Kniha jízd firmy zatěžuje, HK ČR navrhuje její zrušení

1745
kniha_jizd
Foto: Pixabay.com

Kniha jízd slouží firmám k rozlišení soukromých a pracovních cest pro odpočty daně z přidané hodnoty [DPH] a daňových nákladů. Podnikatele evidence ale zatěžuje. Navrhují proto její zrušení a zavedení jednodušších nástrojů danění.

Úplné zrušení knihy jízd patří k jedné ze 411 navrhovaných dílčích změn Hospodářské komory ČR [HK ČR]. Ty mají snížit nadměrnou a zbytečnou byrokracii pro podnikatele, živnostníky stejně jako úřady.

„Navrhujeme, aby kniha jízd nebyla vůbec vedena. Jiné důvody jejího vedení, než je rozlišení soukromých a služebních cest, se mohou řešit jinými nástroji,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.

Státu by daňové inkaso podle návrhu HK ČR vyrovnalo navýšení paušálního zdanitelného příjmu za používání firemního vozidla pro soukromé účely. To oproti současnému 1 % ze vstupní ceny automobilu. Vyšší paušál by tak odrážel spotřebované palivo. A státu by zajistil, že daňové příjmy vybere jednodušší cestou, než je současná kniha jízd. Podobně rozlišení firemních a soukromých cest vyřešily země západní Evropy, například v Německu nebo Španělsku.

„Ze strany státu je třeba namísto knihy jízd navrhnout takový mechanismus, který plnohodnotně zohlední možné odpočty DPH bez zbytečné byrokracie,“ dodává Zajíček.

Kniha jízd je administrativní přežitek

Kniha jízd je účetním dokladem, který slouží k evidenci údajů o provozu služebního nebo soukromého automobilu užívaného k podnikání. Data, která se do knihy jízd zapisují, slouží finančnímu úřadu ke kontrole. Konkrétně toho, zda je automobil skutečně používaný k dosažení, udržení a zajištění příjmů. Knihu jízd dnes podnikatelé vedou v papírové nebo elektronické podobě.

Administrativně nejnáročnější je evidence jízd u plátců DPH, kteří nárokují odpočet daně u všech nákladů spojených s provozem vozidla. Pokud totiž podnikatel nebo jeho zaměstnanci využívají automobil i pro cesty, které s výkonem podnikání přímo nesouvisí, pak musí tuto skutečnost evidovat v knize jízd. Náklady na soukromou cestu, jako jsou pohonné hmoty, údržba vozu aj. nespadají mezi daňově uznatelné položky. A musí se v knize jízd oddělit.

„Nový postup evidence jízd by byl pro podnikatele dobrovolný. Pokud bude pro firmu z jakéhokoliv důvodu více vyhovující původní systém, mohla by jej samozřejmě využívat nadále,“ říká k návrhu zrušení knihy jízd viceprezident Komory Tomáš Prouza.

Česku ujel vlak. Vyspělé země přestalo dohánět v roce 2009

V praxi by navrhovaný systém řešení rozlišení soukromých a firemních cest podle Prouzy od papírování ulevil hlavně menším firmám a živnostníkům.

Kompenzace za zrušenou knihu jízd

Rozhodnutí státu o míře zvýšení paušálního příjmu by mělo vyjít z takového propočtu, aby faktický finanční přínos pro stát vykompenzoval stávající inkaso daně snížené o náklady státu na správu agendy týkající se knihy jízd a provádění kontrol.

„Úspory na straně firem v důsledku snížení administrativní zátěže jsou očividné,“ tvrdí zástupci HK ČR.

Návrh na úpravu, respektive zrušení knihy jízd patří mezi 411 dílčích návrhů, kterými chce Komora snížit administrativu pro podnikatele. Podle představ živnostníků a firem by se mělo měnit 114 konkrétních ustanovení ve 41 právních předpisech. Podle Komory seznam opatření v konečném důsledku pomůže i vládě v plnění programového prohlášení. I v něm hovoří o snižování administrativní zátěže jako o jedné ze zásadních priorit hospodářské politiky.

„Razantní dietou musí projít celý administrativní systém státu. Na byrokracii firmy a stát ročně vynakládají zbytečně tisíce neproduktivních hodin a miliardy korun. Přesto je její redukce ze strany státu v mnoha případech jen kosmetická či nedůsledná,“ zdůvodňuje návrh na zrušení knihy jízd a další zátěže pro firmy a živnostníky Zdeněk Zajíček.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here