Výdaje na výzkum v České republice loni meziročně vzrostly o 12,3 miliardy korun. Celkem se u nás do vědy a výzkumu investovalo 102,8 miliardy korun. Vyplývá to ze statistiky Českého statistického úřadu [ČSÚ].

Podniky, český stát a Evropská unie vynaložily v roce 2018 na výzkum a vývoj prováděný na našem území celkem 102,8 mld. Kč. Ve vztahu k HDP vzrostly výdaje na výzkum a vývoj na 1,93 procent.

Kolik peněz se vynakládá na výzkum a vývoj

 „Česko se tak opět přiblížilo k průměru EU,“ říká předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček jinými slovy to, že Česko je dlouhodobě v investicích na vědu a výzkum pod evropským průměrem.

Celkové výdaje na výzkum a vývoj na obyvatele [EUR]

Zdroje financování

K meziročnímu 14% nárůstu celkových výdajů na výzkum a vývoj přispěly všechny zdroje financování. Největší měrou se o nárůst zasloužily podnikatelské zdroje, z nichž se v roce 2018 vynaložilo na tuto činnost téměř 60 mld. Kč. Podniky investují především do vlastního vnitropodnikového výzkumu a vývoje. Více peněz investují velké zahraniční firmy.

Výdaje na výzkum a vývoj podle vlastnictví podniků

Nejvyšší objem výdajů investují podniky v automobilovém průmyslu. Podniky loni obdržely z veřejných zdrojů na výzkum a vývoj o půl miliardy více než v roce předchozím, 4,5 mld. Kč.

Průmyslová odvětví s nejvyššími výdaji do vědy a výzkumu

do výzkumu a vývoje

Financování státem

Na financování domácího výzkumu a vývoje se český stát v posledních letech podílí přibližně z jedné třetiny.

„Ze státního rozpočtu bylo na výzkum a vývoj v roce 2018 vynaloženo rekordních 35 miliard korun, což je o 3,8 miliardy více než tomu bylo v roce 2017,“ říká ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ Martin Mana.

Největší část prostředků stát v roce 2018 směřoval do výzkumu a vývoje prováděného na veřejných vysokých školách [15,9 mld. Kč] a v jednotlivých ústavech Akademie věd ČR [10,0 mld. Kč].

Kde je výzkum a vývoj prováděn

do vědy a výzkumu A

Do vysokoškolského sektoru v ČR řadíme 28 veřejných a státních vysokých škol, soukromé vysoké školy a 10 fakultních nemocnic.

Věda a výzkum v regionech

„V ukazateli podílu výdajů na výzkum a vývoj na HDP dosahuje dlouhodobě nejlepšího výsledku Jihomoravský kraj s téměř 3 % HDP. Více než 2,5 % krajského HDP se na výzkum a vývoj vynakládá ještě v Praze a ve Středočeském kraji,“ říká Marek Štampach z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

do vědy a výzkumu

Více než třetina výdajů na výzkum a vývoj se dlouhodobě spotřebovává v hlavním městě Praze, v roce 2018 to bylo 36,9 mld. Kč. S velkým odstupem pak následují kraje Jihomoravský a Středočeský, každý s přibližně 16% podílem na celkových výdajích na oblast výzkumu a vývoje v Česku.

Více než 100 000 lidí

Na konci roku 2018 se u nás výzkumem a vývojem zabývalo 113,5 tis. osob, které se této činnosti věnovaly na plný či částečný úvazek. Za posledních pět let jejich počet vzrostl přibližně o 20 tisíc. Dlouhodobě mezi nimi je méně žen než mužů. V roce 2018 se jednalo o 35 tisíc žen. Zatímco v podnicích bylo v roce 2018 mezi pracovníky ve výzkumu a vývoji pouze 17 % žen, na vysokých školách to bylo 42 % a ve vládním sektoru téměř polovina.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here