České firmy a základní kapitál – celková výše základního jmění všech českých společností dosahuje 2,1 bilionu korun. Český kapitál je v nich zastoupen 846 miliardami korun. Zahraniční kapitál pak 1,25 biliony korun. Zahraniční kapitál tak v ČR tvoří bezmála 60 % celkového kapitálu v českých společnostech. Data pocházejí z analýzy dat společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Evropský kapitál v českých firmách činí bilion korun. To znamená, že tvoří 48 % celkového kapitálu firem v ČR a 80 % veškerého zahraničního kapitálu. Zbývající procenta připadají na USA, Rusko, asijské a další země. Přitom platí, že například tolik diskutovaný čínský kapitál tvoří jen necelé procento veškerého zahraničního kapitálu. U kapitálu z Asie jsou významnější například investice z Japonska či Jižní Koreje.

Podle vedoucího datového oddělení společnosti CRIF Jana Cinklera je ze statistiky zřejmé, že klíčový kapitál pro české firmy je kapitál evropský.

„Z jednoho bilionu korun, který připadá na země Evropské unie, je 877 miliard ze zemí eurozóny,“ vysvětluje vedoucí datového oddělení společnosti CRIF Jan Cinkler.

Největší roli tradičně hraje kapitál z Německa. Ten s objemem 354 miliard korun tvoří 28 % zahraničního kapitálu a 17 % veškerého kapitálu v České republice. A to i přesto, že německého zahraničního vlastníka má přitom pouze 7 653 společností. To znamená 1,6 % všech firem v ČR.

Následuje kapitál z Nizozemska, Lucemburska, Rakouska a Francie. Firmy s britskými vlastníky se podílejí na základním kapitálu českých firem necelými 3 % a na celkovém počtu firem v ČR potom necelými 4 %.

České firmy podle svých možností

Podle hlavní analytičky Hospodářské komory ČR [HK ČR] Kariny Kubelkové výše uvedená čísla odpovídají možnostem České republiky.

„Nedomníváme se, že v tomto vybočujeme ve srovnání s jinými malými otevřenými ekonomikami, říká Katarina Kubelková.

Dodává, že menší společnosti mají zpravidla většinu českého kapitálu, velké společnosti jsou ale často v zahraničních rukou.

„Je to dáno historicky i tím, že jsme malá ekonomika. Do budoucna spolu se změnou struktury české ekonomiky se ale může dočkat i zvyšování zastoupení českého kapitálu,“ upřesňuje.

České firmy  a jejich vlastníci

Ze 468 tisíc společností s dohledatelným většinovým vlastníkem jich má pouze desetina [48,5 tisíce společností] majitele ze zemí Evropské unie. Těchto 10 % společností se však na základním kapitálu společností v České republice podílí 48 %.

„Nemáme k dispozici takové statistiky, ale předpokládáme, že to jsou často akciové společnosti napříč odvětvími. Z médií známe především případy ve finančních službách, zpracovatelském průmyslu nebo stavebnictví,“ říká Katarina Kubelková.  

Statistika dále potvrzuje, že většina kapitálu ze zemí Evropské unie přitom zároveň pochází ze zemí eurozóny. Z jednoho bilionu korun pochází ze zemí platících eurem kapitál ve výši 877 miliard korun, tedy 88 %.

Další desetina společností má potom zahraniční majitele ze zemí mimo Evropskou unii. Tyto společnosti se na základním kapitálu firem v České republice podílejí celkem 12 %. Zbývajících 80 % společností je v českých rukách a na základním kapitálu firem v ČR se podílí 40 %.

Vlastníci podle zemí

Ze společností, které mají zahraničního majoritního vlastníka, jich nejvíce patří subjektům z Ruska [12 813], Slovenska [11 331], Ukrajiny [11 279] a Německa [7 653].

„Společnosti vlastněné ruskými subjekty tvoří 13 % firem se zahraničním vlastníkem, ale na zahraničním kapitálu se podílejí pouze 0,6 %,“ vysvětluj Jan Cinkler.

Firmy se slovenskými a ukrajinskými vlastníky tvoří v obou případech 12 % společností se zahraničním vlastníkem. Ty se slovenským majitelem se na zahraničním kapitálu podílejí 2,9 %, zatímco firmy s ukrajinskými majiteli se na zahraničním kapitálu podílejí pouze 0,25 %.

„Ruští a ukrajinští majitelé jsou dlouhodobě typičtí tím, že vlastní velké množství drobných firem. Zatímco počet společností s ukrajinským vlastníkem v posledních letech roste, počet firem s ruským vlastníkem naopak mírně klesá,“ uzavírá Jan Cinkler.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here