Amundi otevírá nový fond do evropských dluhopisů

1222
Amundi
Foto: Redakce FinTag.cz

Skupina Amundi nabízí v Česku nový fond CPR Invest B&W European Strategic Autonomy 2028. Fond investuje do dluhopisů firem, jejichž cílem je evropská soběstačnost. Očekávané zhodnocení Amundi ČR uvádí ve výši 31,6 % za pět let.

První tematický fond Buy & Watch od CPR investuje především do evropských dluhopisů investičního stupně [obchodují se na burze, pozn. red.], které takticky doplňuje evropskými dluhopisy s vysokým výnosem. Veřejný úpis do nového fondu končí 22. března 2023.

„Aktuální situace na trhu nahrává koncipované dluhopisové strategii. […] Rozpětí výnosu dluhopisů s vysokým výnosem a dluhopisů s investičním ratingem se blíží nejvyšším hodnotám v rámci dlouhodobého cyklu. Tržní ceny naznačují, že evropské sazby dosáhnou svého maxima během prvního pololetí 2023,“ uvádí místopředseda představenstva Amundi Czech Republic Asset Management Roman Pospíšil.

Nový fond podle něj investuje do širokého portfolia dluhopisů evropských firem působících ve strategických odvětvích. Tedy odvětví, která Evropskou unii povedou k vyšší nezávislosti a soběstačnosti na zemích mimo unii.

Klíčová odvětví CPR Invest B&W European Strategic Autonomy 2028:
  • Obrana,
  • potraviny,
  • zdravotnictví,
  • výroba,
  • energie,
  • digitalizace.

K tomu, aby se dluhopisy dostaly do užšího výběru, musí jejich vydavatel fungovat alespoň z 66 procent na území Evropy. Investiční koncept Buy & Watch vznikl již v roce 1986. Celkem do předchozích Amundi Buy & Watch fondů investovalo již více než 20 tisíc českých klientů částku přesahující 7,5 miliardy korun.

Co očekávat od nového dluhopisového fondu Amundi

Amundi ČR u nového fondu očekává celkový čistý výnos 31,6 procenta [výnos pro korunovou třídu k 5. 1. 2023] za dobu pěti let. To odpovídá výnosu 5,65 procenta p.a.

Celkový výnos kalkuluje skrze složené úročení ročního výnosu p. a. Indikovaný výnos vychází z očekávaných výnosů dluhopisů, u kterých předpokládá, že je nakoupí a podrží v portfoliu fondu do splatnosti. Měnové zajištění do koruny je realizováno prostřednictvím měsíčních derivátových operací a je rolováno měsíčně po celou dobu existence fondu. Celkové náklady fondu činí 1,1 procenta.

Časy bezcenných peněz jsou pryč, říká Petr Šimčák

Klienti by měli vzít v úvahu i případné ztráty související s možným nesplacením dluhopisů z důvodu neuplatnění call opce na některých pozicích v portfoliu [nedojde k předpokládanému předčasnému splacení dluhopisu] nebo z důvodu úpadku emitenta,” uvádí Amundi v prospektu k novému fondu.

Podle informací skupiny tyto ztráty manažer fondu odhaduje ve výši maximálně 0,55 procenta ročně. V prospektu dále stojí: „To, co získáte, se bude lišit v závislosti na tom, jak se bude vyvíjet trh a jak dlouho si investici/produkt ponecháte. Vliv měnového zajištění na celkovou výkonnost fondu se v čase mění v závislosti na výši úrokového diferenciálu mezi korunovými a eurovými sazbami.”

Proč také investovat do nového fondu Amundi

Důležitým faktorem pro vznik fondu podle zástupců Amundi ČR je i politika Evropské unie. Ta plánuje v nejbližších letech podpořit klíčová odvětví částkou přes 1,3 bilionu eur [cca 29,5 bil. Kč].

  • V rámci Zelené dohody pro Evropu, takzvaného Green Dealu, plánuje EU investovat až 1 bilion euro [cca 23,73 bil. Kč].
  • Druhou strategickou oblastí je podpora nezávislosti EU na ruských fosilních palivech.
  • Do plánu s názvem REPowerEU je Evropská unie připravena investovat 300 miliard euro [cca 7,1 bil. Kč].
  • Částkou 45 miliard eur [cca 1,07 bil. Kč] má prostřednictvím ChipAct podpořit evropskou výrobu čipů.

Covid-19, válka na Ukrajině, energetická krize a hrozící potravinová krize. Nedávné události odhalily slabiny Evropy, ale právě tyto slabiny jsou současně brilantními investičními příležitostmi. A my jich chceme využít na maximum. Věříme, že strategická odvětví budou těžit ze silné politické podpory do vyšší evropské autonomie,“ říká v souvislosti s podporu EU vedoucí marketingového oddělení Amundi ČR EU Jan Chlumský.

Loňský rok jsme úspěšně zvládli, říká šéfka Amundi

Klíčovým poselstvím fondů Buy & Watch je podle něj možnost otevřít investorům zajímavé příležitosti na dluhopisovém trhu. Ve srovnání s nákupem jednoho dluhopisu nebo dluhopisového fondu kombinují Buy & Watch fondy to nejlepší z obou světů investic do dluhopisů. To podle Chlumského značí konkrétní splatnost a predikovatelný výnos, ale zároveň vysokou diverzifikaci a aktivní správu portfolia.

–Adman’s Choice–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here