Inflace v březnu klesla oproti únoru o 0,1 procenta. Svůj meziroční růst zpomalila na 3,4 procenta. A to i přes oslabující korunu, která zdražuje dovoz, a vyšší spotřebitelské daně u alkoholu a tabáku. Za poklesem inflace v březnu stojí nižší ceny za benzín, naftu, rekreaci a kulturu. Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ].

„Největší podíl na poklesu březnové inflace měl pokles cen pohonných hmot. Například průměrná cena benzínu Natural 95 byla 29,74 Kč za litr. To byla nejnižší hodnota od srpna 2017,” říká vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Stejně tak poklesly i ceny nafty. Její průměrná cena v březnu činila 29,63 Kč za litr. Důvod je, že celosvětová spotřeba pohonných hmot se akutálně propadla o cca 30 procent. Proto klesá těžba ropy, jejíž prodej provází i zostřený konkurenční boj, který tlačí její ceny dolů.

„Naopak ceny vzhůru táhly vyšší ceny potravin a oděvů. Rostly také ceny alkoholu a tabáku. I když zde jsme s ohledem na nárůst spotřební daně počítali s větším zdražením,“ uvádí ekonom Komerční banky Michal Brožka.

Podle něj meziroční míra inflace v těchto měsících bude dosahovat vrcholu. A to i přesto, že dobíhá navýšení spotřebních daní a oslabená koruna zvyšuje ceny dovozů.

„Na druhou stranu propadly ceny ropy a dalších komodit a na řadu oborů již nyní dolehl propad poptávky. Velkou neznámou je stupeň narušení odběratelsko-dodavatelských vztahů a jejich dopad na ceny,“ upřesnil.

Dodal, že již ve druhé polovině roku by měl převážit silný propad poptávky. Jinými slovy pandemický šok bude stahovat inflaci dolů. Na přelomu roku by se inflace mohla nacházet pod 2% cílem České národní banky [ČNB].

Inflace v březnu: Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 3,4 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v únoru. Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo především v již zmíněném oddíle doprava, kde ceny pohonných hmot a olejů přešly z růstu o 3,6 % v únoru v pokles o 3,3 % v březnu.

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v březnu největší vliv ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V něm byly vyšší ceny vepřového masa o 22,1 %, uzenin o 14,0 %, ovoce o 16,2 % a cukru o 11,1 %. Ceny ve skupině mléko, sýry, vejce byly vyšší o 2,3 % [v únoru o 1,1 %]. Ceny zeleniny stouply o 6,4 % [v únoru o 2,9 %]. To za situace, kdy ceny brambor přešly z poklesu o 6,7 % v únoru v růst o 1,2 % v březnu.

V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 5,7 % a ceny ubytovacích služeb o 4,7 %.

Druhé v pořadí vlivu na růst inflace byly ceny v oddíle bydlení. Tam se zvýšily ceny nájemného z bytu o 4,2 %, vodného o 5,3 %, stočného o 4,5 % a zemního plynu o 0,4 %. Na druhé straně v oddíle bydlení zmírnil růst cen elektřiny na 8,6 % [z 9,7 % v únoru] a ceny tepla a teplé vody byly nižší o 1,4 % [v únoru o 0,9 %].

Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde vzrostly ceny lihovin o 6,2 %. Ceny vína vzrostly o 2,8 %, piva o 3,6 % a tabákových výrobků o 3,2 %.  V oddíle ostatní zboží a služby se zvýšily ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 4,3 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny telefonních a faxových služeb o 4,7 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,2 % a ceny služeb o 3,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 103,4 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu 3,1 %.

Inflace v březnu: Meziměsíční srovnání

Meziměsíční pokles cen v oddíle doprava byl způsoben, jak již bylo řečeno, především nižšími cenami pohonných hmot a olejů o 5,6 %. Průměrná cena benzínu Natural 95 [29,74 Kč/l] a průměrná cena motorové nafty [29,63 Kč/l] byly nejnižší od srpna 2017, resp. března 2018. Snížení cen v oddíle rekreace a kultura bylo ovlivněno poklesem cen dovolených s komplexními službami o 8,6 %. Z potravin klesly nejvíce ceny ovoce o 1,2 %.

Na zvyšování celkové úrovně spotřebitelských cen v březnu působil růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V něm vzrostly ceny zeleniny o 1,1 %. Ceny brambor byly vyšší o 14,5 %. Ceny drůbeže byly vyšší o 1,8 %, vepřového masa o 1,5 %, uzenin o 0,7 %. Ceny jogurtů stouply o 4,1 %, sýrů a tvarohů o 0,8 %, olejů a tuků o 1,0 %.

V oddíle alkoholické nápoje, tabák vzrostly ceny vína o 5,6 %, piva o 2,5 % a tabákových výrobků o 0,4 %. Vývoj cen v oddíle bydlení byl ovlivněn především vyššími cenami elektřiny o 1,7 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 1,6 %. Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,3 % a ceny služeb klesly o 0,6 %.

Inflace v zahraničí

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen, který neobsahuje imputované nájemné, 27 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v únoru 1,6 %. To bylo o 0,1 procentního bodu méně než v lednu. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku [+4,4 %] a nejméně v Itálii [+0,2 %]. Na Slovensku cenový růst v únoru zpomalil na +3,1 % z +3,2 % v lednu. V Německu byly ceny vyšší o 1,7 % [v lednu +1,6 %]. Podle předběžných výpočtů byla v březnu meziměsíční změna bez imputovaného nájemného v ČR 0,0 % a meziroční 3,6 %.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here