Inflace v dubnu oproti březnu klesla o 0,2 procenta. Za poklesem je zejména snížení cen pohonných hmot. Meziročně inflace v dubnu vzrostla o 3,2 procenta. Což bylo o 0,2 p.b. méně než v březnu. Uvedl to Český statistický úřad [ČSÚ].

Na snižování celkové cenové hladiny působily v dubnu především ceny v oddíle doprava, kde již třetí měsíc pokračoval pokles cen pohonných hmot. Průměrná cena benzinu Natural 95 byla v dubnu 26,37 Kč/l a průměrná cena motorové nafty 26,83 Kč/l.

„Oproti březnu ceny pohonných hmot klesly o 10,5 procenta a proti loňskému dubnu o 16,7 procenta. Jednalo se o vůbec největší meziměsíční cenový pokles v historii měření od roku 1993,” říká vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Za propadem cen pohonných hmot stojí pokles cen ropy i výrazný pokles poptávky na čerpacích stanicích v důsledku koronavirových opatření. Podle odborníků se ale ceny benzínu i nafty již odrazily ode dna a budou dále růst.

„Příčina je dvojí. Další omezení těžby způsobilo růst ceny ropy a současně zmírňování opatření proti šíření pandemie oživilo dopravu, a tím i poptávku po palivech,“ říká předseda představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.

Jeho slova potvrzuje i skokový nárůst takzvaných plošných cen benzínu a nafty. V jejich případě cena litru nafty již tento týden oproti minulému týdnu poskočila o 30 haléřů a cena Naturalu 95 o 1 Kč/l.

Inflace v dubnu: Meziměsíční srovnání

V oddíle alkoholické nápoje, tabák byly meziměsíčně nižší ceny vína o 3,5 procenta, piva o 3,3 procenta a lihovin o 1,2 procenta. Z potravin se snížily zejména ceny ve skupině mléko, sýry, vejce o 0,7 procenta a ve skupině oleje a tuky o 2,4 procenta.

Avšak byly to právě potraviny, které měly největší vliv na dubnový meziměsíční růst cen. O 7,6 procenta vzrostly ceny zeleniny, o 2,8 procenta vzrostly ceny ovoce. Pekárenské výrobky a obiloviny zdražily o procento. Stouply i ceny v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti. V něm stouply ceny zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti o 2,6 procenta. / Ceny zboží úhrnem klesly o 0,3 procenta a ceny služeb o 0,2 procenta.

Inflace v dubnu: Meziroční srovnání

Největší vliv na meziroční vývoj cen v dubnu měly opět pohonné hmoty a oleje. Ty byly nižší o 16,7 procenta. Inflaci tlačily dolů také ceny v oddíle doprava [-3,8 %] a ceny v oddíle pošty a telekomunikace zejména vlivem cen telefonních a faxových služeb [-5,0 %].

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v dubnu největší vliv ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny ovoce meziročně vzrostly o 24,7 procenta, ceny zeleniny pak o 11,8 procenta. Zdražila i cena mouky o 16,6 procenta, vepřového masa o 18,9 procenta, uzenin o 13,8 procenta a cukru o 16,2 procenta. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák. Ceny lihovin stouply o 10,2 procenta, vína o 1,3 procenta, piva o 4,0 procenta a tabákových výrobků o 3,2 procenta.

Stouply i ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 4,3 procenta, vodného o 5,3 procenta, stočného o 4,5 procenta, elektřiny o 8,6 procenta a zemního plynu o 0,4 procenta. V oddíle bytové vybavení, zařízení domácnosti byly vyšší ceny zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti o 6,3 procenta.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,0 procenta a ceny služeb o 3,3 procenta. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného [nákladů vlastnického bydlení] byl meziročně 103,2 procenta. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 3,1 procenta.

Slabá koruna ovlivňuje ceny zboží

Pro úplnost dodejme, že již v březnu meziměsíčně stouply dovozní ceny o 2,9 procenta a o 4,1 procenta vývozní ceny. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,2 procenta. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 1,1 procenta, dovozní ceny klesly o 0,3 procenta. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,4 procenta.

Vývozní ceny, zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru a dolaru, meziměsíční vzrostly o 4,1 procenta [po očištění o kurzový vliv ceny klesly o 0,2 %]. Největší podíl na vývoji celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 4,7 procenta. Ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 5,1 procenta, potravin o 4,4 procenta a ceny chemikálií o 4,1 procenta. Snížily se pouze ceny minerálních paliv o 7,8 procenta [především ropných produktů].

Dovozní ceny se v březnu zvýšily o 2,9 procenta [po kurzovém očištění klesly o 1,3 %]. Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 4,9 procenta. Ceny ostatních surovin vzrostly o 5,1 procenta. Ceny potravin rostly o 4,2 procenta, průmyslového spotřebního zboží o 3,9 procenta a ceny polotovarů o 3,8 procenta. Klesly pouze ceny minerálních paliv o 17,2 procenta [zejména ropy].

Vývoz a dovoz: Meziroční srovnání

Meziročně se ceny vývozu zvýšily o 1,1 procenta [v únoru klesly o 3,2 %]. Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 2,5 procenta. Nejvíce vzrostly ceny nápojů a tabáku o 6,3 procenta, průmyslového spotřebního zboží o 5,1 procenta a ceny potravin o 4,4 procenta. Snížily se ceny minerálních paliv o 15,8 procenta [především ropných výrobků], ostatních surovin o 12,5 procenta [zejména papíru a kovového odpadu] a ceny polotovarů o 1,1 procenta.

Dovozní ceny se snížily o 0,3 procenta [v únoru o 3,2 %]. Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 25,5 procenta [zvláště ropy]. Ceny ostatních surovin klesly o 3,0 procenta, chemikálií o 1,9 procenta a ceny polotovarů o 1,4 procenta. Rostly ceny potravin o 8,9 procenta, strojů a dopravních prostředků o 3,4 procenta a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,5 procenta. / Směnné relace se zvýšily na hodnotu 101,4 procenta [v únoru hodnota 100,0 %] a po třech měsících se dostaly do pozitivních hodnot.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here