Nový fond Amundi investuje přes index S&P 500 Equal Weight

7912
Amundi
Petr Zajíc / Foto: Michael Tomeš

„Já osobně nejsem příliš velkým fanouškem pasivního investování,“ říká v rozhovoru pro FinTag Petr Zajíc, portfolio manažer investiční společnosti Amundi, která nyní otevřela nový podílový fond Amundi CR Equity Index Selection.

V čem se liší váš nový fond od stávajících fondů Amundi?

Amundi CR Equity Index Selection přináší kompromis mezi pasivním investováním a aktivním přístupem. Eliminuje tak některé z nevýhod klasického pasivního investování. V tom vidíme jeho největší výhodu. Portfolio manažer fondu vybírá perspektivní trh, ekonomiku či jednotlivé sektory a poté vyhledává konkrétní společnosti, v tomto případě ETF fondy, do kterých bude investovat. Jedná se o takzvanou top-down strategii. Já osobně nejsem příliš velkým fanouškem pasivního investování. Často od našich klientů a distributorů slýcháme, že jen malá část aktivně spravovaných fondů, přibližně třetina, dokáže dlouhodobě porážet samotný trh. Přitom ale ze své podstaty 100 procent ETF fondů má horší výkonnost než samotný trh. Ne o moc, ale má.

Překoná váš nový fond výkonnost klasických ETF fondů?

Na hodnocení strategie fondu je stále brzy. Jedná se o poměrně mladý fond, který funguje přibližně půl roku. Obecně ale platí, že aktivně řízené fondy mají výrazně lepší výkonnost než pasivní fondy v době silné volatility trhů, respektive při klesajícím trhu. V tomto kontextu je důležité si uvědomit, že ETF fondy jsou ze své podstaty vždy plně zainvestovány. Naopak aktivně spravované fondy mají tu výhodu, že mohou navyšovat podíl hotovosti. Což je i naše současná situace. Aktuálně jsme totiž spíše opatrnější, co se týče tržních výhledů. Tempo růstu ekonomiky je velmi pomalé. V Evropě a USA se diskutuje o příchodu recese a úrokové sazby zůstávají nadále vysoké. Pokud vezmeme v potaz také fakt, že ocenění trhů je aktuálně na 21násobku zisků [P/E], nejsou tržní výhledy úplně optimistické. Jsme tedy opatrnější, a proto také ve fondu držíme větší podíl hotovosti.

Sázka na S&P 500 Equal Weight

Portfolio fondu se skládá hlavně z amerických akcií, jsou v něm zastoupeny i tituly z dalších trhů? 

Americké akcie tvoří 70 procent rozvinutých trhů. A to se odráží i ve složení tohoto fondu. Ale dále jsou ve fondu zastoupeny evropské trhy, včetně Německa, Francie, Velké Británie, Švýcarska, Nizozemska a dalších. Obecně jsou americké akcie mnohem dynamičtější, ale také dražší než ty evropské, které se obchodují někde na P/E 13. To představuje téměř padesátiprocentní prémii pro americké akcie.

Amundi otevírá nový fond do evropských dluhopisů

Jsou tu ale i rizika…

Ano, současným problémem amerického trhu je extrémní koncentrace základního amerického akciového indexu S&P 500. V něm se koncentruje téměř třetina trhu v sedmi největších titulech. Ty sice letos vykazují extrémně dobrou výkonnost, stojí přibližně za 80 procenty letošního zisku trhu, ale zároveň generují jen 18 EPS [earnings per share, pozn. red.] trhu.

Jak to řešíte?

Rozhodli jsme se přibližně jednu třetinu americké expozice investovat přes index S&P 500 Equal Weight. V něm má každá ze sledovaných 500 společností stejnou váhu, takže těch sedm největších titulů nemá váhu 30 procent, ale jen necelá dvě procenta. Tím částečně rozkládáme riziko této vysoké koncentrace trhu.

Kritéria Amundi pro výběr ETF fondů

Která kritéria volíte při výběru ETF do portfolia vašeho nového fondu? 

ETF vybíráme ve dvou úrovních. První úroveň zkoumá operační průchodnost ETF fondů. To znamená, aby byly dostatečně velké, transparentní, a ne příliš drahé. Vybíráme tedy ty nejlevnější produkty v odpovídající kvalitě ve vybrané třídě aktiv. Na druhé úrovni výběr posuzuje portfolio manažer, který vybírá konkrétní ETF odpovídající strategii fondu.

Na jaká odvětví cílíte? 

Aktuálně ve fondu nejsou aktivní sektorové bety, ale díky výše zmíněné expozici přes index S&P 500 Equal Weight jsme podváženi v technologických titulech. Naopak nadváženi jsme ve zdravotní péči a materiálech.

Amundi nabízí nový dluhopisový fond na ochranu klimatu

Podíl hotovosti může v portfoliu dosahovat až 20 procent. Proč?

20% podíl hotovosti je standard. Je to maximální limit pro kategorii akciových fondů. Pro nás je to strašně důležitý nástroj, se kterým můžeme pracovat, a to obzvláště v době, kdy nejsme úplně přesvědčeni, že ocenění trhu reflektuje ekonomickou realitu. To je případ současné tržní situace i důvod, proč má fond Amundi Equity Index Selection aktuálně vyšší podíl hotovosti, jak už jsme zmínili. Jedná se o jednu z hlavních výhod aktivního managementu oproti pasivním ETF fondům, které jsou vždy zainvestovány nehledě na to, zda jsou trhy nahoře či dole. Například pokud by výkonnost trhu spadla o 20 procent a my budeme ve fondu držet 20 procent hotovosti, klientovi ochráníme část jeho aktiv. V tomto případě by se jednalo o přibližně čtyři procenta z investované částky. A to není málo.

Koruna se nám jeví jako nadhodnocená, říká Petr Zajíc

Fond si klade za cíl porážet trh skrze aktivní regionální a sektorovou alokaci, můžete to rozvést?

Strategie fondu je založená na tom, aby fond prostřednictvím výběru alokace do regionů, případně nějakých sektorů nebo investičních stylů překonával výkonnost trhu. Například index S&P 500 Equal Weight reprezentuje investiční styl nebo pokud bychom měli pozitivní výhledy na nějaký sektor, tak nakoupíme sektorová ETF. Další součástí strategie tohoto fondu je jeho měnové zajištění. To prakticky žádný korunový ETF fond nenabízí, ale i zde máme prostor pro aktivně řízenou strategii. Dnes tento fond není plně zajištěn, protože se nám koruna jeví jako nadhodnocená. Což se projevuje i nyní, kdy koruna oslabuje.

–Adman’s Choice–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here