Podnikatelský účet nařizuje zákon. Co v základu nabízí

821

Podnikatelský účet má svůj pevný základ v legislativě proti praní špinavých peněz. Ta lidem ukládá povinnost informovat banku o využívání svého bankovního účtu k podnikatelské činnosti. Stává se, že lidem, kteří toto poruší, banka účet zruší a nabídne jim podnikatelský účet.

Při malém objemu finančních prostředků anebo nízkém provozu na bankovním účtu postačí mnohým drobným podnikatelům nebo živnostníkům klasický běžný účet. Tak jako tak, účet pro podnikatele nabízí většina tuzemských bank. Účet pro podnikatele se od běžného účtu liší výší nákladů na provoz i nabízenými službami. Co lepšího nabízí podnikatelský účet, než nabízí běžný účet fyzické osoby nepodnikající?

  1. Úvěry pro podnikatele, které zpravidla vycházejí levněji než běžné spotřebitelské úvěry.
  2. Kreditní karty k podnikatelskému účtu, které nabízejí více benefitu například v podobě slev u vybraných obchodníků.
  3. Internetové bankovnictví umožňuje import a export dat z účetních systémů a naopak.
  4. Podnikatelský účet je oproti běžnému osobnímu účtu výhodnější z hlediska vedení účetnictví, protože není nutné oddělovat položky souvisejících s podnikáním od položek určené k osobní spotřebě.

Finanční úřad požaduje oznámení čísla bankovního účtu, který je určen výhradně k podnikatelské činnosti. Pouze s takovým číslem účtu komunikuje v případě zasílání záloh, přeplatků a nedoplatků na daních.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here