Nynější vicepremiér vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček [za ANO] by měl být jmenován současně ministrem dopravy již tento pátek. Sloučení agendy Ministerstva průmyslu a obchodu [MPO] a Ministerstva dopravy ČR [MD ČR] přitom není v Česku žádnou novinkou.

Již v září 1992 předložila vláda návrh, jenž počítal se vznikem ministerstva hospodářství, dopravy a spojů. Nakonec kvůli pozměňovacím návrhům poslanců vzniklo ministerstvo hospodářství. Na něj tehdy přešla část agendy zanikajících ministerstev obchodu a cestovního ruchu a pro hospodářskou politiku a rozvoj.

Ministerstvo ale i tak zůstalo ústředním orgánem státní správy pro silniční a městskou dopravu. Dále pak pro dráhy zvláštního určení, pozemní komunikace, vnitrozemskou plavbu, vodní cesty a civilní letectví. V prosinci 1992 pak přešla působnost v uvedených věcech na tehdejší Ministerstvo dopravy a spojů ČR. Od 1. ledna, kdy byla část působnosti převedena na nové Ministerstvo informatiky ČR, vzniklo současné Ministerstvo dopravy České republiky.

Anebo jiný příklad. V minulosti k sloučení průmyslu a dopravy došlo také spojením někdejšího Svazu dopravy [dříve Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě] a někdejšího Svazu průmyslu ČR, který navázal na Ústřední svaz československých průmyslníků. To se stalo v roce 1994, kdy vznikl současný Svaz průmyslu a dopravy ČR [SP ČR]. Argumentem pro tehdejší sloučení bylo, že průmysl a doprava jsou obory, které na sebe vzájemně navazují, potřebují se. Zároveň patří k odvětvím, jež v Česku zaměstnávají největší počet lidí.

Co hoří v dopravě

Na tom, že propojenost průmyslu a dopravy dává smysl, se přitom odborníci shodují i dnes. Avšak varují před obsáhlostí agend obou resortů. Upozorňují tak na riziko, zda je dokáže „úspěšně kočírovat“ jeden ministr. Navíc ministr, který tak bude mít na starosti dva resorty a současně bude i místopředsedou vlády.

„Nejdůležitější je, aby se nezastavila příprava dopravních staveb a jejich realizace. Je třeba zajistit její dostatečné a stabilní financování. Zásadní je i liberalizace železnice. I to, aby se zabránilo opakování situace z minulého měsíce, kdy měli soukromí dopravci problémy s odbavováním jízdenek i s kvalitou vlaků. Klíčová je i podpora alternativních paliv. To v čele s elektromobilitou. Je tu i příprava nových elektronických systémů, včetně toho na nákup dálničních známek,“ říká PR manažerka Svazu Průmyslu a dopravy ČR Lenka Dudková.

Na otázku, jak SP ČR vnímá případné sloučení obou resortů, jak se o něm v poslední době hovoří, říká: „Jelikož jsme žádný takový koncepční návrh zatím nikde nezaznamenali, nemůžeme se k němu podrobněji vyjádřit.“

Podle ní je ale třeba k těmto trvalým změnám přistupovat důkladně, s rozmyslem a zejména zajistit dostatek odborných lidí, kteří znají danou problematiku a nebojí se rozhodovat.

Jaká jsou rizika

Obavy z neuváženě prováděných řešení vyjadřuje i Hospodářská komora ČR [HK ČR].

„Každý resort má mnoho problémů a velké agendy, které je potřeba v následujícím období uskutečnit. Máme proto obavy, zda v takto krátkém čase bude, ačkoliv pan ministr Havlíček je multifunkční a mimořádně pracovitý, vůbec možné v jedné osobě dva resorty uřídit,” říká mluvčí HK ČR Miroslav Diro.

Přesto uvedl, že rozhodnutí premiéra Andreje Babiše [ANO] HK ČR bere na vědomí a respektuje ho. Podle něj z dlouhodobého hlediska není ani nesmyslná myšlenka sloučit MPO a MD ČR do jednoho ministerstva hospodářství, jež by zahrnovalo průmysl, obchod i dopravu.

„K tomu je ale třeba realizovat mnoho legislativních i procesně organizačních kroků,” upřesnil.

Důležitá je stabilita

Výhrady k uvažovaným změnám vyjadřuje i výkonný ředitel Svazu dopravy ČR [SD ČR] Petr Kašík. Podle něj k možnému sloučení ministerstev není možné přistupovat jen na základě aktuálních personálních změn. Pokud by k tomu dle něj snad mělo dojít, nemůže se jednat jen o sloučení vrcholných funkcí. Musí jít o koncepční změnu rozhodovacích procesů včetně revize odborných agend. Přitom upozornil, že resortu dopravy dlouhodobě chybí stabilita.

„Za této vlády se bohužel situace opakuje a my máme již třetího ministra v průběhu necelých dvou let,“ tvrdí.

Podle jeho názoru i proto nemůže mít nový ministr Karel Havlíček [bohužel] žádný čas hájení, protože je třeba mnoho věcí dotáhnout a v dalších pokračovat.

„Další změna v čele tohoto resortu by byla katastrofou,” uvedl.

Opatrně se k myšlence na společné ministerstvo vyjadřuje i generální tajemník Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř.

„MPO i MD ČR mají širokou a objemnou agendu, proto by případné kroky k jejich slučování měly být dobře zváženy a případně zredukována současná agenda každého z nich,” myslí si.

Zároveň uvádí, že aktuální personální řešení je čistě v rukou premiéra Andreje Babiše.

„Pro nás je důležité, aby se nezpomalila jednání s vládou o kritické situaci českých kamionových dopravců, která nyní vedeme. Potřebují pomoci právě teď, nemohou další měsíce čekat,“ upozorňuje.

Klíčová je i energetika

Shovívavější k myšlence jednoho ministerstva je programový ředitel Svazu moderní energetiky [SME] a výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost [AliES] Martin Sedlák. Ten je přesvědčen o tom, že spojením dopravy a průmyslu může vzniknout zajímavý celek ministerstva infrastruktury.

„Pro očekávanou dekarbonizaci ekonomiky bude klíčová také oblast dopravy, která je dnes závislá na spotřebě ropy. Spojené síly mohou hledat správné recepty pro nástup čisté mobility, podporu rozvoje elektromobility nebo pohodlné veřejné dopravy,” vysvětluje.

Přesto i on připouští pochybnosti o tom, zda bude mít současný ministr průmyslu a vicepremiér Karel Havlíček na dvě široké oblasti infrastruktury dostatek kapacity.

Prezident Miloš Zeman souhlasí

Premiér Andrej Babiš navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi odvolání Kremlíka [za ANO] v pondělí kvůli kritizované zakázce na informační systém pro elektronické dálniční známky. Podle premiéra ji Vladimír Kremlík manažersky nezvládl. Prezident Zeman prostřednictvím svého mluvčího oznámil, že s odvoláním souhlasí. A to i s tím, že Karel Havlíček nastoupí na dopravu.

Ústavní právník Jan Kysela v této souvislosti uvedl, že Karel Havlíček v takovém případě bude disponovat na vládě jen jedním hlasem.

„Počet členů vlády se odvozuje od osob, nikoliv od počtu ministerstev, hlas má tedy jen jeden,” uvedl Jan Kysela.

Jako příklad uvedl Švýcarsko, kde je sedm členů vlády a každý řídí několik resortů. ANO nyní disponuje deseti hlasy a ČSSD pěti, po jmenování Havlíčka bude tedy poměr 9:5.

Opozice hovoří o personální nouzi

Kdo ale na rozdíl od prezidenta Zemana s návrhem nesouhlasí, je opozice. Předseda KDU-ČSL Marek Výborný řekl, že Vladimír Kremlík sice manažersky selhal u zakázky na informační systém pro elektronické dálniční známky, ale odpovědnost nese premiér, který si ho vybral.

„Řešení mě také nenaplňuje nadšením, a to s respektem k panu Havlíčkovi,” konstatoval.

To, že dopravu převezme Karel Havlíček podle něj svědčí o personálním vyprázdnění a nouzi ANO o kompetentní lidi.

Místopředseda TOP 09 Jan Jakob uvedl, že odvolání Vladimíra Kremlíka je krok správným směrem. Přesto považuje za nezodpovědné, aby klíčové ministerstvo dopravy řídil ministr Havlíček, který má na starosti i další resort.

„Vypovídá to o personální vyprahlosti ANO,” řekl.

Obdobně se vyjádřil i šéf STAN Vít Rakušan. Podle něj je Andrejem Babišem navrhované spojení resortů dopravy a průmyslu pouze dalším z jeho “aktuálních nápadů”. Tento “nápad” podle něj navíc přišel na stejném zasedání, kde vláda odmítla poslanecký návrh jeho strany na sloučení ministerstev zemědělství a životního prostředí.

„Vláda sama přijde v ten samý den s myšlenkou, že spojíme dvě obrovské agendy do jednoho baráku. A začne to zázračně fungovat,” upřesnil Vít Rakušan.

Dodal, že z toho vyplývá, jak velkou personální nouzí trpí Andrej Babiš i jeho ANO.

–ČTK/DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here