Nárok na nový kompenzační bonus určí srovnávací období

1022
srovnavaci_období
Ilustrace: Pixabay.com

Srovnávací období pro posouzení nároku na nový kompenzační bonus vyvolává u mnohých žadatelů nejistoty. Potíž s jeho určením mají živnostníci, dohodáři a majitelé malých s.r.o., kteří zahájili svoji činnost v druhé polovině roku 2019 a později. FinTag.cz radí, jak určit srovnávací období.

O nový kompenzační bonus ve výši 1 tisíc korun za každý den omezení činnosti žádají živnostníci a společníci s.r.o. zpětně od 1. února 2021. Pro přiznání podpory musí v žádosti doložit pokles svým příjmů alespoň o 50 procent. Finanční úřady, které žádosti zpracovávají a podpory žadatelům rozesílají, porovnávají propad tržeb za kalendářní měsíc, který předcházel bonusovému období, za který žadatelé žádají o podporu. Aktuálně to je podpora za [bonusové období] únor 2021. Srovnávané období je proto leden 2021, který předchází měsíci únoru. Příští měsíc začnou živnostníci žádat o kompenzaci za březen. Pokles tržeb tak budou srovnávat v měsíci únoru 2021.

Obvykle se srovnává průměr za čtvrtletí před pandemií

Dosažený obrat za kalendářní měsíc předcházející bonusovému období, aktuálně tedy za leden 2021, pak žadatelé srovnávají s měsíčním průměrem za čtvrtletí srovnávací doby ještě před propuknutím pandemie koronaviru. Vybrat si přitom mohou z posledních dvou období. Tedy koncem roku 2018 a roku 2019. To znamená, že u žádosti za únorové bonusové období srovnávají tržby v měsíci lednu 2021 s průměrem za měsíce listopad 2018, prosinec 2018 a leden 2019. Druhou variantou je pak srovnání s měsíci listopad 2019, prosinec 2019 a leden 2020. Které z těchto srovnávacích období žadatel při žádosti o bonus zvolí záleží pouze na něm samotném. Volit bude jistě pro něj výhodnější variantu. Tedy tu, kdy mu tržby oproti lednu 2021 klesly minimálně o jednu polovinu. Nabídka dvou srovnávacích období má podle Ministerstva financí ČR [MF ČR] zabránit znevýhodnění živnostníků na rodičovské dovolené nebo při pozastavení činnost z jiného důvodu.

Srovnávací období pro začínajícího živnostníka

Živnostníci, kteří svou činnost zahájili těsně před pandemií nebo v jejím trvání, tedy v době od jara 2020, pak průměrují libovolné tři měsíce z prvních osmi měsíců od data zahájení své živnosti. Podmínkou však je, aby šlo o tři po sobě jdoucí měsíce.

Například živnostník, který zahájil činnost k 1. lednu 2020, si vybere podle svého uvážení tři po sobě jdoucí měsíce od ledna 2020 do srpna 2020.

Kompenzační bonus 2021: Odpovědi na otázky žadatelů

O něco užší možnost při průměrování vybraných třech měsíců pak mají živnostníci, kteří začali podnikat v druhé polovině loňského roku. Pokud zahájili činnost například k 1. srpnu 2020, pak si vyberou opět tři po sobě jdoucí měsíce v období od srpna do prosince 2020. Ty pak stejně jako ostatní porovnají s obratem v lednu 2021. Podle toho zjistí, jestli můžou o kompenzační bonus požádat či nikoli.

Noví podnikatelé příliš na výběr nemají

Zcela specifický příklad je pak podnikatel se zahájením činnost kupříkladu 1. listopadu 2020. Ten bude v žádosti srovnávat pouze průměr za měsíce dva. Tedy listopad a prosinec roku 2020. Ani to totiž nárok na podporu nevylučuje, pokud splní podmínku poklesu tržeb.

Z výše uvedeného je zřejmé a Finanční správa ČR [FS ČR] to na svých webových stránkách potvrzuje, že zkrácení srovnávacího období kvůli zahájení živnosti není překážkou v čerpání nového kompenzačního bonusu.

„Smyslem oněch osmi měsíců v případě začínajícího podnikatele je umožnit, aby zde mohl optimálně ´umístit´ srovnávací období tak, aby pokud možno byly „odfiltrovány“ rozjezdové potíže jeho podnikání. Musí se proto jednat o osm měsíců, po které podnikání probíhalo,“ vysvětluje FS ČR.

Pokud těchto osm měsíců ještě neuplynulo, logickým důsledkem je to, že možnost „umístění“ tříměsíčního srovnávacího období je fakticky zkrácena. Což ale není překážkou vzniku nároku na podporu.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here