Počet zaměstnanců loni ve 4. čtvrtletí klesl o 5,6 tisíce osob na cca 4,43 milionu. Zároveň i klesl počet podnikatelů. A to o 15,8 tisíce osob na celkových 853,2 tisíce osob. Největší úbytek přitom byl v kategorii – podnikatelé se zaměstnanci. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu [ČSÚ].

Zatímco podnikatelů bez zaměstnanců loni ve 4. čtvrtletí ubylo o 3,2 tisíce, podnikatelů se zaměstnanci ubylo o 12,6 tisíce. Celkový počet podnikatelů se zaměstnanci v Česku tak patří mezi nejnižší v Evropské unii.

Podnikatelé se zaměstnanci a bez zaměstnanců [4. čtvrtletí 2019, ČR]: 
  • Podnikatelé se zaměstnanci: 154,4 tis. osob
  • Podnikatelé bez zaměstnanců: 698,8 tis. osob

I tak je ale v Česku více podnikatelů, než je v ostatních evropských zemí. Většina ale nemá zaměstnance. Vyplývá to ze statistiky ČSÚ o podílech počtu takzvaně sebezaměstnaných osob oproti celkové zaměstnanosti.

„Vůbec nejvyšší podíl podnikatelů je v peněžnictví a pojišťovnictví, v informačních technologiích a v odvětví nemovitosti a pronájem. Naopak v zemědělství podniká v Česku jen přes 20 procent pracujících a v Evropské unii je to každý druhý,” vysvětluje Marta Petráňová z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ.

V porovnání s jinými zeměmi se ČR vyznačuje vysokým podílem podnikatelů hlavně v odvětvích sekundárního a terciárního sektoru.

Podíl podnikatelů na celkové zaměstnanosti: 
  • Peněžnictví a pojišťovnictví – průměr EU 9,1 %, ČR 25,9 %.
  • Stavebnictví – průměr EU 25,5 %, ČR 40,4 %
  • Informační a komunikační činnosti – průměr EU 14,5 %, ČR 24,5 %
  • Nemovitosti a pronájem – průměr EU 23,4 %, ČR 48,5 %
  • Profesní, vědecké a technické činnosti – průměr EU 29,7 %, ČR 45,4 %
  • Administrativní a podpůrné činnosti – průměr EU 12,2 %, ČR 20,3 %

Naopak nejmenší podíl podnikatelů na celkové zaměstnanosti je v ČR v zemědělství, lesnictví a rybářství. Ten byl v České republice ve 3. čtvrtletí minulého roku vůbec nejnižší ze všech zemí Evropské unie.

  • Zemědělství a lesnictví – průměr EU 49,5 %, ČR 22,6 %.

Počet podnikatelů je v ČR vysoký

Podle Marty Petráňové i přes pokračující pokles počtu podnikatelů v ČR je jejich tuzemský podíl v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie stále jeden z nejvyšších. To znamená zaměstnavatelů a pracujících na vlastní účet.

„Podle posledních výsledků za 3. čtvrtletí 2019 činil podíl těchto pracujících ve věku 15–64 let 15,8 procenta, což je čtvrtá nejvyšší hodnota v EU,“ upřesňuje Marta Petráňová.

Vyšší podíl byl jen v Řecku, Itálii a Polsku. Ostatní země, a to zejména severské státy, Německo a Rakousko, vykazují výrazně nižší podíl sebezaměstnaných. Dobře dopadá Česká republika v počtu podnikatelů bez zaměstnanců.

„V podílu pracujících na vlastní účet, podnikatelů bez zaměstnanců, jsme na pátém místě v rámci všech zemí Evropské unie. V ČR to bylo 13,8 procenta, v průměru EU 9,6 procenta a v sousedním Německu pouze 4,5 procenta,“ upřesňuje Marta Petráňová.

Nízký podíl podnikatelů se zaměstnanci

Naopak docela jinak už ale vycházejí statistiky Českého statistického úřadu u počtu podnikatelů, zaměstnavatelů ve svém hlavním zaměstnání. Těch je velice málo. Ve třetím čtvrtletí loňského roku představovaly pouze 2,8 procenta pracujících v České republice. Což je čtvrtá nejnižší hodnota v celé osmadvacítce zemí Evropské unie, kde je průměr o procento vyšší [3,8 %].

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here