Podání žádosti o hypotéku v září bylo poslední možností, jak na hypotéční úvěr mohli dosáhnout i lidé bez vlastních finančních zdrojů. Mělo to ale jednu podmínku. Zadlužit se museli muset hned dvakrát. A i když šlo o nákladné řešení, od 1. října nemohou už ani to. Hypotéka se stak stala pro mnoho domácností nedostupnou.

V České republice existuje mnoho domácností, které již nyní platí vyšší nájem, než by je vyšla měsíční hypotéka, respektive hypotéční splátka na vlastní bydlení. Hypotéka na vlastní bydlení je ale pro ně nedostupná. Hlavním zábranou je pro většinu povinnost mít alespoň 20 % hodnoty pořizované nemovitosti ve vlastních zdrojích.

Překlenovací úvěr řešil hypotéku

Některé z domácností v minulosti našly cestu, jak toto nařízení obejít. Ještě před žádostí o hypotéční úvěr začaly spořit ve stavebním spoření. Z něj ale také okamžitě načerpaly překlenovací úvěr na povinné 20% LTV k hypotéce. Peníze z úvěru jim posloužily k tomu, aby v bance doložily, že mají potřebných 20 % z hodnoty nemovitosti. Této praktice od 1. října účinně zabránila nová regulace České národní banky. Tou je takzvané zastropování maximální výše hypotéční splátky [celkového zadlužení] oproti čistému příjmu žadatele.

Žadatelé o hypotéku již nebudou moci vykazovat peníze z překlenovacího úvěru ze stavebního spoření jako své vlastní zdroje. Naopak je budou muset vykázat jako dluh. Splátku dlužné částky na stavebním spoření jim banka přičte k jeho hypotéční splátce.

Hypotéku přitom získají pouze tehdy, když jejich celkové měsíční úvěrové zatížení nepřesáhne 45 % jejich čistého měsíčního příjmu. A současně celková výše jejich zadlužení nebude vyšší než devítinásobek jejich čistého ročního příjmu. Celkovým úvěrovým zatížením jsou míněny všechny úvěry, které již splácejí plus hypotéční splátka. I nadále ale platí, že budou muset mít ve vlastních zdrojích 10 až 20 % z hodnoty pořizované nemovitosti.

Regulace ČNB

Česká národní banka začala omezovat přístup k hypotéčním úvěrům lidem s nízkým příjmem a nedostatečnými úsporami před dvěma roky. Tehdy zrušila 100% hypotéční úvěry. Hypotéka na plnou cenu nemovitosti tak přestala existovat. Po postupném zpřísňování došlo k dnešnímu stavu, kdy hypotéční úvěr dostane jen ten, kdo má ve vlastních penězích 20 % z hodnoty pořizované nemovitosti a od října se také prokáže dostatečným příjmem. V praxi to bude v mnoha případech znamenat, že mnoho lidí nedosáhne na hypotéku. A mnoho lidí zejména s nižšími příjmy si u hypotéky budou volit co nejdelší dobu splácení. Důvodem bude, aby se vešli do požadavaného limitu zadlužení proti příjmu.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here