Finanční správa ČR [FS ČR] na svých stránkách zveřejnila formulář pro OSVČ na 25 000 korun podpory pro živnostníky. Tu vyplácí stát živnostníkům jako kompenzaci za škody způsobené preventivními opatřeními proti nemoci covid-19. FS ČR zároveň začala vyplácet první přeplatky na dani z příjmu fyzických osob. 

Sněmovna tento týden schválila ve stavu legislativní nouze vyplácení jednorázového příspěvku 25 000 korun živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným [OSVČ] jako kompenzace dopadů krize související s koronavirem.

Na finančních úřadech o něj budou moci požádat vedle živnostníků například samostatní zemědělci nebo lékaři. Předlohu musí ještě podepsat prezident republiky. Formulář pro OSVČ na 25 000 korun, jehož vyplnění je nutné pro získání takzvaného kompenzačního bonusu, je už na internetových stránkách Finanční správy ČR.

„I když jsem dlouho na internetu hledal, než najdu formulář pro OSVČ na 25 000 korun z programu Pětadvacítka, teď už je na stránkách finanční správy. Je konstruován velice přehledně a jednoduše. Až mě to překvapilo. IT je můj obor, takže vím, jak těžkopádné jsou v něm státní instituce,” uvedl pro Fintag.cz IT specialista z Prahy Kamil Jindra.

MF ČR očekává, že první peníze v tomto programu začnou přicházet po 12. dubnu, tedy poté, kdy prezident zákon podepíše a FS ČR zadministruje první žádosti.

MF ČR po vlně kritice tento program upravilo. Z původního návrhu zmizela podmínka v podobě poklesu tržeb o minimálně deset procent. Až 25 000 korun na ruku tak dostane skoro každá OSVČ, která splňuje podmínky programu. OSVČ mají dále prominuté minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění na dobu šesti měsíců, tedy do srpna 2020.

Ty OSVČ, které se starají o děti, mohou čerpat i ošetřovné. Žádosti o ošetřovné se sice podávají na živnostenských úřadech, peníze však budou vyplácet finanční úřady. O ošetřovné budou moci žádat i lidé pečující o nezaopatřené dítě do 26 let závislé na pomoci jiné osoby minimálně ve stupni I [lehká závislost], které nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru. Podpora se vztahuje i na péči o zdravotně postižené alespoň ve stupni I podle zákona o sociálních službách.

Formulář pro OSVČ na 25 000 i výplata přeplatků

Kvůli odevzdání daňového přiznání a žádostí o vyplacení přeplatku se na konci března tvořily před finančními úřady fronty. Prozatím podalo daňové přiznání 1,18 milionu fyzických osob. Finanční správa dosud vyplatila cca 1,8 miliardy korun na přeplatcích na dani a očekává ještě více než půl milionu přiznání.

Finanční správa zároveň začala vyplácet první přeplatky na dani z příjmů fyzických osob. Ředitelka Finanční správy ČR [FS ČR] Tatjana Richterová uvedla, že lhůta pro vyplacení přeplatku je 30denní. A tato lhůta začíná od 1. dubna. Tomu, kdo odevzdal přiznání později, lhůta běží až od data podání.

„Ve standardním případě tedy vzniká přeplatek 2. dubna a třicetidenní lhůta pro jeho vrácení začíná běžet 3. dubna. To znamená, že nejpozději 4. května musí Finanční správa dát příkaz do banky na vrácení peněz,” uvedla ředitelka FS ČR Tatjana Richterová.

Finanční úřady v nouzovém stavu

Zástupci FS ČR již dříve požádali plátce daně, aby během nouzového stavu omezili návštěvy úřadů. A v případě podání daňových přiznání zvolili jiný způsob jejich doručení, například poštou, prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky. Na územních pracovištích finančních úřadů, které zároveň omezily provoz jen na pondělí a středu od 08:00 do 11 hodin, jsou také umístěny sběrné boxy, do kterých je možné podání vhodit.

„Chtěla bych ocenit spolupráci se starosty obcí, kteří nám pomohli se zapůjčením a instalací sběrných boxů umístěných na úřadech pro výběr daňových přiznání. Vzhledem k rozhodnutí o podpoře pro OSVČ, které bude Finanční správa vypořádávat, je ještě rádi využijeme,” uvedla generální ředitelka FS ČR Tatjana Richterová.

Podle zjištění Fintag.cz ale ne všechny finanční úřady a starostové měst pomohli s instalací a zapůjčením sběrných boxů. Naopak zejména u menších finančních úřadů žádný sběrný box instalován nebyl. Daňoví poplatníci u nich našli pouze upozornění na to, kde lze daňové přiznání a další dokumenty fyzicky podat. Často i v několika desítkách kilometrů vzdáleném větším městě.

Odklad podání daňového přiznání

Celkově finanční správa k čtvrtku 9.4. obdržela bezmála 1,4 milionu přiznání k dani z příjmů, a to fyzických i právnických osob. Loni jich na začátku dubna bylo přes dva miliony. Ministerstvo financí ČR [MF ČR] kvůli epidemii koronaviru umožnilo letos podávat přiznání k dani z příjmů až do začátku července. Což platí i pro jiné daně.

Samotný termín MF ČR sice z 1. dubna formálně neposunulo, ale automaticky bude odpouštět penále a pokuty za pozdní podání přiznání. Začátek července je také nejzazším termínem, do kterého musí podat přiznání subjekty, které mají daňového poradce nebo povinný audit.

–ČTK/DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here