Vláda včera schválila návrh novely zákona o elektronických komunikacích. Jím se do české legislativy implementuje nová evropská směrnice, takzvaný evropský kodex pro elektronické komunikace. Kodex svými regulacemi řeší i sítě 5G.

V Česku se nyní koná aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě 5G. Vyvolávací cena je 5,4 miliardy korun. V první polovině listopadu by měla aukce vrcholit. Soutěže se účastní sedm uchazečů. Aukci již napadli tři tuzemští operátoři žalobami a stížností k Evropské komisi.

Bezpečnostní a informační služba [BIS] ve své výroční zprávě aktuálně varovala před rizikem zneužití velkých státních zakázek ve prospěch firem či států. Konkrétní projekty tajná služba nezmiňuje, ale dá se předpokládat, že zpráva má na mysli i vybudování mobilní sítě 5G.

Tajná služba se obává třeba zneužití velkého objemu citlivých informací nebo vytvoření závislosti na dodávkách od rizikového dodavatele. Od bezpečnostních expertů přitom již delší dobu zaznívá varování před možností zapojení ruských či čínských státních firem. V případě vybudování mobilní sítě 5G se varování týká účasti čínské firmy Huawei.

5G aukce v ČR se vleče, ale ČR a USA již na 5G spolupracují

Evropský kodex v zákonu o elektronických komunikacích

Předkladatelem zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích [č. 127/2005 Sb.], je Ministerstvo průmyslu a obchodu [MPO]. Důvodem předložení materiálu je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2018/1972 ze dne 11. 12. 2018. Ta stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace do vnitrostátního právního řádu v oblasti telekomunikací.

„Evropský kodex pro elektronické komunikace spočívá v horizontálním přepracování čtyř stávajících směrnic současného regulačního rámce. To je rámcové směrnice, autorizační směrnice, přístupové směrnice a směrnice o univerzální službě, které slučuje do jediné směrnice,“ uvádí MPO v předkládací zprávě zákona.  

Každá z uvedených směrnic obsahuje ustanovení pro provozovatele sítí elektronických komunikací a poskytovatele služeb elektronických komunikací. Rovněž nabízí příležitost přizpůsobit strukturu nové realitě na trhu, kdy poskytování komunikačních služeb již není nutně svázáno se zajišťováním sítě.

Návrh zákona se dotýká následujících předmětných oblastí:
  • Konzistentní přístup k politice a správě rádiového spektra založený na jednotném trhu. Včetně určení nových kmitočtových pásem pro sítě 5G pro rychlejší internetové připojení a lepší konektivitu.
  • Zajištění podmínek pro jednotný trh. Provozovatelům sítí a poskytovatelům služeb se tak umožní úspory z rozsahu a spotřebitelům zajistí efektivní ochrana.
  • Zajištění rovných podmínek pro účastníky trhu. To je posílení ochrany spotřebitele a jednotné uplatňování pravidel; například lidem, kteří si předplácí balíček služeb.
  • Stimulace investic do vysokorychlostních sítí elektronických komunikací; například zajištěním předvídatelnosti regulačních opatření pro držitele přídělů rádiových kmitočtů.
  • Zřízení systému veřejné výstrahy, který bude rozesílat varování občanům na mobilní telefon v případě přírodní katastrofy nebo jiné významné mimořádné události.

Nová studie o intenzitě záření 5G

V souvislosti s 5G sítěmi není od věci zmínit i výsledky studie Asociace provozovatelů mobilních sítí [APMS] a profesora Jana Vrby z Českého vysokého učení technického v Praze [ČVUT] o měření intenzity 5G záření v reálném provozu. Výsledky měření potvrdily, že skutečná úroveň elektromagnetického záření je násobně nižší, než dovolují hygienické limity v České republice.

„Naměřené hodnoty ukázaly, že v bezprostřední blízkosti vysílače dosahuje úroveň záření hodnoty 0,1 wattů/m2, dole na ulici, tedy cca 50 metrů od vysílače, dokonce 0,0001 wattů/m2. Hygienický limit pro běžné občany představuje v ČR hodnotu 10 wattů/m2,“ uvedli autoři studie.

První měření proběhlo ve vzdálenosti přibližně tři metry od vysílače na střeše domu, kde od července 2020 běží ostrý provoz 5G sítě pro Prahu. Výsledek ukázal, že hodnota vyzařovaného výkonu byla 100x nižší, než je hygienický limit. Tři metry od vysílače dosahovala intenzita vyzařovaného výkonu rozmezí od 10 do 100 miliwattů na metr čtvereční, což představuje 0,01-0,1 wattů/m2.

Jedné deseti-miliontina výkonové hustoty od Slunce

Druhé měření bylo na ulici, zhruba 50 metrů od vysílače, kde se běžně pohybují uživatelé mobilů. Zde měření ukázalo, že vyzařovaný výkon klesl 1000x oproti předchozímu měření na střeše, tedy v přímé blízkosti vysílače. Na ulici dosáhlo měření úrovně 100 mikrowattů na metr čtvereční, což představuje 0,0001 wattů/m2. Naměřená hodnota je tedy stotisíckrát nižší než platný hygienický limit v ČR, který představuje deset wattů/m2.

Podle autorů studie lze pro srovnání říct, že hodnota elektromagnetického záření Slunce dosahuje za slunečného dne až 1000 wattů/m2. Signál 5G vysílače v úrovni ulice je tak přenášen výkonem, který odpovídá jedné deseti-miliontině výkonové hustoty od Slunce.

–RED/ČTK–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here