Evropská centrální banka [ECB] loni zvýšila zisk oproti roku 2018 v přepočtu o dvacet miliard korun. A to ze 40 miliard korun [1,6 mld. euro] na 60 miliard korun [2,4 mld. euro]. Její čistý úrokový výnos z cenných papírů činil v přepočtu 35 miliard korun. To je meziroční nárůst o pět miliard korun.

Bilanční suma banky loni proti předchozímu roku 2018 stoupla o dvě procenta v přepočtu z 11,175 bilionu korun na 11,425 bilionu korun [z 447 mld. euro v roce 2018 na 457 mld. euro letos].

„Toto zvýšení bylo způsobeno především nárůstem tržní hodnoty devizových rezerv ECB, a to v důsledku růstu ceny zlata a posílení amerického dolaru a japonského jenu vůči euru během roku, a nárůstem hodnoty eurobankovek v oběhu,“ uvedla ECB ve své zprávě.

Evropská centrální banka a její úkoly
  • Stanovuje úrokové sazby, za které půjčuje komerčním bankám v eurozóně, a tím reguluje peněžní zásobu a inflaci.
  • Spravuje devizové rezervy eurozóny a řídí nákup či prodej měn k udržení stability směnných kurzů.
  • Stará se o to, aby orgány členských států dohlížely nad finančními trhy a institucemi, a zajišťuje hladké fungování platebního styku.
  • Zajišťuje bezpečnost evropského bankovního systému a pečuje o jeho dobrý stav.
  • Uděluje zemím eurozóny povolení tisknout eurobankovky.
  • Sleduje vývoj cen a vyhodnocuje rizika ohrožující cenovou stabilitu.

Čistý úrokový výnos ECB dosáhl v roce 2019 úrovně 2,686 miliardy eur [67,150 mld. Kč]. Meziročně tak stoupl o 409 milionů euro [10,2 mld. Kč]. Čistý úrokový výnos z devizových rezerv vzrostl na 1,052 milionu eur [26,3 mld. Kč] z 862 milionů eur v roce 2018 [21,55 mld Kč]. A to opět z důvodu vyššího úrokového výnosu z portfolia v amerických dolarech.

„Naopak v důsledku splácení ECB poklesl čistý úrokový výnos programu pro trhy s cennými papíry na 291 mil. eur [cca 7,3 mld. Kč] z 384 milionů eur v roce 2018 [9,6 mld. Kč],“ upřesnila údaje banka.

Realizované zisky z finančních operací ECB činily 197 milionů euro [cca 4,93 mld. Kč]. A to v důsledku zisků ze změn ceny cenných papírů v amerických dolarech. Jejich tržní hodnotu pozitivně ovlivnil pokles výnosů z dluhopisů v amerických dolarech.

Evropská centrální banka a její zisk

Podle auditovaných účetních výkazů Evropské centrální banky vzrostl její zisk za rok 2019 o 790 milionů euro [19,75 mld. Kč] na 2,366 miliardy euro [59,15 mld. Kč]. A to především v důsledku vyššího úrokového výnosu portfolia v amerických dolarech a portfolia v rámci Programu nákupu aktiv [APP].

Rada guvernérů rozhodla provést 31. ledna 2020 prozatímní rozdělení zisku ve výši 1,431 miliardy eur [35,775 mld. Kč] mezi národní centrální banky zemí eurozóny. Na zasedání 19. února rozhodla Rada guvernérů převést zbytek zisku ve výši 935 milionů euro [23,375 mld. Kč],” uvedla banka.

Centrální banky zemí eurozóny podstatnou část odevzdají do státních rozpočtů, případně si hotovost ponechají ve svých rezervách. Více než 26 procent z částky by měla obdržet německá centrální banka, která se velkou měrou podílí na programu APP.

Poplatky a náklady ECB

Výnosy z poplatků v oblasti dohledu ECB loni činily 537 milionů eur [13,425 mld. Kč]. Loňský nárůst souvisí s vyšším průměrným počtem zaměstnanců v bankovním dohledu.

Celkové osobní náklady vzrostly na 566 milionů euro [14,15 mld. Kč] v důsledku vyššího průměrného počtu zaměstnanců. A to opět zejména v bankovním dohledu a vyšších odvodů souvisejících s ostatními dlouhodobými požitky.

Ostatní správní náklady činily 590 milionů eur [14,75 mld. Kč]. Zde došlo k mírnému poklesu vlivem snížení nákladů na agenturní a externí poradenské služby.

Portfolio banky

Objem cenných papírů, které Eurosystém drží pro účely měnové politiky, poklesl o 19 miliard euro [475 mld. Kč] na 2,632 bilionu euro [65,8 bil. Kč]. Aktiva v rámci APP vzrostla o 10 miliard euro [250 mld. Kč] na 2,579 bilionu eur [64,47 Kč]. Přitom cenné papíry držené v rámci prvních dvou programů nákupu krytých dluhopisů [CBPP1 a CBPP2] a SMP poklesly v důsledku splácení o čtyři miliardy euro [100 mld. Kč], respektive 25 mld. EUR [625 mil. Kč].

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here