Přetížená ČSSZ přednostně odbavuje penze s výplatou

5669
s_vyplatou
Foto: Pixabay.com

Loňský boom žádostí o předčasné důchody kvůli jejich výhodnosti prodloužil průměrnou dobu vyřízení penzí na 99 dnů. Ze zákona má ČSSZ žádosti odbavit do 90 dnů. To ale neplatí. A tak ČSSZ přednostně řeší žádosti o důchod i s výplatou.

Za poslední čtvrtletí loňského roku přijala Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] bezmála 100 tisíc nových žádostí o důchod. To je v meziročním srovnání více než dvojnásobný nárůst. Většinou k sociální správě za rok dorazí kolem 200 tisíc žádostí o penzi. Teď to ale bylo jen za poslední období roku 249 526 žádostí. Z toho více než 80 tisíc činily žádostí o předčasný starobní důchod. To vše, jak upozorňuje ČSSZ, ovlivňuje i dobu vyřízení žádosti a výplatu penze.

„Tato bezprecedentní situace zatížila systém zcela nestandardním způsobem. Velká část žadatelů o předčasný starobní důchod nepožadovala jeho výplatu. To však neznamená, že zpracování těchto žádostí je jednodušší,“ upozorňuje ČSSZ ve své zprávě.

I v případě, že žadatel nepožádá sociální správu o výplatu důchodu, ale pouze o jeho přiznání, musí úřady po posouzená nároku na dávku vypracovat dvě rozhodnutí.

„Jedno, kterým je důchod přiznán, a následně druhé, kterým je uvolněna výplata a přepočteno krácení, poté co žadatel ukončí zaměstnání,“ vysvětluje ČSSZ.

O předčasný důchod si loni požádalo 120 tisíc lidí

Na konci loňského roku a na počátku letoška navíc okresní správy sociálního zabezpečení posuzovaly rovněž nárok na dávku výchovné u těch klientů, kterým ji zákon automaticky nepřiznal k důchodu. Jde třeba o případy, kdy má na výchovné nárok muž. Případně o případy, kdy není jasné, který z rodičů o dítě do jeho zletilosti více pečoval. Takových žádostí přijala sociální správa k posouzení zhruba 40 tisíc.

ČSSZ: Lhůty vyřizování žádostí vzaly za své

Podle zákonných podmínek mají úřady na vydání rozhodnutí při žádosti o penzi 90 dnů s tím, že se prodlužuje o dobu případného prošetřování rozhodných skutečností. Nyní ale činí průměrná doba vyřízení dávky podle ČSSZ zhruba 99 a více dnů.

Kvůli personálnímu přetížení a lepší organizaci ČSSZ klienty proto aktuálně žádá, aby v případě prodlení ve vydání rozhodnutí úřady urgovali převážně jen ti klienti, kteří žádají jako přiznání důchodu, tak i jeho výplatu.

„Tyto žádosti pak budou zpracovány přednostně,“ vysvětluje ČSSZ.

Ovdovělý důchodce bere jen jeden z důchodů v plné výši

Lidem, kteří se letos chystají do penze pak ČSSZ doporučuje, aby podali žádost o přiznání důchodu až čtyři měsíce předem. Tím si zajistí plynulý přechod k finančnímu zabezpečení formou důchodu namísto výplaty ze zaměstnání.

Do běžných kolejí by se měl proces vyřizování žádostí o penzi podle odhadu ČSSZ vrátit v polovině letošního roku. Úřady nabraly další pracovníky. Jejich zaškolení ale vezme nějaký čas, proto se personální posílení projeví do několika měsíců.

„Výkon agendy je v současné době personálně posílen, což se projevuje v měsíčním součtu vyřizovaných případů,“ avizuje ČSSZ.

O výchovné žádají i lidé s dílčím důchodem. Mají na něj nárok

Letos v březnu sociální správa zpracovala více než 22 tisíc žádostí klientů. Pro porovnání v únoru odbavila 15 tisíc žádostí o důchod. Zároveň ale upozorňuje, že situaci opět poznamená zátěž spojená s další mimořádnou valorizací důchodů, která se letos v červnu dotkne 2,8 milionu příjemců důchodu.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here