Při schvalování zrušení superhrubé mzdy poslanci schválili i zvýšení základní slevy na poplatníka na úroveň průměrné mzdy. Šlo o protinávrh Pirátů ke zrušení superhrubé mzdy. Nakonec prošly oba návrhy. Fakt je, že vyšší sleva na poplatníka by byla výhodná pro všechny, nejen pro zaměstnance, bude-li jen zrušena superhrubá mzda.

Analytici upozorňují, že zrušení superhrubé mzdy a výpočtu daně z příjmů fyzických osob z hrubé mzdy sníží daňovou povinnost pouze zaměstnancům. Zvýšení slevy na poplatníka, jak ji navrhl pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík [na foto, pozn. red.], ale pocítí všichni daňoví poplatníci, tedy i osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ]. Změnu ocení i daňoví poplatníci s pasivními příjmy z kapitálového majetku či nájmu.

Poslanci poslechli Andreje Babiše. Schválili jeho superhrubou mzdu

Radost z vyšší slevy na poplatníka budou mít i zaměstnanci čerpající daňový bonus. Tedy ti, kteří již nyní neplatí nic na dani z příjmů fyzických osob, a ještě dostávají od státu peníze. Ti budou totiž čerpat ještě vyšší daňový bonus. Neboť částka daňového bonusu je ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním na děti a vypočtenou daní z příjmů. Když bude daň z příjmů fyzických osob nižší, tak právě o toto snížení stoupne částka daňového bonusu.

Vyšší sleva na poplatníka

Každý daňový poplatník uplatní v ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání za rok 2020 základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun. Pokud by bylo schváleno zvýšení slevy na poplatníka, tak za rok 2021 se uplatní sleva na poplatníka již ve výši 34 125 Kč, což je průměrná měsíční hrubá mzda za rok 2019.

„Nárok na slevu na poplatníka v plném rozsahu za celý kalendářní rok mají i daňoví poplatníci s příjmy pouze po část roku, tedy i např. zaměstnanci, kteří v prvních měsících roku studovali nebo odešli do starobního důchodu,“ upřesňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars, která se specializuje na poskytování poradenských, auditorských, účetních a daňových služeb.

Slevu na poplatníka není potřeba nijak prokazovat. Na její uplatnění nemá vliv majetková či rodinná situace. Nárok na slevu na poplatníka vzniká i při práci na některou z pracovních dohod, při práci pro více zaměstnavatelů současně je však možné uplatnit slevu na poplatníka pouze u jednoho z nich. Zaměstnanci, kteří podepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, uplatní slevu na poplatníka v jedné dvanáctině již při výpočtu měsíční čisté mzdy.

Limit pro neplacení daně z příjmů

Za rok 2020 neplatí nic na dani z příjmů daňoví poplatníci mající souhrnný daňový základ ve výši 165 600 korun a méně. Důvod je právě uplatnění slevy na poplatníka. Penzista s ročním příjmem z nájmu poníženým o související výdaje ve výši 150 000 korun tedy musí podat daňové přiznání. Avšak jeho roční daňová povinnost je nulová. Při zvýšení slevy na poplatníka na částku 34 125 Kč se zvýší roční limit pro neplacení daně z příjmů fyzických osob na 227 500 korun.

„Zatímco za rok 2020 zaplatí na dani z příjmů fyzických osob daňový poplatník s daňovým základem 227 500 korun částku 9 285 korun, tak za rok 2021 již při stejném daňovém základu nezaplatí na dani z příjmu nic,“ říká Ivanco.

Superhrubá mzda vs. sleva na poplatníka

Premiér Andrej Babiš [ANO] uvádí dopad zrušení superhrubé mzdy na státní rozpočet v objemu asi 52 miliard korun. Ekonomové hovoří o 70 až 80 miliardách korun. Kritizují pak to, že návrh státního rozpočtu na příští rok s výpadkem příjmů nepočítá. Proti zrušení superhrubé mzdy protestovala Národní rozpočtová rada [NRR]. Podle jejího výpočtu bude zrušení superhrubé mzdy podle Babišova návrhu znamenat výpadek celkových daňových příjmů ve výši 88 miliard korun.

Ministryně financí Alena Schillerová [za ANO] odhadla dopad aktuálně všech schválených poslaneckých změn do veřejných rozpočtů na 130 miliard korun. Z toho jen na státní rozpočet podle ní připadne 87 miliard korun. Zvýšení daňové slevy na poplatníka by podle ní přitom znamenalo výpadek 35 miliard korun. Ministryně se přitom již obrátila na zástupce Senátu, aby pirátský návrh na vyšší slevu na poplatníka z takzvaného daňového balíčku ze zákona vypustil.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here