ČSSZ eviduje 12 tisíc žádostí o důchod po termínu

2583
zadosti_o
Foto: Pixabay.com

I když Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] hlásí úspěchy v odbavování žádostí o penze po 90denní zákonné lhůtě, stále na úřadech přebývá přes dvanáct tisíc žádostí po zákonné době pro jejich vyřízení.

Na nedávném jednání sněmovního Výboru pro sociální politiku ředitel ČSSZ František Boháček poslancům sliboval, že nejpozději do konce letošního června nebude docházet ke zpožděním v přiznávání penzí a ani v jejich vyplácení.

„Máme strategii, jak tu situaci vyřešit, abychom se ideálně do konce června dostali do stavu, kdy drtivou většinu žádostí budeme schopni vyřídit v zákonné lhůtě,“ uvedl Boháček.

Zatímco podle dat ČSSZ k 15. 5. bylo po 90denní zákonné lhůtě 22,4 tisíce žádostí o starobní důchod, z toho 18 tisíc jich připadalo na předčasné starobní penze, tak o měsíc později [k 16. 6.] jich na úřadech “viselo” po zákonné lhůtě pro vyřízení přibližně 12,5 tisíce. Z toho polovina, přesněji 6 325 žádostí, připadala na předčasné starobní penze.

„V období od 1. 6. do 13. 6. 2023 bylo zpracováno celkem 17,5 tisíce žádostí, což znamená
v průměru 1 952 případů denně,“
vyčísluje sociální správa.

Do těchto čísel sociální správa už zahrnuje nejen starobní, ale veškeré důchody. To znamená pozůstalostní a invalidní dávky. K polovině června tak zůstalo po zákonné lhůtě 90 dnů nezpracováno 2 012 řádných starobních důchodů, 6 325 předčasných starobních důchodů, 1 896 vdovských a vdoveckých důchodů. Dále ještě 2 141 invalidních důchodů a 143 sirotčích důchodů.

„Pokud během následujících pracovních dnů zbývajících do konce června nenastanou žádné nepředvídatelné překážky a zaměstnanci zpracují alespoň cca 1 600 případů denně, podaří se do konce června zpracovat přibližně 20 tisíc případů a situaci stabilizovat,“ uvedla ČSSZ.

Meziroční nárůsty žádostí o starobní penze

Pobočky sociální správy přijímaly největší množství žádostí především o přiznání předčasných důchodů v posledním loňském čtvrtletí. Na veřejnost se totiž dostala informace, že předčasná penze přiznaná, respektive žádosti o ni loni podaná je často výhodnější než i později čerpaný řádný starobní důchod. Rozdíl činil v některých případech i jednotky tisícikorun v měsíční penzi. Což vyvolalo bouřlivý zájem lidí, kteří plánovali odchod do důchodu v nejbližších měsících a letech. Sociální správa tak loni v posledních třech měsících přijala skoro dvojnásobek žádostí než ve stejném období o rok dříve.

Na předčasný důchod už mohou budoucí generace zapomenout

Problém ve vyřizování důchodu nespočívá podle ředitele ČSSZ Boháčka ani tak v případě, kdy o ni budoucí penzista požádá a zároveň žádá i o její výplatu. Zde jde podle něj o hladké vyřízení žádosti. Obtížnější je vyřízení žádosti, kdy o přiznání důchodu klient požádá, ale současně uvede, že nechce jeho výplatu. Jak se nejvíce dělo i loni na konci roku. A po nějakém čase přijde s tím, že výplatu již chce. Pak nastává přepočítání důchodu. Znovu se zohledňuje, respektive započítává nově odpracovaná doba. Do výpočtu se zahrne i další výdělek, který získal žadatel v tomto mezičase.

„Tak to je opravdu časově náročné přepočítání důchodu,“ vysvětlil a dodal, že takové situace nedokáže nyní používaný IT systém automaticky reagovat a penzi přepočítat.

Práci úředníkům ztížila i červnová mimořádná valorizace penzí. Ta se týkala zhruba 3,8 milionu důchodů pro 2,8 milionu důchodců. Dále také od letošního ledna vyplácené výchovné, o které požádalo 51 tisíc mužů. Jim se totiž dávka automatiky nepřiznává, ale žádají o ni na úřadech sami. Úředníci musí jejich žádosti rovněž zkontrolovat a vyřídit.

Důchody ve statistice

Loni v posledním kvartálu o důchod ať už předčasný, či řádný u sociální správy požádalo skoro 97 tisíc osob. Podle Boháčka i letos pokračuje sepisování žádostí o předčasný starobní důchod, kdy klient v roce 2022 nárok na důchod uplatnil, ale žádost o důchod sepisuje až během roku 2023. Kvůli tomu pracovníci ČSSZ nadále sepisují více žádostí o důchody, než bývá běžné.

ČSSZ i finanční správa pracuje ve 40 let starých IT systémech

„Za leden až květen bylo v roce 2022 na OSSZ sepsáno 94 891 žádostí, za leden až květen v roce 2023 pak 105 727 žádostí, z toho 49 463 žádostí o předčasný starobní důchod,“ přibližuje meziroční nárůsty ČSSZ.

–VRN–

1 komentář

  1. […] Ani o několik měsíců později se však problém příliš nelepší. Úředníci ČSSZ sice v červnu informovali o pokroku v rychlosti vyřizování penzijních žádostí do 90 dnů. Přesto však na úřadech po uplynutí této lhůty na začátku léta leželo více než 12 tisíc žádostí, píše web Fintag. […]

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here