Zbylých 80 tisíc pouze využilo situace. Úřady jim jen vypočtou budoucí penzi podle pro ně výhodnějších vzorců. O samotnou výplatu si pak požádají až uznají za vhodné.

Přetížená ČSSZ přednostně odbavuje penze s výplatou

Podle dat ČSSZ u nás k 31.12.2022 pobíralo penzi od státu celkem 2,367 milionu důchodců. Z toho předčasnou penzi úřady vyplácely více než 680 tisícům z nich. Před deseti lety, v roce 2012, sociální správa vyplácela penzi 2,341 milionu důchodcům, předčasnou penzi pak pobíralo bezmála 524 tisíc z nich.

Náhradní doba pojištění z dob studia je pryč

Prodloužení doby účasti na sociálním pojištění pro přiznání předčasné penze ze současných 35 let nově na 40 let mladší ročníky rozhodně nepotěší. Už kvůli tomu, že to byla právě vláda Petra Fialy, která ve svém původním volebním programu slibovala, že dobu studia opět započítá do náhradní doby pro nárok na důchod. Stejně jako tomu bylo do roku 2009. Letos v březnu tento slib v rámci aktualizace programu vláda ale vypustila. Stejně tak upustila od slibu, že zkrátí potřebnou dobu pojištění pro nárok na řádnou starobní penzi ze současných 35 let na 25 let.

Vláda zvýší peníze na obranu, ale oseká penze a další dávky

Náhradní doba pro potřeby výpočtu ať už starobní, nebo předčasné penze se započítává pouze těm, kdo studovali do konce roku 2009. A to nanejvýš šest let počítáno od dosažení věku 18 let. Náhradní doba navíc nečiní plných šest let, ale jen 80 procent z doby studia po 18 roku věku. Podstatně horší situaci mají co do uznání náhradní doby studující od ledna 2010. Jim řady neuznávají studium jako náhradní dobu v žádném rozsahu.

Pro úplnost dodejme, že absolventům do roku 1995 Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] započítává do náhradní doby celou dobu studia v plné výši. A to již od ukončení povinné základní školy.

Veronika Táchová

3 KOMENTÁŘE

  1. To již bude plně funkční AI. Ta uvede všechny vztahy do dokonalého souladu. Jak to, že jste tak pesimističtí? Všichni horujete za pokrok. A při tom v jeho přínos nevěříte?

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here