Věková skladba obyvatel ČR se významně promění

481
úspěšný investor

Věková skladba obyvatel ČR se významně promění. Podle některých statistik bude už v roce 2059 na sto pracujících připadat 99 seniorů a dětí. Co na to říkají aktuální data Českého statistického úřadu [ČSÚ]?

Český statistický úřad uvádí, že se věková skladba obyvatel Česka výrazně promění. A stanovuje si přitom dlouhý časový horizont. V roce 2101 bude z celkové populace 10,527 milionu obyvatel [jen] 30 % seniorů ve věku 65 a více let. I tak jde ale o znatelný nárůst, protože v současné chvíli činí podíl seniorů na populaci 19 %.

„Průměrný věk se zvýší ze současných 42,2 na 47,4 roku. Počet zemřelých bude pravidelně převyšovat počet živě narozených dětí a poměr osob v ekonomicky aktivním věku a v kategoriích 0–19 a 65 a více let bude takřka vyrovnaný,“ vysvětluje Jaroslav Sixta, místopředseda Českého statistického úřadu.

Kolik bude seniorů a dětí

Situaci komentuje i vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová: „Demografický vývoj následujících desetiletí bude ve znamení stárnutí populace. Počet obyvatel ve věku 65 a více let, který na počátku roku 2018 poprvé přesáhl hranici dvou milionů, by se měl nadále každoročně zvyšovat a kulminovat až na konci padesátých let na úrovni 3,2 milionu. Zastoupení seniorů v populaci by mělo vzrůst ze současných 19 % až k 30 %.“

Největší převaha zemřelých nad narozenými se očekává v polovině 60. let 21. století. A to téměř 45 tisíc osob ročně. Podle úřadu by se o růst populace tak měly zasloužit pouze zisky obyvatel zahraniční migrací. Ty jsou úřadem ve střední variantě projekce očekávány ve výši 26 tisíc ročně.

Zastoupení dětské složky v populaci je očekáváno na konci století ve výši 14 %. Průměrný věk obyvatel se podle výsledků prognózy do počátku 60. let vyšplhá ze současných 42,2 roku až na 46,9 roku a v 90. letech poroste až na 47,4 roku.

Kolik obyvatel je v ČR

Počátkem roku 2018 dosáhl počet obyvatel České republiky 10,610 milionu a byl nejvyšší od konce druhé světové války. Podle nové demografické projekce Českého statistického úřadu se bude počet obyvatel zvyšovat ještě dalších jedenáct let, poté se trend obrátí. Předpoklad je, že na konci dvacátých let ČR bude mít přibližně 10,8 milionu obyvatel. Což bude nejvíce v tomto století.

„Období šedesátých a sedmdesátých let by naopak mělo být charakteristické největšími početními úbytky. Počátkem osmdesátých let poklesne velikost české populace na 10,4 milionu osob. Na konci století by pak měl počet obyvatel dosahovat přibližně 10,5 milionu osob,“ upřesňuje Jaroslav Sixta.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here