Vláda ČR včera [8.6.] schválila prodloužení programu Antivirus v režimu A do 31. srpna 2020. Náklady na prodloužení programu Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV] odhaduje na maximálně 605 milionů korun

Jde o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz. Příspěvek poskytovaný v programu Antivirus v režimu A činí 80 procent uznatelných výdajů zaměstnavatele. Jeho maximálně výše je 39 000 korun měsíčně na jednoho zaměstnance. V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60% průměrného redukovaného výdělku. V případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá 100 % mzdy.

Program Antivirus pro zaměstnavatele odstartuje 6. dubna

„Přestože v současné době dochází k rozvolňování protikoronavirových opatření a hodně lidí se vrací zpátky do práce, stále tu jsou zaměstnavatelé, kteří potřebují, aby je stát podržel,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová [ČSSD].

To platí například pro veletrhy a festivaly. Podle ministryně se hromadné akce už sice konají, ale v omezeném počtu maximálně 500 účastníků [od 8. června 2020 do odvolání], což pořadatelům situaci i nadále komplikuje.

Země živitelka je odložena. U MSV v Brně se neví

V oblasti zajišťování veletrhů, jejich organizace a správy veletržních prostor MPSV odhaduje dotčení zhruba 1 500 zaměstnanců. Pokud jde o velké kulturní akce, zde se mohou aktuální omezení negativně projevit až u tří tisíců pracovních míst. Další tisíce pracovních pozic jsou ovšem ohroženy v navazujících odvětvích.

Nařízených karantén bude přibývat

MPSV také upozorňuje, že přes výrazné zlepšení epidemiologické situace v České republice existují nadále lokální centra nákazy covid-19 [např. Praha, Karvinsko– Důl Darkov].

Covid-19 se šíří mimo Důl Darkov, zařízení ruší návštěvy

Podle MPSV Česká správa sociálního zabezpečení [ČSSZ] navíc i nadále eviduje nové případy nařízení karantény a s ohledem na aktuální statistiky lze v příštích měsících očekávat další.

Nejčastější chyby v žádosti o podporu

K datu 21. května se podle statistik MPSV v programu Antivirus přihlásilo o podporu více než 53 tisíc firem. Dohodu již má s Úřadem práce ČR podepsanou 98 procent z nich. Z programu bylo k 21. květnu vyplaceno téměř pět a půl miliardy korun.

Nejčastější administrativní pochybení žadatelů jsou podle MPSV neúplnost údajů, zasílání dokladů prostřednictvím cizí datové schránky. Aniž by byla osoba, jíž schránka patří, zmocněna k uzavření dohody s Úřadem práce ČR. Dále neúplné nebo chybné podklady či chybějící doklad o zřízení účtu. Častý problém je i přejmenovávání vygenerovaných dokumentů. Pokud jsou podklady zasílány prostřednictvím e-mailu, je nutné dokumenty nebo zprávu opatřit elektronickým podpisem.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here