18 tisíc žádostí o důchod je po lhůtě. ČSSZ slibuje nápravu do června

738
zadosti_o
Pracoviště ČSSZ pro Prahu a střední Čechy / Foto: ČSSZ

Žádostí o přiznání důchodu ať už řádného, či předčasného neubývá. Naopak jich Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] přijímá stále více. Vedení Správy slibuje včasné odbavování žádostí do konce června. Po lhůtě jich je nyní 18 tisíc.

Délkou zpracování žádostí o přiznání starobních řádných a předčasných penzí se zabýval sněmovní Výbor pro sociální politiku ve středu [24.5.]. Podle ústředního ředitele ČSSZ Františka Boháčka už se pracuje na strategii zrychlení vyřizování důchodů. Nejpozději do konce letošího června by podle něj nemělo docházet ke zpožděním v přiznávání penzí a ani v jejich vyplácení.

„Ještě stále přicházejí žádosti o důchody, stále přicházejí žadatelé, kteří aktivovali systém loni,“ řekl Boháček na Výboru.

„Celkově se to číslo blíží 120 tisícům těch žadatelů o předčasný důchod z loňského roku, je to vlastně celý jeden důchodový ročník, když se to sečte,“ nastínil situaci Boháček.

ČSSZ jedná i se zdravotními pojišťovnami

Po 90denní zákonné lhůtě, kterou má ČSSZ na vyřízení žádosti o důchod, je nyní zhruba 18 tisíc žádostí. Z toho 14 tisíc se jich týká předčasných penzí.

„Máme strategii, jak tu situaci vyřešit, abychom se ideálně do konce června dostali do stavu, kdy drtivou většinu žádostí budeme schopni vyřídit v zákonné lhůtě,“ uvedl Boháček.

Poslance rovněž ujistil, že jedná s vedeními zdravotních pojišťoven, aby u svých klientů pojišťovny akceptovaly dokumenty dokládající podanou žádost o důchod. To proto, aby nedocházelo v důsledku opožděně vyřízených penzí k odesílání žadatelům o důchod výzev na platbu zdravotního pojištění. Nebo upozornění, že jsou již po splatnosti a zdravotní pojišťovna jim vyčíslí penále.

„Tam, kde to neakceptují, budeme mít jednání, aby se přijala systémová řešení,“ ujistil Boháček s tím, že v budoucnu si díky chystané digitalizaci záležitost vykomunikují mezi sebou oba úřady bez účasti samotného klienta.

Chaos vyvolal boom žádostí o předčasné penze

Problém ve vyřizování dávky nespočívá podle Boháčka ani tak v případě, kdy o ni budoucí penzista požádá a zároveň žádá i o její výplatu. Zde jde dle něj o takzvané hladké vyřízení žádosti. Obtížnější ale je vyřízení žádosti, kdy o přiznání důchodu klient požádá, ale současně uvede, že nechce jeho výplatu. A po nějakém čase přijde s tím, že výplatu již chce. Pak nastává přepočítání důchodu. A znovu se zohledňuje, respektive započítá nově odpracovaná doba. Do výpočtu se zahrne i další výdělek, který získal klient v tomto mezičase.

„Tak to je opravdu časově náročné přepočítání důchodu,“ vysvětlil Boháček a dodal, že takové situace nedokáže nyní používaný IT systém automaticky reagovat a penzi přepočítat.

„Je to komplikované, navíc v situaci, kdy musíme zohledňovat výchovné,“ řekl.

Výchovné 500 Kč obdrží ženy automaticky, muži žádají

Práci úředníkům ČSSZ do toho ztížila ještě mimořádná valorizace. To se odesílá zhruba 3,8 milionu důchodů pro 2,8 milionu důchodců. Dále také od letošního ledna vyplácené výchovné, o které požádalo 51 tisíc mužů. A i zde se tyto žádosti kontrolují a vyřizují.

Ministr Jurečka přijal za problémy odpovědnost

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka [KDU-ČSL] na jednání Výboru potvrdil, že se situace na pobočkách ČSSZ, respektive doby pro vyřízení žádostí o přiznání důchodu zlepš. Řekl, že zákonné 90denní lhůty se stabilizují do několika týdnů. Současně za zpožďování výplat dávek přijal částečnou politickou odpovědnost.

„Ano, je to můj podíl politické odpovědnosti, že tady ten stav je,“ uznal ministr, ale i odmítl tvrzení, že by kdykoli dříve vyzýval k tomu, aby si lidé žádali o předčasné penze, protože je to finančně výhodnější.

Což je s podivem, protože v tomto duchu o této možnosti loni Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR [MPSV] informovalo. Ministr také potvrdil upřednostňování těch žádostí klientů, kteří se kvůli zpoždění vyřízení dostávají do finančních potíží. A nemají v domácnosti jiného člena se zajištěným příjem.

„U těchto lidí děláme vše, abychom je odbavili prioritně,“ řekl a pochváloval si, že se to daří v řádu i jednoho týdne.

Přetížená ČSSZ přednostně odbavuje penze s výplatou

Díky přijatým opatřením, kdy sociální správa přijala nové pracovní síly a decentralizovala především pražské ústředí do regionů, došlo v mezitýdenním srovnání k poklesu po zákonné lhůtě nevyřízených žádostí o zhruba čtyři tisíce.

Poslankyně Vladimíra Lesenská [SPD] na jednání navrhovala situaci řešit zasíláním záloh lidem, kteří žádají o penze. Což by podle ní neznačilo velké navýšení administrativy, ale lidem by to, jak doslova řekla, sakramentsky pomohlo.

„Nedocházelo by ani k problémům v komunikaci s pojišťovnami. ČSSZ by včas plnila povinnost vůči zdravotním pojišťovnám, protože je povinností sociální správy, aby dala pojišťovnám vědět,“ řekla poslankyně.

Tak jednoduché to není, uvedl Boháček

Ředitel ČSSZ Boháček ji oponoval, že situace není tak jednoduchá: „Abych mohli někomu poslat zálohu, tak musíme posoudit, jestli na ten důchod má nárok.“

A to posouzení nároku je, jak zdůraznil, naprosto klíčové. I poslankyní navrženou možnost úřady podle něj prověřovaly. Nicméně se ukázalo, že jde paradoxně o administrativně náročnější proces než vyřízení samotného důchodu. Už kvůli tomu, že zálohy zákon umožňuje odesílat výhradně složenkou na adresu příjemce.

Za zásadní řešení v hladkém vyřizování dávek spadající pod ČSSZ, tedy i nemocenských, považuje nahrazení současného čtyřicet let starého softwaru programujícího v jazyce COBOL. Ten totiž ovládá už jen úzká skupina pracovníků. Jeho výměně se podle Boháčka v minulosti nevěnovalo příliš pozornosti.

„Zatím je to na dobré cestě,“ řekl s tím, že na nový software zřejmě úřad získá prostředky z Národního plánu obnovy [NPO].

Přechod na nový IT systém ale podmiňuje vyřízení všech „restů“. Teprve pak jsou systémy na výměnu připravené. Nicméně v tuto chvíli podle Boháčka počty přijímaných žádostí o důchody neklesají, ale naopak rostou.

„A je to i těmi žádostmi o předčasný důchod,“ řekl s tím, že v odbavování žádostí pomůže další decentralizace pracoviště, které se chystá od letošního července.

Veronika Táchová

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here